Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 18 sierpnia 2022 r., imieniny Bogusławy, IlonyNabór na kolonie

(Zam: 06.07.2016 r., godz. 11.56)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku przyjmuje zgłoszenia od osób zainteresowanych udziałem w 14-dniowych koloniach letnich organizowanych w górach w Białym Dunajcu.

Stowarzyszenie Zespół Regionalny „Śwarni” ogłosił nabór na kolonie. Uczestnikami wyjazdu dofinansowanego ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników mogą być dzieci do ukończenia 16 roku życia, których rodzice podlegają ubezpieczeniu w systemie FSUSR w pełnym zakresie, tzn. opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne. Termin kolonii to 16-29 sierpnia. Koszt uczestnictwa 1 dziecka korzystającego z dofinansowania to 400 zł za 14 dni + koszty transportu (do uzgodnienia). Cena zawiera noclegi w pensjonacie, całodzienne wyżywienie oraz bogaty program kulturalno-oświatowy (wycieczki górskie, zajęcia plastyczne i sportowe, m.in. kąpiele w parku termalnym Gorący Potok w Szaflarach). Uczestnik musi dostarczyć oryginał zaświadczenia wydany przez miejscową Placówkę Terenową KRUS o podleganiu składkom rodzica w KRUS w pełnym zakresie (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne). Jeśli rodzic bądź opiekun pobiera rentę z KRUS, dokumentem uprawniającym do dofinansowania do koloni jest zaświadczenie o pobieraniu renty z KRUS. W przypadku niedostarczenia oryginału zaświadczenia wydanego przez KRUS uczestnik ponosi pełnopłatny koszt za kolonię. Osoba do kontaktu ze strony organizatora to Joanna Porębska-Dziedzina tel. 606 654 000. Konto bankowe: Stowarzyszenie Zespół Regionalny „Śwarni” ul. Sikorskiego 11/33 34-400 Nowy Targ nr 50 8812 0005 0000 0000 1892 0001.
Osoby zainteresowane powinny się kontaktować z organizatorem lub z GOPS Rząśnik ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, pokój nr 8 i pokój nr 3b, tel. 29 592 92 78, 592 92 73.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl