Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 04 grudnia 2021 r., imieniny Barbary, Krystiana

Starania o pałac

(Zam: 19.10.2016 r., godz. 13.35)

Pałac w Dębinkach po wyprowadzce dzieci opustoszał. Starostwo, które nadal zarządza obiektem, zainwestowało w system ochrony tego mienia. Czeka na rozstrzygnięcie sprawy spadkowej, od której zależy dalszy los nieruchomości.

Jak już pisaliśmy w „Wyszkowiaku”, osoby podające się za spadkobierców majątku dochodzą do niego swoich praw. Sprawę ma rozpatrzyć sąd w Łodzi. Pałac w Dębinkach oraz towarzyszące mu budynki i park to cenna nieruchomość mająca walor historyczny, nad którą pieczę sprawuje konserwator zabytków. Starostwo Powiatowe, o ile to będzie możliwe, jest zdecydowane sprzedać obiekt za jak najkorzystniejszą cenę. Z drugiej strony są społecznicy, dla których celem jest stworzenie w pałacu norwidowskiego muzeum. Zabiegi takie czyni Fundacja Museion Norwid, która wydała m.in. kartę pocztową zaadresowaną do starosty Bogdana Pągowskiego, na której znajduje się miejsce, by podpisać się pod zdaniem „Popieram inicjatywę stworzenia Muzeum w Dębinkach”. Karta ta była dystrybuowana w miejskiej bibliotece podczas sesji naukowej organizowanej na początku października z okazji Dni Norwida. O idei stworzenia muzeum fundacja informowała m.in. za pośrednictwem ulotki, również dostępnej w bibliotece. Czytamy w niej” „W 2021 roku obchodzić będziemy 200. rocznicę urodzin Cypriana Norwida. Jeden z najwybitniejszych polskich artystów i myślicieli nie ma nie tylko swojego grobu, ale i muzeum, w którym można by zebrać i pokazywać jego dorobek. Fundacja „Museion Norwid” stawia sobie za cel stworzenie takiego muzeum, które byłoby jednocześnie centrum różnego rodzaju lokalnych i ponadlokalnych przedsięwzięć związanych z Norwidem, a także domem pracy twórczej. Fundacja posiada cenne norwidiana, które mogłaby przeznaczyć na przyszłą ekspozycję. Radę Programową Fundacji tworzą: mec. Przemysław Jan Bloch, prof. Krzysztof Jeżewski, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, prof. Jadwiga Puzynina i prof. Stefan Sawicki. Siedzibą muzeum mógłby stać się pałac w Dębinkach, a więc miejsce, w którym poeta spędził wiele miesięcy swojego życia na dworze Ksawerego Dybowskiego. Obecnie w pałacu mieści się dom dziecka, jednak są plany przeniesienia tej placówki do innego obiektu (plany te zostały zrealizowane – przyp. red.). Najważniejszym w tym momencie celem jest pozyskanie tego pałacu, do czego potrzebna jest nie tylko dobra wola władz samorządowych regionu, ale i mocne społeczne poparcie naszej inicjatywy. Fundacja dysponuje pewnymi środkami finansowymi, które można przeznaczyć na remont i wyposażenie pałacu”.
Głos poparcia dla inicjatywy stworzenie muzeum w Dębinkach można oddać za pośrednictwem strony internetowej muzeumnorwida.com. Za pomocą kliknięcia pomysł poparły już 1 125 osoby.
J.P.

Komentarze

Dodane przez Kazik z Sowińskiego, w dniu 24.10.2016 r., godz. 18.43
Na wszelki wypadek sprawę z Łodzi poddałbym pod rozpatrzenie komisji weryfikacyjnej. Obawiam się, że roszczenia te mogą być oparte na warszawskich wzorcach.
Dodane przez Stach, w dniu 27.10.2016 r., godz. 21.03
Od kilku lat trwa polityka obniżania wartości tego miejsca przez jego opluwanie. To tak, żeby nikomu nie było żal jak się pałacu powiat pozbędzie. Niema powodu walczyć o zatrzymanie bo przecież to takie straszne. To po to, żeby zaplanowaną grabież można było spokojnie przeprowadzić. To co się w tej sprawie wyrabia to zasługa Rady i Zarządu powiatu. Najpierw próbowali doprowadzić do ruiny, żeby zmniejszyć wartość a teraz nie protestują jak pałac jest oddawany. Kto ma w tym interes?
Dodane przez sylwek, w dniu 28.10.2016 r., godz. 22.04
Co zrobiono w obronie pałacu? To Starosta i Rada za to odpowiadają. Czy redakcja może wyjaśnić jakie kroki wykonał Starosta, żeby ratować majątek kulturowy powiatu? A może nic nie zrobił? Wnioski nasuną się same po wyjaśnieniu. Czy każdy z nas ratowałby majątek za który jest odpowiedzialny? Tylko nieodpowiedzialny idiota stałby z boku i się przyglądał.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl