Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 maja 2020 r., imieniny Jana, Juliusza

Stypendium dla zdolnej młodzieży

(Zam: 27.07.2016 r., godz. 11.42)

Do 29 lipca zainteresowani mogą składać wnioski o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2016/2017 w ramach programu „Talenty Wyszkowa” dofinansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego i realizowanego przez stowarzyszenie „Promenada”.

Przyjmuje je Ośrodek Pomocy Społecznej. Stypendium przyznawane jest na rok szkolny. Mogą się o niego ubiegać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (kończących się maturą), zamieszkali na terenie gminy Wyszków, którzy osiągnęli na końcowym świadectwie średnią ocen nie niższą niż 4,0, finaliści olimpiad przedmiotowych lub osoby, które mają udokumentowane szczególne osiągnięcia. Zainteresowani na świadectwie muszą mieć ocenę bardzo dobrą lub dobrą ze sprawowania i otrzymać pozytywną opinię na temat zachowania od wychowawcy w szkole. Preferowani są uczniowie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
Formularz wniosku dotyczącego stypendium dostępny jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie ul. 3 Maja 16. Dokumenty są też do pobrania na stronie www.promenada.ops.wyszkow.pl. Szczegółowych informacji udzielają w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Godleś (pokój nr 8) i Marzena Karpińska (pokój nr 12) tel. 29 74 240 97 lub 29 74 249 02.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl