Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 maja 2020 r., imieniny Pauliny, Eweliny

Przełomowa bitwa w dziejach świata

(Zam: 24.08.2016 r., godz. 11.30)

Kilkudziesięciu rekonstruktorów 14 sierpnia brało udział w inscenizacji historycznej, w której odtworzyli przebieg wojny polsko-bolszewickiej na naszych terenach. Widowisko było elementem obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej przygotowanych przez gminę Wyszków.

Minęło już niemal sto lat od przełomowej bitwy w dziejach Europy i świata. Za taką uznał ją brytyjski polityk, dyplomata, pisarz Edgar Vincent D’Abernon. Choć wojna polsko-bolszewicka trwała do 1921 r., bitwa stoczona w sierpniu 1920 r. okazała się kluczowa dla powodzenia ofensywy polskich sił. Zwycięska wojna uchroniła Europę przed bolszewickimi planami opanowania kontynentu i ustanowienia własnych rządów. Dla Polski najeźdźcy mieli swój plan, a nawet tymczasowy rząd złożony z Dzierżyńskiego, Kona i Marchlewskiego. W drodze do Warszawy zatrzymali się w Wyszkowie na skromnej plebanii kościoła św. Idziego, gdzie przyjął ich ks. Wiktor Mieczkowski. To był zaledwie epizod, na szczęście opisany przez ks. Mieczkowskiego i Stefana Żeromskiego – ich relacje to cenny przyczynek do zrozumienia istoty wojny, a także naszej lokalnej historii. Przyjazd członków rządu tymczasowego do Wyszkowa był też tematem inscenizacji historycznej, którą gmina Wyszków przygotowała w 2010 r. z okazji 90. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Wtedy rekonstruktorzy występowali na terenie obok kościoła (dziś sanktuarium) św. Idziego. Teraz gmina Wyszków wróciła do pomysłu zaproszenia grup, które w historycznych strojach i z rekwizytami pochodzącymi z tamtych czasów w skrócie odtworzyli zdarzenia sprzed 96 lat.
– To kolejna żywa lekcja historii. Kilka lat temu przedstawiona została historia pobytu zdrajców narodu polskiego, którym gościny musiał udzielić ks. Mieczkowski – zaznaczył burmistrz Grzegorz Nowosielski witając widzów. – Dziś zobaczymy chwalebne czyny polskiego oręża.
Sceny rozegrały się na skarpie nadbużańskiej przy ul. Kościelnej, głównie na placu turystycznego punktu widokowego i terenów go okalających. Zaaranżowano punkt werbunkowy – podobny do takich, jakie działały w 1920 r. przyjmując ochotników do wojska. Na biurku żołnierza, który rejestrował zgłaszających się była historyczna maszyna do pisania, samowar, a także krucyfiks. Rekonstruktorzy stworzyli także szpital polowy. W swojej inscenizacji użyli broni długiej, krótkiej, wykorzystali także konie. W trakcie pokazu walk nie zabrakło też elementów pirotechnicznych – wybuchów dokonujących się na nadbużańskiej skarpie. Niezwykle widowiskowe było także wkroczenie wojsk bolszewickich mostem drogowym (na czas pokazu został zamknięty dla ruchu). Strzały, okrzyki nacierającego wojska były namiastką tego, co działo się 96 lat temu na naszych terenach, kiedy ruszyła ofensywa wojsk Tuchaczewskiego po zdobyciu przez wroga m.in. Wilna i Grodna. Instytut Pamięci narodowej tak opisuje ten moment: „Mobilizacja zasobów ludzkich w połączeniu ze sprawnym działaniem służb wywiadowczych przesądziły o polskim zwycięstwie. Polscy kryptolodzy zdołali złamać około 100 rosyjskich szyfrów. 15 sierpnia dowodzone przez Piłsudskiego wojska rozpoczęły ofensywę znad Wieprza, wspierając pod Radzyminem obrońców stolicy. Warszawa, Polska i Europa zostały uratowane przed bolszewikami” (źródło: wpis na profilu facebookowym IPNU-u z 15 sierpnia 2016 r.). IPN podkreśla też obecność wydarzeń 1920 r. w literaturze okresu międzywojennego, m.in. wymieniając „Na probostwie w Wyszkowie” Stefana Żeromskiego.
Takie inscenizacje jak ta niedzielna to jeden z elementów edukacyjnych dotyczących polskiej historii. Obejrzało ją wielu wyszkowian: od najstarszych po najmłodszych, którzy na koniec nagrodzili występujących brawami. Po przedstawieniu można było podejść do rekonstruktorów, zrobić sobie z nimi zdjęcie, pogłaskać konie, obejrzeć z bliska umundurowanie, broń itp.
Działalność edukacyjną w zakresie historii prowadzi też od lat Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna. Na tegoroczne obchody związane z Bitwą Warszawską w historycznej plebanii Sanktuarium św. Idziego przygotowała wystawę zatytułowaną „Ojczyzna ocalona”. Można było ją zwiedzać 14 i 15 sierpnia. Dostępna będzie także 21 i 28 sierpnia (niedziele) w godz. 11.00-15.00 oraz w dni robocze do końca sierpnia po uprzednim kontakcie telefonicznym 29 74 232 61, wew. 44.
15 sierpnia odbyła się dalsza odsłona uroczystości – w Rybienku Leśnym w miejscowym kościele odprawiona została msza święta, następnie delegacje przeszły pod pomnik pomordowanych przez sowiecką czerezwyczajkę, gdzie złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Wyszkowa.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl