Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 15 sierpnia 2020 r., imieniny Marii, Magdaleny

PFRON znów dał za mało pieniędzy

(Zam: 05.04.2011 r., godz. 11.45)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dostało na ten rok 696 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Potrzebuje zaś prawie drugie tyle.

PCPR dostał o 100 tys. mniej niż w 2010 roku – przyznane wówczas skąpe środki bardzo ograniczyły możliwość pomocy niepełnosprawnym. Z tego powodu centrum nie dofinansowywało turnusów rehabilitacyjnych, zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji. Pieniądze poszły na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. Wygląda na to, że w tym roku nie będzie lepiej. Żeby bowiem zaspokoić wszystkie potrzeby, PCPR musiałby dostać 1 mln 200 tys. zł. Zarząd powiatu przyznał wprawdzie dodatkowo 100 tys. zł, ale to i tak za mało.

Pieniądze przekazane przez PFRON w części pójdą na pomoc niepełnosprawnym realizowaną przez PCPR, w części zaś na Warsztaty Terapii Zajęciowej. Rada Powiatu przyjęła w minionym tygodniu podział pieniędzy – 40 tys. zł zostanie przeznaczone osobom niepełnosprawnym rozpoczynającym działalność gospodarczą, rolniczą albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 60 tys. zł – zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, 82 tys. – dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 70 tys. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 443 tys. – dofinansowanie WTZ.

Komisja zdrowia Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczący przyznanych przez PFRON środków.
- Przyjęliśmy tę informację ze smutną miną – zaznaczył jednak jej przewodniczący Jan Getka.

Przewodnicząca Rady Powiatu Justyna Garbarczyk była ciekawa, czy przyznane pieniądze wystarczą na funkcjonowanie WTZ. Dyrektor PCPR Krystyna Kurowska poinformowała, że prócz pieniędzy z PFRON, warsztaty otrzymują także środki z powiatu (60 300 zł z tym roku) oraz z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, które powołało WTZ (12 200 zł).

- To powinno wystarczyć, choć WTZ rozszerza swoją bazę lokalową – dodała.
Chodzi o adaptację nowych pomieszczeń w Bursie Szkolnej, w której mieści się WTZ. Radna i jednocześnie przedstawicielka PSOUU oceniła, że za remonty przyjdzie zapłacić ponad 30 tys. zł.

- Każde odkrycie przewodów elektrycznych, czy cieplnych powoduje konieczność wymiany instalacji – stwierdziła. – Obawiamy się, że nie będziemy w stanie pokryć tych wydatków.

J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl