Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 września 2021 r., imieniny Michaliny, Michała

Likwidator w Dębinkach

(Zam: 06.07.2016 r., godz. 11.55)

Zarząd Powiatu powołał dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach Alicję Zapolską na funkcję likwidatora domu dziecka. Ma to związek z planowanym przeniesieniem podopiecznych do nowych domów zbudowanych przy ul. Dworcowej w Wyszkowie.

Termin zakończenia likwidacji Zarząd wyznaczył na 31 sierpnia 2016 r. Do zadań likwidatora należy m.in. powiadomienie kontrahentów o likwidacji placówki, uregulowanie spraw pracowniczych, sporządzenie protokołów stanu majątku, wierzytelności i długów, uregulowanie wymagalnych zobowiązań i należności, zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie bilansu.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl