Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 03 lipca 2020 r., imieniny Anatola, Jacka

Święto ustanowione na pamiątkę walczących

(Zam: 24.08.2016 r., godz. 11.45)

W siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień przy ul. Serockiej 12 sierpnia odbyła się uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego. Nagrody i wyróżnienia tego dnia otrzymali ci, którzy wzorowo wykonywali obowiązki służbowe oraz osobiście angażowani się w kreowanie pozytywnego wizerunku wojska.

– 15 sierpnia obchodzimy 96. rocznicę Bitwy Warszawskiej, znanej również pod pojęciem Cudu nad Wisłą. Dzień ten, w dowód wielkiego poświęcenia żołnierzy i ochotników walczących w wojnie polsko-bolszewickiej, został wyznaczony na obchody święta Polskich Sił Zbrojnych – podkreśliła kpt. Agnieszka Krystman.
Jak przypomniała, Święto Wojska Polskiego ustanowione zostało rozkazem ministra spraw wojskowych gen. Stanisława Szeptyckiego 4 sierpnia 1923 r.
– Święto żołnierzy obchodzono w Wojsku Polskim bardzo uroczyście, starając się nadać mu charakter wspólnego święta wojska i społeczeństwa – mówiła kpt. Krystman. – W jednostkach wojskowych organizowano pogadanki podkreślając bohaterstwo żołnierza i zryw całego narodu w obronie zagrożonej niepodległości w 1920 r. Każdy z pułków uczestniczących w Bitwie Warszawskiej miał swoich bohaterów, których nazwiska i czyny były przypomniane żołnierzom. Pod koniec okresu międzywojennego dzień 15 sierpnia był też doskonałą okazją do przekazywania wojsku sprzętu i uzbrojenia zakupionego ze składek społeczeństwa. Szczególny charakter miało Święto Żołnierza w 1939 r., kiedy wobec zbliżającego się konfliktu zbrojnego z Niemcami stanowiło charakter pożegnania wojska ze społeczeństwem przed wymarszem na front.
Po wybuchu II wojny światowej święto to nie zostało anulowane, lecz w 1947 r. ustanowiono Dzień Wojska Polskiego zmieniając datę na 12 października (rocznica bitwy pod Lenino). Ustawa z 1992 r. przywróciła obchody Święta Wojska Polskiego na 15 sierpnia.
Wśród gości uroczystości byli przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych, Związku Żołnierzy AK, weterani, żołnierze rezerwy i inni.
Zastępca wojskowego komendanta uzupełnień mjr Robert Dymerski dziękował przybyłym za dotychczasową współpracę z WKU. Z okazji Święta Wojska Polskiego wręczono wyróżnienia. Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz osobiste zaangażowanie i inicjatywę w kreowaniu pozytywnego wizerunku wojska listy gratulacyjne otrzymali: Urszula Sadowska, Andrzej Czyżewski, Zenon Abramczyk. List gratulacyjny otrzymał także ppor. rez. Andrzej Rusek za udział w ćwiczeniu Anakonda 2016, a także kpr. rez. Kamil Gorczyński, szer. rez. Iwona Łada, szer. rez. Artur Seroka – żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych. Wojskowy komendant uzupełnień ppłk Leszek Wieczorek za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz osobiste zaangażowanie i inicjatywę w kreowaniu pozytywnego wizerunku wojska dwudniowym urlopem wyróżnił mjra Roberta Dymerskiego, mjra Dariusza Żerka, kpt. Agnieszkę Krystman, kpt. Pawła Uchrońskiego. Komendant nagrodą pieniężną wyróżnił pracowników: Arkadiusza Młodzianowskiego, Mariusza Gierka, Karola Ungrowskiego, Monikę Marcinkiewicz, listem gratulacyjnym – Monikę Marcinkiewicz, Mariusz Gierka, pochwałą – Janusza Sępkowskiego, Ireneusza Piotrowskiego, Magdalenę Górską, Annę Kąkol, Danutę Góral, Irenę Gołębiewską, Katarzynę Dawidzką, Hannę Hyrycz, Elżbietę Cierlicę.
Swoje nagrody przyznał także starosta Bogdan Pągowski. Otrzymali je: mjr Robert Dymerski, kpt. Agnieszka Krystman, Elżbieta Cierlica, Irena Gołębiewska, Ireneusz Piotrowski.
– Będzie budowana obrona terytorialna, jest nią duże zainteresowanie. Mamy nadzieję, że batalion, który ma być umieszczony na naszym terenie, w przyszłym roku dojdzie do skutku – zaznaczył starosta B. Pągowski.
Dziękował też pracownikom WKU za współpracę z Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik”, gdzie działają klasy mundurowe.
– Mamy dobre nabory do tych klas, co znaczy, że są to przyszłościowe kierunki – dodał.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl