Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 30 czerwca 2022 r., imieniny Emilii, LucynyPomagamy i chronimy

(Zam: 28.09.2016 r., godz. 11.49)

To zwycięskie hasło w konkursie, do którego wpłynęło blisko cztery i pół tysiąca propozycji. Będzie się ono znajdowało na wszystkich oznakowanych nowo zakupionych radiowozach w kraju.

Konkurs ogłosił w czerwcu tego roku komendant główny policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, a jego przeprowadzenie powierzył specjalistom z Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji. Do udziału w pracach powołanej komisji konkursowej zaproszeni zostali przedstawiciele kierownictwa Policji oraz w charakterze konsultantów wybitni znawcy języka polskiego, m.in. prof. dr hab. Jerzy Bralczyk oraz prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka. 13 września odbyło się posiedzenie komisji, podczas którego wybrano hasło najlepiej oddające rolę współczesnych stróżów prawa. „Pomagamy i chronimy” – ta propozycja została wybrana jednogłośnie. Zwrócono szczególną uwagę na siłę przekazu tego hasła, jego ukierunkowanie społeczne oraz zgodność z duchem policyjnej służby. Była to zresztą najczęściej pojawiająca się propozycja – różne odmiany i formy językowe czasowników „chronić” i „pomagać” znalazły się w 71 hasłach nadesłanych na ogłoszony konkurs. Z tej grupy wylosowano uczestnika kryjącego się pod nickiem bodek47.
Teraz czas na opracowanie projektu graficznego wybranego hasła i przygotowanie logistyczne. Potem sentencję „Pomagamy i chronimy” będzie można zobaczyć w całej Polsce na nowo kupionych radiowozach.
J.P.
Na podstawie informacji KGP

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl