Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 września 2021 r., imieniny Michaliny, Michała

Większe możliwości zabudowy

(Zam: 26.10.2016 r., godz. 12.09)

Żaden z mieszkańców nie przyszedł na dyskusję publiczną dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olszanki, Sitna, Krąg Nowych.

Ponowna procedura związana z wyłożeniem projektu do publicznego wglądu i publiczną dyskusją spowodowana była zmianą w dokumencie dotyczącą wybranych działek w Sitnie. Na wniosek mieszkańców w projekcie wyznaczono nową drogę gminną oraz umożliwiono właścicielom działek położonych wzdłuż niej zabudowę zagrodową (do tej pory były to tereny rolne).
Publiczne wyłożenie trwało do 14 października, jednak jeszcze do 31 października można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego (lub na jego adres) uwagi do projektu planu. Muszą one zawierać imię i nazwisko wnoszącego lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy kierować do burmistrza Wyszkowa, który będzie je rozpatrywał. Jeśli nie będą znacząco wpływały na treść dokumentu, możliwe, że plan dla Olszanki, Sitna, Krąg Nowych miejscy radni uchwalą już w listopadzie.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl