Menu górne

Dziś jest 10 sierpnia 2022 r., imieniny Borysa, WawrzyńcaNowe wzory dokumentów dla organizacji

(Zam: 14.09.2016 r., godz. 12.57)

Od 3 września zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Organizacje, które mają obecnie podpisane umowy z gminą Wyszków na realizację zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rozliczają się na starych zasadach. Nowe druki ofert, umów i sprawozdań będą obowiązywać przy nowych konkursach. Najbliższe ogłoszone będą najprawdopodobniej w listopadzie/grudniu 2016 r. i dotyczyć będą zadań realizowanych w 2017 r. Gmina Wyszków planuje zaprosić lokalne organizacje pozarządowe na szkolenie dotyczące zmian druków.
J.P.

Komentarze

Dodane przez stynka, w dniu 15.09.2016 r., godz. 19.28
opłaca się pamiętać rozporządzeniu tego Ministerstwa.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl