Menu górne

Dziś jest 15 sierpnia 2022 r., imieniny Marii, MagdalenyStatuetki i wyróżnienia dla najlepszych maturzystów

(Zam: 20.07.2016 r., godz. 14.04)

W tym roku dopiero 5 lipca dotarły do szkół świadectwa maturalne wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. W Zespole Szkół nr 3 w Wyszkowie w pierwszym terminie egzamin maturalny zdało ogółem niemal 81 proc. przystępujących do niego (w kraju – 79,5 proc.).

Zgodnie z tradycją szkoły w czasie uroczystości rozdania świadectw najlepsi maturzyści otrzymali statuetki z dedykacją. Firma QuadGrafics Europe ufundowała stypendium dla najlepszego maturzysty z języka angielskiego.
W czasie spotkania w szkolnej hali sportowo-widowiskowej dyrektor Elżbieta Michalik przedstawiła prezentację wyników matur w ZS3 na tle województwa i kraju. Szczególnie zadowalające wyniki osiągnęły klasy 3LOI, 3LOL i 4TI (odpowiednio 96,0; 93,1 i 90,3 proc. zdawalności). E. Michalik wszystkim obecnym pogratulowała uzyskania świadectwa dojrzałości, wymieniła również imiennie wszystkich wyróżniających się wynikami maturalnymi.
W imieniu młodzieży z klas niematuralnych do zebranych słowa pożegnania skierowała Izabela Prus. W uroczystości uczestniczył wicedyrektor ds. finansowych firmy QuadGrafics Europe Marek Gruszecki, któremu towarzyszyła lider działu HR Renata Pietrzykowska. Wręczył on ufundowaną przez firmę nagrodę pieniężną (stypendium w wysokości 1 tys. zł) uczniowi z najwyższym wynikiem z języka angielskiego – nagrodę (wraz z dyplomem) otrzymał Piotr Karp z kl. 4TI.
Statuetki z ozdobnym napisem „najlepszemu maturzyście/najlepszej maturzystce Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego – w roku szkolnym 2015/2016” wręczono w poszczególnych kategoriach uczniom: Błażejowi Mrozowi – matematyka, informatyka, Piotrowi Karpowi – matematyka, język angielski, fizyka, Mateuszowi Sitkowi – język angielski, geografia, Natalii Salwin – język polski, Julicie Piotrowskiej – język polski, Patrycji Madydzie – język rosyjski, Darii Kiełczewskiej – język angielski poziom rozszerzony.
Statuetki za najlepsze wyniki w poszczególnych klasach przyznano: Błażejowi Mrozowi z kl. 3LOI, Mateuszowi Sitkowi z kl. 3LOE, Angelice Stankiewicz z kl. 3LOL, Sylwii Stalmach z kl. 3LOS, Erykowi Wachowiczowi z kl. 4TE, Piotrowi Karpowi z kl. 4TI.
W bieżącym roku wręczono również okolicznościowe dyplomy dla uczniów ze 100% wynikiem na egzaminie maturalnym. Dyplomy otrzymali: Mateusz Sitek – język angielski, matematyka (egz. pisemne), Błażej Mróz – język angielski, matematyka (egz. pisemne), Olga Karasiewicz – język angielski (egz. ustny), Aleksandra Ciuraj – język angielski (egz. pisemny), Natalia Salwin – język polski (egz. ustny), Angelika Onisk – język angielski (egz. ustny), Piotr Karp – język angielski (egz. pisemny), język angielski (egz. ustny), Maciej Korzeniecki – język angielski (egz. pisemny), język angielski (egz. ustny), Daniel Deptuła – język angielski (egz. ustny), Joanna Piwowarska – matematyka (egz. pisemny).
Po spotkaniu młodzież udała się na – ostatnie już – spotkanie w salach lekcyjnych z wychowawcami, którzy wręczyli wszystkim świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu dojrzałości.
Org.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl