Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 września 2020 r., imieniny Michaliny, Michała

Większość radnych pozytywnie oceniła budżet

(Zam: 06.07.2016 r., godz. 12.11)

Jedynie troje przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało przeciw absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2015 r. Zaprezentowali listę zastrzeżeń m.in. in. dotyczących braku napraw dróg, utrzymywania Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu czy przyznania dyrektor szpitala rocznej nagrody.Powiat

Sesja, podczas której debatowano nad realizację dochodów i wydatków w 2015 r. odbyła się 29 czerwca. Budżet omówił starosta Bogdan Pągowski.
– Jestem pod wrażeniem wykonania tego budżetu – zaznaczył Jan Getka podkreślając doświadczenie, jakie w pracy w samorządzie mają władze powiatu.
– Niedawno był pan opozycyjnym radnym i pana reakcja była inna – ocenił Waldemar Sobczak.
W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości przedstawił stanowisko krytyczne wobec dokonań Zarządu Powiatu (w jego skład, prócz Bogdana Pągowskiego wchodzą wicestarosta Adam Mróz, Tadeusz Kuchta, Krystian Pędzich, Bogusław Frąckiewicz). Wśród argumentów wymienił brak decyzji dotyczących racjonalizacji wydatków, zwiększanie zadłużenia powiatu, planowanie inwestycji drogowych nieuwzględniających napraw istniejących nawierzchni.
– Budowa drogi Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka kosztowała 6 mln 600 tys. zł. Czy stać nas na tak drogie projekty? Przy takim planowaniu inwestycji odtworzenie zniszczonej nawierzchni zajmie 50 lat – uznał W. Sobczak.
Zarzucił rządzącym zatrudnienie w Starostwie na pełne etaty osób, które mają prawa emerytalne (według radnego powinny one przejść na emeryturę dając tym samym szansę zatrudnienia młodym ludziom), przyznanie nagrody dyrektor szpitala, utrzymywanie Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu, który pochłania rocznie 323 tys. zł.
– W POKiS-ie jest jeden pracownik i dyrektor. Ich zatrudnienie to połowa kosztów – zaznaczył postulując włączenie zadań POKiS-u w struktury jednego z wydziałów Starostwa.
Radnym PiS nie podoba się także zatrudnienie przez Starostwo kancelarii prawnej, co powoduje dodatkowe koszty (urząd zatrudnia na stałe radcę prawnego), brak racjonalnej polityki w oświacie, brak dialogu z opozycją i dobrej woli w organizacji spotkań z jej udziałem dotyczących zadań inwestycyjnych na 2016 r., dostarczanie projektów uchwał w ostatniej chwili.
– Powyższe nie pozwala pozytywnie ocenić sposobu wykonania budżetu oraz jego zakresu – podsumował Waldemar Sobczak.

Zobowiązanie nie z winy Starostwa
Radny zwrócił też uwagę na fragment uzasadnienia uchwały składu orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej, w której organ ten wydał pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wyszkowskiego za 2015 r. „Skład Orzekający zwraca uwagę, że na koniec 2015 r. Powiat posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 327,85 zł, co nie powinno mieć miejsca, ponieważ w świetle przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168), powstanie zobowiązań wymagalnych może doprowadzić do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nadmienia się, że zgodnie z art. 44 ust. 3 ww. ustawy o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.
– Punkt widzenia, wiecie państwo, od czego zależy – odparł starosta Bogdan Pągowski i zaznaczył, że zobowiązanie wymagalne to niewielka kwota, która nie wynikła z winy Starostwa Powiatowego.
Według skarbnik powiatu Anny Anuszewskiej, 327,85 zł to suma należnych odszkodowań za zajęcie gruntu pod drogi, po które się nikt nie zgłosił, mimo wezwań kierowanych do mieszkańców.
– Nie uważamy, że to zawinione przez nas zobowiązanie – zaznaczyła.
Starosta podkreślił też, odpierając zarzuty W. Sobczaka, że zadłużenie powiatu utrzymuje się w ostatnich latach na stałym poziomie.
– Z czegoś inwestycje trzeba robić – podkreślił.
Polemizował też z argumentami dotyczącymi, zdaniem opozycji, złej polityki oświatowej.
– Zlikwidowaliśmy deficytową szkołę w Zabrodziu, stworzyliśmy nową jednostkę łącząc Zespół Szkół nr 2 i Centrum Kształcenia Praktycznego. Jakie jeszcze mamy podjąć odważne decyzje, może pan podpowie? – zwrócił się do W. Sobczaka.
– Opinia Izby Obrachunkowej jest faktem, a z nimi się nie dyskutuje. Faktem jest też, że dołożyliśmy do oświaty milion złotych – podkreślił W. Sobczak.
– Nie liczyłem, że zagłosujecie za absolutorium. Za budżetem też nie głosujecie, a w przypadku zmian do niego wstrzymujecie się. To nie wasze budżety. My za ich wykonanie będziemy się spowiadać przed wyborcami – zaznaczył Bogdan Pągowski.
Za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu zagłosowało 14 radnych, przeciwni byli Waldemar Sobczak, Jerzy Żukowski, Renata Rębała.
Starosta dziękował swoim pracownikom za wkład w wykonanie budżetu, a także członkom komisji rewizyjnej Rady Powiatu, która jednogłośnie wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu.

11 mln zł na inwestycje
Budżet Powiatu za 2015 r. zamknął się nadwyżką wynoszącą 248 057,29 zł. Powiat Wyszkowski zaciągnął 1 962 000 zł pożyczek i kredytów. Dochody wyniosły 85 166 363,72 zł, były niższe w stosunku do roku 2014 o 3,96 proc. Złożyły się na nie dochody własne – 22 199 183, dotacje i środki na zadania bieżące – 17 970 526 zł, dotacje i środki na zadania inwestycyjne – 7 104 988 zł, subwencja ogólna – 37 891 667 zł.
Wydatki wyniosły 84 918 306,43 zł (96,62 proc. planu), w tym majątkowe – 11 704 500,23 zł (92,74 proc. planu). W stosunku do roku 2014 wydatki ogółem były niższe o 5,87 proc. Wydatki majątkowe (na inwestycje) stanowiły 13,78 proc. ogólnych wydatków budżetowych. Pieniądze na inwestycje pochodziły z: innych jednostek samorządu terytorialnego i Lasów Państwowych – 2 221 389 zł, Unii Europejskiej – 1 699 104 zł, funduszy celowych i budżetu państwa – 3 272 521 zł, środków własnych – 2 549 486 zł, kredytów i pożyczek – 1 962 000 zł. W ostatnich latach wydatki powiatu wyszkowskiego na inwestycje wyniosły: 2010 r. – 9 689 535 zł, 2011 r. – 12 080 503 zł, 2012 r. – 7 125 654 zł, 2013 r. – 7 212 183,64 zł, 2014 r. – 16 735 132,99 zł, 2015 r. – 11 704 500 zł.
Dług powiatu na koniec 2015 r. wyniósł 9 870 133,37 zł, co stanowi 11,59 proc. wykonanych dochodów. Samorząd spłacił 2 127 823,77 zł rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami.
W ubiegłym roku powiat wykonał 36 zadań inwestycyjnych. Były to m.in. doposażenie szpitala w aparaturę i sprzęt medyczny za 1 255 794,35 zł, budowa przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnych i innych rozwiązań w ramach „Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” – 1 075 517,23 zł, budowa drogi powiatowej Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka – 6 675 051,99 zł, budowa drogi Nowa Wieś-Porządzie – 692 612,88 zł, przebudowa drogi Deskurów-Drogoszewo – 122 020,92 zł, przebudowa mostu i budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wymakracz w Długosiodle – 218 155,23 zł, budowa centrum sportowego przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” – 411 493,16 zł, przebudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 1 – 239 302,82 zł, budowa domów dla dzieci w Wyszkowie – 1 326 755,62 zł.
Były też projekty realizowane z budżetu powiatu przez podległe jednostki. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadziło zadanie „W aktywności siła” – 185 209,45 zł, Powiatowy Urząd Pracy zrealizował projekt „Doświadczona kadra – podniesienie jakości świadczonych usług” – 190 300 zł, Zespół Szkół nr 1 kierował uczniów na zagraniczne praktyki – 914 947,95 zł i in. Na rozwój elektronicznej administracji Starostwo wydało 259 650,93 zł, z czego większość pochodziła z Unii Europejskiej.
J.P.


Komentarze

Dosyć nieprofesjonalnej bufonady!
Dodane przez Mućka, w dniu 06.07.2016 r., godz. 15.23
zatrudnienie radcy prawnego na stały etat świadczy o niemerytorycznej pracy starostwa. Ten wzorzec powielają kiepscy dyrektorzy innych instytucji w tym również w Warszawie. Co to za zarządzanie jak pracuje się w ten sposób ,że z zaistniałych błędów , sytuacji można z wyjść tylko poprzez prawnika lub sąd. Żenada za którą słono płacą podatnicy. Osoba zarządzająca w tym dyrektor powinien znać obowiązujące ją akty prawne również posiadać kulturę osobistą, by jej zachowanie względem innych nie było źle odbierane. Z adwokatem kontaktować się tylko w sprawach trudnych. Za pomocą rad prawnika każdy rządzić umie.
Gdzie jest radna Garbarczyk?
Dodane przez Anonim, w dniu 06.07.2016 r., godz. 15.55
Ostatnio w ogóle nie zabiera głosu, nie widać jej. A szkoda miała dobre pomysły na rozwiązanie miejscowych problemów. Głosowanie w sprawie absolutorium jest istotne, wszyscy radni powinni w nim uczestniczyć tym bardziej ,że swego czasu radna Garbarczyk pełniła zasadnicze funkcje w starostwie więc najlepiej zna sprawy miasta i gminy. Czyżby projekt drogi przez Rybno do Somianki, drogi bo za 6 milionów miał wpływ na jej absencję? Może zrezygnowała, oficjalnie jednak nie była podana taka informacja. Widzę tylko kuzynkę , podobną z resztą.
Savoivru szukasz?
Dodane przez do anonima 1555, w dniu 06.07.2016 r., godz. 16.24
w wyjściu po angielsku chodzi o to ,żeby nikt się połapał,że opuszczamy ten lokal.
Gdzie jest Głowacki
Dodane przez Anonim, w dniu 06.07.2016 r., godz. 17.03
Pana Głowackiego, również nie widać na sesjach, jest to dowód na to, że nie warto na nich głosować, bo NIC nie robią, liczą tylko na stołki, a jak nie dostaną to mieszkańców mają za nic i nawet na sesję nie przychodzą, zmarnowane głosy. Głowacki tylko głupawe felietoniki potrafi pisać, żadnych konkretnych pomysłów na Wyszków, tylko biadolenie i narzekanie, weź się Panie radny do roboty.
Głowacki,
Dodane przez 101, w dniu 06.07.2016 r., godz. 17.55
Ty PiSobolszewicki klakierze, nie wstydź się, wyjdź na światło dzienne.
Do 101 zPultuskiej
Dodane przez Kazik, w dniu 06.07.2016 r., godz. 19.31
Panie Marku,tak glupio i chamsko pisze pan od siebie,czy za to placa?
O, jest i kolejny...
Dodane przez 101, w dniu 06.07.2016 r., godz. 19.50
Kaziu, nie podoba Ci się chamstwo? To po co na PiS głosowałeś?
Dodane przez Herman, w dniu 06.07.2016 r., godz. 21.21
PÓŁ WYSZKOWA SPARALIŻOWANE W ZWIĄZKU Z NAPRAWĄ DRÓG W MIEŚCIE,,,,,, ALE NAGRODA DLA TEJ PANI SIĘ NIE NALEŻY.TU MACIE RACJĘ
Do z Pultuskiej 101
Dodane przez Kazik, w dniu 06.07.2016 r., godz. 22.16
Czy uciekajac z osrodka bez klamek,nie mogles zatrzymac sie gdzie indziej ? Wcinasz sie z glupawymi tekstami,a nikogo poza twoim doktorem to nie interesuje.
Dodane przez oserwator, w dniu 07.07.2016 r., godz. 07.56
Polakom to kązdy kit można wcisną i oni w ta wierzą
Dodane przez ola, w dniu 07.07.2016 r., godz. 08.37
oserwator - nie każdy kit, i nie każdemu, ale generalnie masz rację
Dodane przez 102, w dniu 07.07.2016 r., godz. 09.39
Zarzucił rządzącym zatrudnienie w Starostwie na pełne etaty osób, które mają prawa emerytalne (według radnego powinny one przejść na emeryturę dając tym samym szansę zatrudnienia młodym ludziom)- a to argumenty Sobczaka. To dlaczego Sobczak-emeryt zajmuje stanowisko radnego powiatowego, przecież może zrezygnować i wejdzie nowy z listy, dlaczego Sobczak- emeryt nie zrezygnuje z wice rady nadzorczej PWiK, przecież są inni młodsi, co się znają. Dlaczego Sobczak popiera Nowosielskiego, u którego jest spora grupa radnych emerytów, którzy nic nie robią dla naszego miasta.
Kaziu skup się, dasz radę...
Dodane przez 101, w dniu 07.07.2016 r., godz. 11.40
Kaziu, chwila skupienia... Już? A teraz czytaj bardzo, bardzo wolno: Kaziu, ja nie mieszkam na Pułtuskiej. Kaziu, przeczytaj to jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz... Zapytaj przynajmniej ze dwie osoby rozumiejące to, co czytają, czy dobrze zrozumiałeś...
Do 101 z. Pultuskiej
Dodane przez Kazik, w dniu 07.07.2016 r., godz. 15.27
Dla mnie nie nowosc,ze nie wiesz gdzie mieszkasz, zapomniales tez jak sie nazywasz i narazie podpisujesz sie 101,pozniej moze bedzie Anonim .
O- 101 -, slynnym naciagaczu wiejskich sklepikarzy
Dodane przez Josek, w dniu 07.07.2016 r., godz. 20.17
Analizujac wpisy -101- pod wzgledem analitycznym i merytorycznym, mozna bez watpienia stwierdzic, ze jest to osobnik tepy, a jednoczesnie slepo zadufanym w sobie. Cechuje go prostacki monolit spojrzen na rozne sprawy. Jest to typ z genetycznie przestawiona tozsamoscia. Mistrz tzw. podwojnej moralnosci , a zarazem stworzenie wyalienowane z kulturalnych wartosci....Typowy niezbyt kumaty przedstawiciel KOD-u w seledynowej kamizelce , ktoremu hipokryzja cieknie z pyska...!!!!
Do 102
Dodane przez Antek, w dniu 07.07.2016 r., godz. 20.45
Bo jemu chodzi o bicie piany, być na fali i układy. ...
Dodane przez wawa, w dniu 07.07.2016 r., godz. 20.54
NIE ODDAMY MIASTA W RĘCE LUDZI CHORYCH Z NIENAWIŚCI CZYLI PISOWSKIEJ BANDZIE ROZWALAJĄCEJ POLSKĘ.Pozdrowienia dla P.Marka Eychlera z ulicy Pułtuskiej w mieście Wyszkowie.To co wyprawia Kaczyński z podległym mu najgorszym prezydentem w dziejach świata to HAŃBA.Piotrowicz,Maciarewicz,Pawłowicz i baaardzo wielu posłów tej partii przekupstwa narodu należy kiedyś osądzić.Zrujnowali opinię o Polsce.Rujnują finanse Państwa.
Dodane przez POlszewik, w dniu 07.07.2016 r., godz. 21.34
wawa psie won na nowokomucha
Proszę zwrócić uwagę na to,
Dodane przez 101, w dniu 07.07.2016 r., godz. 21.36
w jaki sposób reagują debile głosujący na PiS. Tego typu debil czyta mój komentarz i zaczyna się przyczepiać do osoby, która go nie napisała. Tego typu debilom, Macierewicz chce rozdawać broń, tworząc OT. Przeczyta taki matoł z wielkim trudem coś napisane przez jedną osobę, a strzeli do zupełnie przypadkowej. I jeszcze taki lamus twierdzi, że on analizuje...
Dodane przez 101, w dniu 08.07.2016 r., godz. 08.05
Jestem sfrustrowanym debilem głosującym na zgniliznę PO. Dlatego zrozumcie wyznawcę.
Dodane przez Anonim, w dniu 08.07.2016 r., godz. 10.51
Macie palanty 38% poparcia WYŁĄCZNIE !!!! Za 500 z plusem.Plan Morawieckiego to fantastyka.Zamiast budować Polskę.Wydajecie kasę na pieluchy.
:) PiSobolszewiku...
Dodane przez 101, w dniu 08.07.2016 r., godz. 12.01
Ja nie chodzę na wybory. Nie jestem też sfrustrowany, wiąchy Wam ślę z uśmiechem. Szlag to Was trafia. To dopiero początek Waszych problemów z ciśnieniem :)
''Antoni wzywa do broni'' -
Dodane przez 101, w dniu 08.07.2016 r., godz. 13.58
- nieoficjalny hymn szczytu NATO w Warszawie.
Zła wiadomość dla dzieciaków...
Dodane przez 101, w dniu 08.07.2016 r., godz. 15.02
Od nowego roku szkolnego WOS będzie oznaczał Wiedzę O Smoleńsku...
Dodane przez Josek, w dniu 08.07.2016 r., godz. 15.10
101, wawa , anonim ---- to sfrustrowawany, tepy gamon, ktory nie moze pogodzic sie z tym, ze Polska przestali rzadzic zlodzieje, aferzysci, skorumpowani smakosze osmiorniczek i wszelkiego rodzaju alimenciarze.....Mistrzowi tzw podwojnej moralnosci zapewne z bezradnosci puszcza cisnienie....!!!!!!!!!!!!!!
Boskość komentarzy w ich autentyźmie
Dodane przez Anonim, w dniu 08.07.2016 r., godz. 18.30
nie mylić z autyzmem.
:)
Dodane przez Grzegorz Gajewski, w dniu 08.07.2016 r., godz. 20.07
Prowokowanie drugiej strony, jak to robi Josek, jest niepotrzebne i niecelowe. Naszym zadaniem jest obniżanie napięcia, konsolidacja sił, wymiana zdań na tematy ważne dla mieszkańców naszej Ojczyzny itp. PO się wykrwawia sporem między zwolennikami Schetyny i Kopacz. Jej siostra, Nowoczesna, jest zakładnikiem kolejnych gaf i nieudolności swojego szefa, Petru. Dlatego mając zaufanie do Jarosława, że zrobi dobrą zmianę w Polsce, powinniśmy się skupić na pracy merytorycznej, wypracować program i odsunąć od władzy w samorządzie niekompetentną ekipę. 14 lat tej ekipy wystarczy, żeby ją negatywnie ocenić. :)
Dodane przez Anonim, w dniu 08.07.2016 r., godz. 21.12
POLSKA TO CHORY CZŁONEK NATO I UNII.OBAMA TO WAM POWIEDZIAŁ W MORDĘ A WY,,,,ŻE DESZCZ PADA.
Dodane przez Anonim, w dniu 08.07.2016 r., godz. 21.23
Instytucje demokratyczne trzeba wspierać a nie blokować ich pracy.Największym wrogiem Kaczyńskiego stał się Rzepliński,który blokuje drogę klonowi Putina Kaczyńskiemu do dyktatury pis partii.
Dodane przez Anonim, w dniu 08.07.2016 r., godz. 21.40
Josek !!!!!!!!!!! Uważaj na zwieracze bo ci palancie pisoski puszczą z tego ciśnienia.Dostałeś w rodzinie 500 z plusem to kup sobie za pięć złociszy ileś tam pampersów i sobie podkładaj codziennie przed zasiadaniem do komputera i PISaniem tych idiotyzmów.Zamiast kamizelki polecam kaftan.Wyszkowiacy przestaną czytać te ciągłe pomyje i obrażanie ludzi.Weź się za własne leczenie a nie analizowanie kto pisze.Ważne CO PISZE !!!!!!!!!!!
Dodane przez Anonim, w dniu 08.07.2016 r., godz. 22.38
Po objęciu władzy przez Pis czuję się "wystrychnięty na dudka"
Do pana Gajewskiego
Dodane przez Lidka, w dniu 08.07.2016 r., godz. 22.43
Josek zdecydowanie nie prowokuje tylko za pewne ponosi go chamstwo,brutalnosc ,wygrazanie i idiotyzmy w wydaniu chlopka z Pultuskiej,ktory ostatnio pisze jako 101. Typek ten w haniebny sposob obraza naszego Prezydenta i Rzad. Mozliwe,ze czuje sie bezkarny ze wzgledu na schorzenie.Nienawisc przejawia sie zwykle postepujaca choroba umyslowa,a takie chore komentarze nie powinni sie ukazywac. Natomiast szacunek do pana komentarzy,ktore zawieraja madre przemyslenia i wiedze. Zycze pogodnego weekendu.
Dodane przez Plaga, w dniu 08.07.2016 r., godz. 23.12
No i szczytowali wbrew oli i Eychlerowi i całemu KODowi.
:)
Dodane przez Grzegorz Gajewski, w dniu 09.07.2016 r., godz. 00.05
Prezydent Andrzej Duda o zapewnieniu bezpieczeństwa w ramach NATO a media mętnego nurtu o tym ,że Obama, pogroził Polsce. Jeszcze do tego król Tusk, że demokracja musi być liberalna. NATO to odpowiedź militarna w obronie naszego bezpieczeństwa i czy Polska jest praworządna w rozumieniu UE czy mamy swój model demokracji to stanowisko NATO i wzmocnienie flanki wschodniej byłoby podobnie jednoznaczne. Polska demokracja powinna być mieszanką liberalnej demokracji zachodniej, skutecznych procedur na wypadek zagrożenia co może wiązać się z pewnym ograniczeniem swobód obywatelskich, jednoznacznej władzy i odpowiedzialności itp. Obecna konstytucja, którą wymachuje opozycja, bardziej blokuje poszczególne organa władzy, paraliżuje jej pracę niż pomaga rządzić.
Dodane przez ola, w dniu 09.07.2016 r., godz. 08.39
sukcesy szczytu NATO - obietnica stacjonowania 1000 żołnierzy NATO ( naszych też) na wschodniej flance oraz udział polskich żołnierzy w misjach NATO - dla przypomnienia w Niemczech ciągle stacjonuje 40 tys. żołnierzy NATO - pomimo szerokiego uśmiechu prezydenta Dudy, prezydent USA pouczył go jak uczniaka w kwestii demokracji (!), chociaż nasz prezydent nie bardzo chciał o tym z mediami rozmawiać - a poza tym jakoś dziwnie czuł się w tym, światowym, towarzystwie...panie Prezydencie, proszę się nie smucić, przynajmniej jest pan wysoki, a to już coś..
do Plaga
Dodane przez Anonim, w dniu 09.07.2016 r., godz. 08.54
podczas "szczytowania"duduś dostał po łapkach.Fakt,,,,pis to plaga.
Dodane przez Anonim, w dniu 09.07.2016 r., godz. 09.13
Duda Andzej z uśmiechem 8 letniego chłopca witał jak portier wszystkich przyjężdzających na szczyt NATO.Rozmieszczenie wojska wymusiła sytuacja międzynarodowa i zachowanie Rosji.Żadnych zasług Dudy tutaj nie ma.Wstyd i hańba za notoryczne pomijanie zasług poprzedników.Geremka,Kwaśniewskiego i bardzo wielu innych dzięki którym jesteśmy w NATO i UE.Kroić Was i solić to za mało.
Dodane przez ola, w dniu 09.07.2016 r., godz. 10.36
panie Gajewski - jak merytorycznie pracuje obecna ekipa można np. zobaczyć jak realizują wnioski o dopłaty dla rolników z UE - otóż, może rolnicy dostaną dofinansowanie w grudniu - proszę dalej ufać Naczelnemu Naczelnikowi, potrafi!
PiSobolszewio,
Dodane przez 101, w dniu 09.07.2016 r., godz. 12.58
kolejny raz twierdzicie te same brednie, że ci, którzy nie głosują na PiS, są chorzy psychicznie. Więc jest dla Was ciekawostka: Wszystko miało miejsce za czasów młodości Terleckiego. Aby poznać młodość wicemarszałka, musimy cofnąć się do 1970 roku. Kto nas tam przywita? Hipis o pseudonimie „Pies” lub „Kudłacz”, którym interesują się organy ścigania. Terlecki brał udział w próbie podpalenia mieszkania Piotra Marka, autora tekstów Pudelsów. W akcji brała również udział słynna Kora (Olga Jackowska). Sam Terlecki przekonywał, że do podpalenia nie doszło umyślnie, a ogień rozszalał się od zwykłego niedopałka i nie przyznał się do winy. Podobno całą winę wzięła na siebie Kora. Terlecki został wypuszczony z aresztu, ale przeniesiony na kilka miesięcy do zakładu psychiatrycznego. P.S. Miłego dnia, Lidziu.
mina du...y bezcenna
Dodane przez Marek Eychler, w dniu 09.07.2016 r., godz. 14.23
Panie Gajewski, co byś nie wymyślił to cały świat to widział. Wstyd na cały świat. Za granicą wstydzimy się, że jesteśmy z Polski, z tego kraju rządzonego w XXI wieku przez bandę idiotów, którzy cofają mój kraj do średniowiecza. I do Głowackiego - podpisuj się zawsze jak ja - nazwiskiem i imieniem, a nie jakiś Josek, Ola, Ela czy anonim. Ja pod tym tekstem piszę po raz pierwszy, debilom do wiadomości.
Lidziu, jedno z ''mondrych'' przemyśleń Gajewskiego:
Dodane przez 101, w dniu 09.07.2016 r., godz. 15.12
''Obecna konstytucja, którą wymachuje opozycja, bardziej blokuje poszczególne organa władzy, paraliżuje jej pracę niż pomaga rządzić.'' :)))) Ale dekle...
Gajewski
Dodane przez 101, w dniu 09.07.2016 r., godz. 15.20
W jaki sposób Konstytucja paraliżuje pracę, skoro nie jest przestrzegana?
:)
Dodane przez Grzegorz Gajewski, w dniu 09.07.2016 r., godz. 20.55
Jak już mówimy o zasługach to należałoby zacząć od podziękowań dla premiera Jana Olszewskiego i ministra MON, Jana Parysa, który przeciwstawili się skutecznie koncepcji Wałęsy tzw. NATO -bis jak również tworzeniu spółek na terenach zajmowanych przez wojska radzieckie. Co do rolników to zawsze tak było, że składali wnioski do 15 maja a pierwsi pieniądze dostawali pod koniec roku. Panie Eychler a pan jak zwykle nie w temacie. Zakończony szczyt NATO był sukcesem Polski i Sojuszu. Dla Polski sukcesem jest wzmocniona obecność sił NATO na naszym terenie. Wstyd? Jaki wstyd, nie słyszałem na razie żadnej krytyki co do organizacji szczytu. Nie miałem zbyt dużo czasu, żeby śledzić przebieg spotkania ale większość uśmiechnięta, szef NATO i nasz prezydent A.Duda zapracowani, postanowienia szczytu konkretne i idziemy do przodu z naszym bezpieczeństwem.Ważne także dla Polski, że Prezydent Barack Obama starał się zapewnić, by Wielka Brytania - najbliższy sojusznik USA w Europie - nie została odizolowana bądź ukarana przez jej europejskich partnerów za wyniku referendum. Obama naciskał na szybkie porozumienie Wielkiej Brytanii z UE. Z kolei Unijni, francuscy i niemieccy przywódcy postawili sprawę jasno: Wielka Brytania nie będzie mogła zachować pełnego dostępu do lukratywnego jednolitego rynku UE, zwłaszcza zapewnić go swojemu wielkiemu sektorowi usług finansowych, jeśli nie zaakceptuje unijnych zasad, włączając w to swobodę przepływu osób. Obie sprawy dla Polski korzystne. Jaki jest system polityczny w USA -wiemy, jaki jest w Niemczech- wiemy, a jaki jest w Polsce - stworzono takie zapisy w Konstytucji z 1997 roku, żeby każdy miał kawałek władzy. Prezydent z wyboru bezpośredniego ale niewielkie uprawnienia. Jedyna jego "broń atomowa" to jego prawo veta w stosunku do uchwalanych przez Parlament ustaw. Parlament, ma duże uprawnienia i dużą władzę ale jak jest rozdrobniony, to ciężko stworzyć większość parlamentarną. Żeby odrzucić veto prezydenta trzeba 3/5 liczby posłów czyli co najmniej 277 posłów, to nawet obecnie zjednoczona prawica miałaby z tym problemy. Orzeczenia TK nie można odrzucić, taka możliwość była wcześniej. Gdyby zjednoczona prawica nie miała większości w Parlamencie i nie miała "swojego" Prezydenta to trudno byłoby sprawować władzę. TK i UE wypaczyliby decyzję Polaków. :) PS. Panie Eychler, niech pan zagadnie swoich samorządowców i burmistrza, że poprawili komunikację w Wyszkowie. "We have a dream – Mamy marzenie", żeby chociaż do końca kadencji było w miarę normalnie.
Ad vocem
Dodane przez Josek, w dniu 09.07.2016 r., godz. 21.17
Lidka w przeciwienstwie do Gajewskiego ma racje, ja nie prowokuje drugiej strony, ale staram sie byc przeciwwaga dla chamskich wpisow moich adwersarzy politycznych.....Moze uzywam troche jezyka dosadnego, ale nie uzywam wulgaryzmow ...Staram sie pisac jezykiem intersubiektywno- komunikatywnym, czyli jednakowo zrozumialym dla wszystkich../ jak napisal w komentarzu -101- OKIEM RZUCILAM 07.07.2018, godz. 19.03...cytuje." Do chamow nalezy przemawiac jezykiem, ktory rozumieja."/..............Specjalista od naciagania wiejskich sklepikarzy / z genetycznie przestawiona tozsamoscia/ raz jest 101, innym razem wawa, a jeszcze innym razem anonimem....Pod prawdziwym nazwiskiem udaje inteligenta..???? .....Laczy go jedno : obsesyjne plucie jadem na myslacych normalnie. Jego mozg jest wyprany do granic smiesznosci....W przeciwienstwie do tych co sie oblowili na transformacji ustrojowej ( nie zawsze uczciwie ) i tych nalezacych do rodzinno -resortowej mafii ( niezle im sie powodzi) , bojacych sie sprawiedliwosci i odsuniecia od koryt, ten nasz pajacyk w seledynowej kamizelce, robiacy w KOD za uzytecznego idiote, robi to w wyniku nizszego poziomu intelektualnego oraz braku logiki w mysleniu... !!! Mistrz podwojnej moralnosci / wyalienowany z kulturalnych wartosci/ przylaczyl sie do zdrajcow i szkodnikow Polski, ktorzy nie mogac inaczej znisczyc ducha Narodu polskiego probuja destrukcji .....( prosze przeanalizowac takze wpisy otumanionego ww. gostka )... Uderzaja w fundamenty polskosci : rodzine ( lament przeciw 500+), Kosciol katolicki ( epitety takie jak mafia watykanska i inne na temat ojca Rydzyka nie wspomne ), burza system wartosci ( Bog, Honor , Ojczyzna), probuja rozerwac miedzypokoleniowa wiez ( schowaj babci dowod), laczacy Polakow system kulturowy...Oni nie chca wielkiej demokratycznej, sprawiedliwej i suwerennej Polski..... Dlatego walka z krzyzem, z pomikami, z tradycja i patriotyzmem...Chca zrealizowac plan zniszczenia zgromadzonych wielkich energii duchowych i moralnych dla odnowy Narodu i chca skonczyc z Tuska " nienormalna polskoscia"....Maja potezne srodki finansowe, koncerny medialne, tlumy klakierow i uzytecznych idiotow ( takze w Wyszkowie), wsparcie z zagranicy.......Ale jak mowil ks. Prymas Wyszynski. " Jest cos w narodzie polskim, ze wlasnie wtedy gdy mu ciezko, mobilizuje wszystkie sily i zwycieza."...... I w tym nasza nadzieja !!!!
Dodane przez Anonim, w dniu 09.07.2016 r., godz. 21.22
DTV Pis party kierowany przez karierowicza "zrobię wszystko za kasę" Kurskiego. Posunął się w przekazie przemówienia prezydenta USA do cenzury !!!!! Następny wstyd.Wszystkie mas media o tym mówią i PISzą na Zachodzie.
Dodane przez Anonim, w dniu 09.07.2016 r., godz. 22.39
Można zejść na psy ale żeby aż tak nisko upaść ????? Josek,ty jesteś na dnie rowu Mariańskiego.Klapki na oczach.Kąt widzenia 1%.Dwa kolory na horyzoncie myśleniowym..Czarny i biały.Jesteś totalne zero.
Josek, rozszyfrowałeś nas...
Dodane przez 101, w dniu 09.07.2016 r., godz. 22.57
Jesteśmy specjalistami... Głównie naciągamy wiejskich sklepikarzy. Genetycznie jesteśmy gorszym sortem z przestawioną tożsamością. Raz jesteśmy sobą, raz kimś innym. Plujemy jadem na starsze babcie - pomaga na reumatyzm. Dowodów im nie zabieramy, mamy swoje, po kilka sztuk na różne nazwiska... Nieźle nam się powodzi, boimy się sprawiedliwości... Jesteśmy wyalienowani... Ostatnio nas wyalienowało do sąsiedniej galaktyki. To właśnie tam dołączyliśmy do zdrajców ludzkości... Trzymaj się chłopie, bo licho nie śpi, a siły zła napierają...
Dodane przez Marek Eychler, w dniu 10.07.2016 r., godz. 07.11
Gajewski, ja się cały czas zastanawiam czy ty taki jesteś, czy tylko takiego udajesz? Prezydent Obama zrobił na oczach całego świata z niejakiego dudy pośmiewisko ( w moich oczach był nim od początku), a ty z uśmiechem od ucha do ucha (podobnie jak ta du...a) udajesz, że deszcz pada. Wiesz, są w Polsce ludzie, którzy nie tylko oglądają TVpis, który powycinał fragmenty wystąpienia Prezydenta Obamy i ci ludzie właśnie wstydzą się być dziś Polakami, za takiego barana właśnie jakiego wy wybraliście na prezydenta. To nie deszcz, to splunięcie w twarz było. A z resztą, co tu mówić o "twarzy"... .
Dodane przez ola, w dniu 10.07.2016 r., godz. 09.17
Kluczowe deklaracje podjęte na szczycie NATO zostały podpisane w sali, w której onegdaj został zawarty Układ Warszawski - tak jak poprzednio, tak i teraz umowy militarne były i są zawarte w kontekście geopolitycznym opartym o pewnych wartości, o których mówił prezydent USA - prezydent Duda oraz PiS niestety tego nie rozumieją i cieszą się jak dzieci z jednego rotacyjnego batalionu, pod nadzorem USA. Dla przykładu Estonia, o wiele od nas mniejsza, też dostała jeden batalion...natomiast rozmowy kuluarowe były zdominowane przez Brexit, i nie pomogły nawet wiejskie pomidory w menu kolacji wydanej przez Pałac - w rezultacie Polska nie dostała tego co chciała, natomiast nie zmarnowała jedynej w swoim rodzaju okazji, aby skompromitować się przed całym światem tendencjami autorytarnymi ( wystawa, ulotki, itp. TK ) - świat przyjechał do nas zobaczyć jak jest, i zobaczył...
Obłąkany Antoni
Dodane przez 101, w dniu 10.07.2016 r., godz. 10.37
będzie dostarczał broń z Polski na UPAdlinę. Kiedy obłąkany Antoni zacznie dostarczać swoich wyznawców w tym samym kierunku?
Słuchajta, moja ciemnoto rodem ze średniowiecza.
Dodane przez Tadeusz faRydzeusz, w dniu 10.07.2016 r., godz. 11.09
Szatan atakuje 30-latków przez internet! Jeśli skończyłeś 30 lat i przesiadujesz godzinami w internecie - strzeż się! Twoją duszą może zawładnąć Szatan. Należysz bowiem do grupy, która jest najbardziej podatna na jego wpływy - tłumaczy ksiądz Jan Szymborski (88 l.), znany egzorcysta. Ksiądz Szymborski wie, co mówi. To człowiek, który - jak sam twierdzi - wypędził już ponad trzy tysiące diabłów.
Kochani, gdybym i ja mógł dodać coś od siebie, to pozwolę sobie.
Dodane przez Endrju (_:_), w dniu 10.07.2016 r., godz. 12.50
Natknąłem się na takie oto coś: Du.ę wynalazł uczony radziecki Wołow. Dlatego mówi się: ''du.a Wołowa''. Inni twierdzą, że du.ę wynalazła Marynia. Ci z kolei rozmawiają o du.ie Maryni. Du.a pełni ważną rolę w ruchu obrotowym. Wszystko kręci się wokół du.y. Du.a służy również do przekazywania zdecydowanych sygnałów niewerbalnych. Dobrze wymierzony, solidny kopniak w du.ę jest wyrażeniem uczuć negatywnych wobec adresata takiego gestu. Du.ie można również przekazać emocje pozytywne, np. całując kogoś w du.pę. Du.a może spełniać też rolę lizaka. Szczęśliwie nie wszyscy są du.olizami. Uniwersalność du.y nie kończy się na tym, jest ona bowiem zadziwiająco skutecznym pojemnikiem. W du.ie można mieć całe osoby, a nawet społeczności. Wiele rzeczy jest do du.y. Tym samym spełnia ona rolę uniwersalnego wzorca porównawczego. W du.ę (lub po du.ie) można również dostać. Czynność ta umacnia więzi emocjonalne między rodzicami i dziećmi. Prócz tego, du.a spełnia również rolę siedziska, powiadamy bowiem: ''siadaj na du.ie'', często z dodatkiem poleceń uzupełniających, jak np. ''(...) i siedź cicho''. Określenie ''dawać du.y'' funkcjonuje w dwóch znaczeniach: erotycznym i wartościującym, jednak ''ściągnąć kogoś z du.y, tylko w tym pierwszym''. Można również chronić swoją (lub czyjąś) du.ę, co kolejny raz potwierdza ważność du.y w otaczającym nas świecie. ''Zabrać się do czegoś od du.y strony" oznacz podejście niewłaściwe, od końca. Du.a pełni również rolę uchwytu, można bowiem trzymać się czyjejś du.y. Określenie to nie oznacza braku równowagi, ale samodzielności. P.S. Ja bardzo chciałem podziękować autorowi. I co jestem wielki? Jestem!
Dodane przez Kot, w dniu 10.07.2016 r., godz. 15.06
Rządzimy i jest coraz lepiej. Boli was to? Zdrajcy!
Dodane przez Teresa, w dniu 10.07.2016 r., godz. 15.38
Eychler,twoje komentarze maja taka wartosc to jakby wpadla mala petarda do szamba i narobila troche smrodu.
Dodane przez wawa, w dniu 10.07.2016 r., godz. 20.49
Trochę cierpliwości mister English Gajewski.Właśnie poprawiają "komunikację" w mieście.Trzeba odrobinę cierpliwości i wyrozumiałości a w aucie przestaną Ci trzeszczeć kości.Drogi się robi-"mój drogi".W następnej kadencji o wiele lepiej będzie się jeździło burmistrzowi i Nam po mieście.Oby tym burmistrzem został sprawca tych zmian a nie pisoski populista i awanturnik.
Projekt ustawy o TK przyjęty przez Sejm!
Dodane przez TD, w dniu 11.07.2016 r., godz. 07.52
Nie udała się sejmowa obstrukcja opozycji w sprawie TK, paliwo protestu kończy się także KOD-owi, czego przykładem może być piątkowy protest tego stowarzyszenia w Warszawie, na który przyszło zaledwie 150 osób (przemawiał między innymi Adam Michnik), a organizatorzy zgłosili do Ratusza 100 razy więcej uczestników i zaprosili samego prezydenta Obamę (nie zareagował jednak na to zaproszenie).
Panienka w sprawie Plagi
Dodane przez Anonim, w dniu 11.07.2016 r., godz. 10.23
długo i późno szczytowali !
Endriu
Dodane przez Anonim, w dniu 11.07.2016 r., godz. 10.31
wymyślasz, piszesz i malujesz jak dobry artysta!
Endriu
Dodane przez Anonim, w dniu 11.07.2016 r., godz. 12.04
jak by to nie czytał dla mnie to ty jesteś po prostu maciora wsród świń!
Dodane przez Anonim, w dniu 11.07.2016 r., godz. 13.56
NIE ŻADNE KOŃCZĄCE SIĘ PALIWO TYLKO SEZON OGÓRKOWO-URLOPOWY A PRZYSPIESZONE WYBORY BĘDĄ NAPEWNO
Dodane przez Anka, w dniu 11.07.2016 r., godz. 14.24
Im bardziej nas trolle atakuja,tym bardziej mamy racje. Bezradnosc I nieskutecznosc w manipulowaniu rodzi u nich wsciekosc. A najgorsze to,ze z ich przepowiedni nic a nic sie nie spelnia. Ludzie przejrzeli na oczy poznajac sie na klakierach.
:)
Dodane przez Grzegorz Gajewski, w dniu 11.07.2016 r., godz. 14.51
Oj, M. Eychler staramy się prostować pana "głupotki" i "krótkotrwałe nadzieje", że przyjdzie dobry wujek Sam i zrobi porządek po waszej myśli. Nie zrobi bo byłoby to wbrew demokracji, poszanowaniu wyborów Polaków.Po drugie to te stare demokracje zachodnie same mają problemy. To nie przypadek, że wujek Obama, ta wiele mówił w Warszawie o wydarzeniach w Dallas. To nie przypadek, że jak mówi ola, ważnym tematem w kuluarach był Brexit i jego skutki. Natomiast co do ustaleń szczytu NATO to wiadomości są bardzo dobre. Najważniejsza jest nie to ilu żołnierzy amerykańskich czy innych z paktu będzie w Polsce,na Łotwie, Litwie, Estonii, ale, że wbrew wcześniejszym porozumieniom państw zachodnich z Rosją,z 1997 roku, że nie będą umieszczać wojsk NATO w dawnych demoludach, te wojska tu przesuną i będziemy mieli większą możliwość odstraszania Rosji od ataku Rosji na nasz kraj. Panie wawa, ograniczam jeżdżenie, Pułtuską, Zakolejową, Sowińskiego i innymi w centrum aby nie zwiększać korków. Komunikacja się poprawi, ale wstyd i poszarpane nerwy mieszkańców pozostaną. Niestety nie zrobili tego pisowscy populiści i awanturnicy tylko wasz światły burmistrz, wicestarosta i ekipa z klasą. :)
Aniu, ''kochana'',
Dodane przez 101, w dniu 11.07.2016 r., godz. 15.34
masz rację, jesteście bezradni i nieskuteczni w manipulowaniu. To może rozwścieczyć ludzi myślących. Ostatnio wk... się ludzie na całym świecie, interesujący się polityką, po ocenzurowaniu słów Obamy.
Dodane przez Josek, w dniu 11.07.2016 r., godz. 16.51
W przeciwienstwie do Gajewskiego Sczczytu NATO w Warszawie nie nazwalbym przedwczesnie sukcesem...., przeciez prezes Rzeplinski moze jeszcze oglosic , ze byl on niezgodny z Konstytucja i zakwestionowac jego ustaleniania jako nie prawomocne....Wtedy Marek E... wraz z ogromna rzesza zwolennikow KOD ( ostatnio bylo ich ok. 150 osob ) beda protestowali w obronie Ukladu Warszawskiego........!!!!
Leki ratujące życie podrożały dziesięciokrotnie.
Dodane przez 101, w dniu 11.07.2016 r., godz. 17.23
Lekarstwa na raka prostaty podrożały dziesięciokrotnie - leki urologiczne stosowane w chorobach nowotworów gruczołu krokowego.
Dodane przez Marek Eychler, w dniu 11.07.2016 r., godz. 17.25
Panie Gajewski, my nie liczymy na żadnego dobrego wujka Sama, sami zrobimy w Polsce porządek, was Polacy rozgonią na 4 świata strony już niebawem. A swoją drogą nie liczcie wy na dobrego wujka Putina, trzymajcie zasady, że lepiej z mądrym zgubić jak z głupim znaleźć. Taka moja rada.
Dodane przez ola, w dniu 11.07.2016 r., godz. 19.55
panie Gajewski - przed światem spotkanie USA-Rosja, i tam się rozda karty - niestety pan Eychler ma rację, że nie warto być wiadomo kim i czym, o czym przekonał się dzisiaj Prezydent, i niejedną gorzką pigułkę przyjdzie mu jeszcze połknąć...warto?
do Gajewskiego
Dodane przez wawa, w dniu 11.07.2016 r., godz. 21.18
Czy widziałeś żeby radykalne zmiany odbyły się bez większych inwestycji uciążliwych dla mieszkańców ?????? Im większa zmiana i poprawa,tym większa uciążliwość dla mieszkańców.Jakoś nikt nie narzeka oprócz tych żądnych władzy pisowców.Nie kompromituj się Gajeski !! Burmiszczem nie zostaniesz !!!!!
Nie wolno już kupować leków za granicą.
Dodane przez 101, w dniu 11.07.2016 r., godz. 21.27
Główny inspektor farmaceutyczny oraz Ministerstwa Zdrowia i Finansów wprowadzili przepis zakazujący chorym kupowania za granicą niedostępnych w Polsce leków. Także, drogi pacjencie, jeśli w Polsce lek jest niedostępny lub dużo droższy, to... to przypomnij sobie PiSobolszewickie ryje.
do Gajewski
Dodane przez wawa, w dniu 11.07.2016 r., godz. 21.41
Oj,Gajeski,Gajeski.Jaki z Ciebie naiwny pisuar.To Putin i jego zakusy na Europę są powodem zmiany stanowiska świata zachodniego do Rosji.Miarka się przebrała i bardziej stanowczo zareagowali.Żadnej zasługi rządu Pis.Polska się liczy w NATO nie dlatego że pisowcy ustawiali krzesła na stadionie narodowym lecz dlatego że My Polacy (naród) popieramy Nato i U.E...Wasze rządy przeminą a poparcie zostanie."Szmata Unijna" z Polski nie zniknie.
Dodane przez Anonim, w dniu 12.07.2016 r., godz. 09.54
W czerwcu 2016 Polacy kupili o 18% więcej samochodów niż rok temu.Macie swoje 500 plus.Oj będą większe korki,będą.Wzrosło też spożycie alkoholu.
:)
Dodane przez Grzegorz Gajewski, w dniu 12.07.2016 r., godz. 10.19
Zgadzam się z tobą wawa- ostatni szczyt NATO był odpowiedzią na zakusy Putina na Europę, na jego zagarnięcie Krymu i wojnę hybrydową w części Ukrainy. Gdyby nie to, to żadnych baz natowskich w Polsce i krajach nadbałtyckich pewnie nie byłoby, szczególnie, że Niemcy jak i inne państwa starej UE, chciałyby dotrzymać porozumienia zawartego w 1997 roku z Rosją. Prezydentowi Andrzejowi Dudzie i przewodniczącemu NATO należy podziękować za tak aktywne działanie.Za te osiągnięcia szczytu a także zainteresowanie się np. cyberprzestrzenią. Należy też rozmawiać z państwami skandynawskimi, Szwecją, Finlandią, aby nawiązać najbardziej aktywne kontakty w dziedzinie zwiększania bezpieczeństwa. Pani olu, chodzi pewnie pani o szczyt NATO - Rosja. Pamiętajmy, że te zobowiązania są nieduże i niewiele znaczyłyby gdyby wybuchła wojna. Mają jednak charakter symboliczny i odstraszają faktem, że USA, W.Brytania, Niemcy czy Kanada zaangażowaliby się w ten konflikt. Nawet gdy wygra Trump to tego nie zmieni bo Polacy mogą utrzymać działanie tych baz jak również tarczy w Redzikowie. Rosja pewnie coś tam ugra ale będzie to bardziej współpraca w różnych konfliktach, które także będą wpływać negatywnie na Rosję np. ataki terrorystyczne. Pamiętajmy też, że NATO to jest pakt wojskowy, obronny a nie instytucja ideologiczna. Obecność w NATO Turcji nikomu nie przeszkadza a jest to państwo niedemokratyczne. Rządy polskie robią kolejne postępy w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa. Jest to jednak proces, nad którym trzeba cały czas pracować, nie spoczywać na laurach. Panie wawa jak już pan pisze po nazwisku to z większą starannością. Rozumiem pogardę waszej strony ale to nie przystoi na tym forum. :)
:)
Dodane przez Grzegorz Gajewski, w dniu 12.07.2016 r., godz. 10.23
Zapraszam do zakupu Wyszkowiaka i do nowego, ciekawego felietonu Marka Głowackiego jak również przeglądu pani Judyty . Kupujmy naszą gazetę i inne lokalne.
:)
Dodane przez Grzegorz Gajewski, w dniu 12.07.2016 r., godz. 10.36
Jedynym pozytywnym elementem remontu Kościuszki jest rondo na wysokości Okrzei. Zobaczymy jak będzie z zbieraniem deszczówki z jezdni i czy powróci stare natężenie ruchu, szczególnie TiRy.
Dodane przez wawa, w dniu 12.07.2016 r., godz. 12.56
Polska do NATO została przyjęta jako rozwijający się kraj demokratyczny i wzór przemian.Schodzi z tej drogi.Budzi to niepokój świata,który ma prawo krytykować to co tu się wyprawia.Z obecnej sytuacji zadowoleni są jedynie ludzie czerpiący bezpośrednie korzyści materialne.Turcja w NATO to wyższa konieczność.Została przyjęta w celu częściowego zrównoważenia sił między Zachodem a blokiem wschodnim.Pogarda jest jedynym uczuciem jakim wielu obdarza Pis,Kaczyńskiego i "dzieci" jego do których niewątpliwie należy zaliczyć Andrzeja Dudę.
Nagrody dla przydu.asów...
Dodane przez 101, w dniu 12.07.2016 r., godz. 13.37
17 mln złotych to kwota, jaka od początku kadencji ministrów z ramienia PiS została rozdysponowana na nagrody dla podległych im pracowników. Szef MF (Małaczacha) wypłacił swoim urzędnikom łącznie 6,9 mln złotych. Reszta trochę ''skromniej''.
Do 101 czyli z Pultuskiej
Dodane przez Anka, w dniu 12.07.2016 r., godz. 16.01
Gosciu,nie doczytales co napisali zleceniodawcy czy moze chca aby nie pamietac ile milionow dostali na odchodne twoi idole dla ktorych robisz za falszywe srebrniki. Bardzo dobrze,ze nagradzani sa ludzie za dobra prace,a nie zarcie osmoorniczek na nasz koszt. Polska idzie w dobrym kierunku,ludzie sa zadowoleni z dzialan Rzadu. Eychler nie rozumiesz co to jest sprawiedliwosc,ani praworzadnosc ani demokracja i ty masz czelnosc pisac glupoty,a jeszcze gorzej pokazywac sie na ulicy. Logika twoich wywodow przypomina malego,niezbyt madrego Mareczka PO duzym piwie.
Dodane przez znawca, w dniu 12.07.2016 r., godz. 18.42
A ile dorabiają przy.asy w wyszkowskim samorządzie ?
Dajesz Anka propagandę, dajesz.
Dodane przez 101, w dniu 12.07.2016 r., godz. 21.02
Powyrywaj sobie kłaki z du.y, bo zdradza Cię nie tylko jeden szczegół. Po drugie - nie potwierdzaj już, że typowy wyborca PiS to kompletny debil. Nie musicie tego potwierdzać na każdym kroku.
Dodane przez wawa, w dniu 12.07.2016 r., godz. 21.13
"Anka"-Josek.Zapomniałeś dodać o kamizelce,szpitalu psychiatrycznym,toto,wawa psie i inne inwektywy.Ośmiorniczki to przeogromny PIKUŚ w porównaniu do tego co robicie.Szydle Beacie błogosławi złodziej pieniędzy zbieranych na ratowanie Stoczni Gdańskiej.Należy powołać komisję śledczą w celu wyjaśnienia faktu co stało się ze składkami narodu przekazanymi MAGOWI Rydzykowi na jej ratowanie a nie marnować kasę państwową na Amber-Gold.Zadowolenie z rządów Pis naprawdę wykazują odbiorcy 500 z plusem.Polska nie idzie w dobrym kierunku ale już spada w przepaść.
Dodane przez Anonim, w dniu 12.07.2016 r., godz. 21.51
Durnota pisoska walczy z całym światem plus Jurek Owsiak.Trzymaj się Jurek
świat przyjechał do nas zobaczyć jak jest, i zobaczył...
Dodane przez jaś-fas-ola, w dniu 13.07.2016 r., godz. 07.43
A miał świat nie przyjechać, Kijowski osobiście w tej sprawie w USA interweniował. I co, i nic. Nic wam tej wiosny nie wyszło, a już mamy lato. Na jesieni pożegnamy zapuszczonego capa z TK Rzeplińskiego i też nic już w sprawie TK nie zrobicie. Szeregi KODerastów topnieją w oczach. Nasz marsz zaczął się na wiosnę ub. roku kiedy w maju Andrzej Duda został prezydentem. Na jesieni wbiliśmy wam dwie kolejne bramki (Sejm i Senat). Zapowiadana przez Elę olę wiosenna kontrofensywa nowoczesnych koderastów nie wiadomo jakiej maści okazała się jedynie kilkoma nic nie znaczącymi pochodami. Wiosna nasza, lato-NATO nasze, na jesieni żegnamy capa, a na wiosnę odbijamy samorządy. A Ela ola pakuje się i opuszcza stanowisko pracy, wraca na podwarszawskie osiedle, albo na wieś w radomskie do mamusi. I wyjedzie...

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl