Menu górne

Dziś jest 13 sierpnia 2022 r., imieniny Diany, HelenyBurmistrz na 103 procent

(Zam: 06.07.2016 r., godz. 11.43)

Tak o Grzegorzu Nowosielskim wyraziła się przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Piórkowska, która podobnie jak inni radni zagłosowała za udzieleniem burmistrzowi absolutorium za 2015 r. Chwaliła go za dynamiczny rozwój gminy.

Ocenę swoją wyrazili także inni podczas obrad, które odbyły się 21 czerwca. Budżet za 2015 r. omówił skarbnik Dariusz Korczakowski, zaś zrealizowane inwestycje zaprezentowała w liczbach i na zdjęciach naczelnik wydziału inwestycji Urzędu Miejskiego Urszula Fijałkowska.

„Serock może brać przykład”
Przewodniczący komisji finansów Rady Miejskiej Jan Abramczyk zwrócił uwagę na niski poziom pozyskiwania dofinansowań z Unii Europejskiej na realizowane przedsięwzięcia.
– Myślę, że większość mieszkańców jest bardzo zadowolonych z rozwoju miasta. Jest coraz więcej ulic, chodników, zieleni – podkreślił. – Mówiło się, żeby brać przykład z Serocka, teraz można brać przykład z Wyszkowa – dodał.
Według niego, na dobre zarządzenie miastem ma wpływ ciągłość władzy, czyli fakt, że burmistrz, a także wielu radnych pełnią swoje funkcje w samorządzie od kilku kadencji.
– Dobre rozeznanie, posiadanie informacji – to składa się na dobry wynik, jaki osiągamy z roku na rok – zauważył. – Widać gołym okiem, że idziemy w dobrym kierunku. To wynik pracy w komisjach, na sesjach, podejmowania słusznych decyzji.
– Do tej pory słyszeliśmy o zrównoważonym rozwoju. Dziś słyszymy o dynamicznym rozwoju. On poszedł jak burza w ubiegłym roku – zaznaczyła Elżbieta Piórkowska i jeszcze przed głosowaniem zapowiedziała podniesienie ręki za absolutorium.
Jedyny Adam Szczerba wypowiedział się z rezerwą. Wprawdzie pochwalił burmistrza za obniżenie zadłużenia gminy, ale skrytykował zmianę przestrzennego zagospodarowania jednej z działek przy ul. 3 Maja z zabudowy jednorodzinnej na wielorodzinną już po sprzedaży nieruchomości. Według niego, gmina mogłaby zyskać sprzedając działkę od razu pod zabudowę wielorodzinną.
Większość radnych nie miała jednak wątpliwości i zagłosowała za absolutorium.
– Jesteśmy dumni, że pod pana dowództwem możemy podejmować uchwały, które przyczyniają się do rozwoju miasta – zwróciła się do burmistrz Elżbieta Piórkowska gratulując mu wyniku głosowania.

Niższe zadłużenie
Dochody gminy w ubiegłym roku wyniosły 112 029 405,79 zł (to więcej niż planowano o 3,07 proc.). Ich źródłem są m.in. podatki, a najwięcej, bo 2 834 6051 zł gmina ma ze swojego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły w 2015 r. 3 807 000 zł. Złożyły się na nie czynsze z lokali socjalnych i komunalnych, opłaty za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dochody z najmu i dzierżawy, sprzedaż mienia (najistotniejsze źródło – 2 110 000 zł), wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
Gmina w ubiegłym roku wydała 111 942 679,79 zł (91,17 proc. planu), w tym na inwestycje majątkowe – 21 839 098,58 zł. Zdecydowanie najwięcej gmina przeznacza na oświatę – 45 545 560 zł, choć wiele kosztuje ją także pomoc społeczna (18 178 396 zł) i inwestycje w drogi (14 697 378 zł).
W 2015 r. gmina zaciągnęła 1 259 562,19 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Na Skarpie. Spłaciła 2 333 848 zł pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Na koniec 2015 r. zadłużenie długoterminowe gminy wyniosło 7 011 411,93 zł, a samorząd nie miał zobowiązań wymagalnych.
W porównaniu z latami poprzednimi dochody gminy rosną (2013 r. – 107 054 541 zł, 2014 r. – 115 210 316 zł), podobnie jak i wydatki (2013 r. – 106 417 438 zł, 2014 r. – 110 229 656 zł), udało się za to ograniczyć zadłużenie gminy (w 2013 r. wynosiło 10 979 726 zł, a w 2014 r. – 8 896 742 zł).

Liczne inwestycje
Jednym z bardziej oczekiwanych co roku przez mieszkańców działań gminy są inwestycje, głównie w drogi i chodniki. Gmina w 2015 r. podpisała 147 umów na wykonanie zadań inwestycyjnych, pełnienie nadzorów inwestorskich, wykonanie dokumentacji projektowych i inne. Podpisała też umowy na 39 mniejszych zleceń. W ubiegłym roku wybudowała lub przebudowała ok. 8,7 km dróg asfaltowych oraz z kostki brukowej, ok. 7 km ciągów pieszych i pieszo-rowerowych z kostki brukowej. Zamontowała 88 słupów oświetleniowych i 113 opraw. Aby zrealizować inwestycje, gmina kupiła 15 ha gruntów o wartości 3 666 658 zł, w tym 5,4 ha pod drogi. Ważniejsze ubiegłoroczne inwestycje to przebudowa ul. Geodetów i Zapole w Wyszkowie (koszt 2 990 903,07 zł), ul. Zakolejowej w Wyszkowie (947 651,98 zł), ul. Przelotowej na Latoszku (540 213,85 zł), ul. Ogrodowej na Latoszku (267 391,33 zł), budowa ul. Handlowej w Wyszkowie (1 570 036,81 zł), drogi Tumanek-Fidest (1 199 168,68 zł), ul. Polnej w Wyszkowie (553 173,57 zł), drogi w Leszczydole Pustkach (576 276,75 zł), ciągu pieszo-jezdnego w Leszczydole Starym (417 723,27 zł), ul. Leśnej w Gulczewie (477 445,21 zł), ul. Targowej w Rybienku Leśnym (351 106,89 zł), ul. Jagiellońskiej w Rybienku Leśnym (280 419,67 zł), ul. Skrajnej i Bukowej w Skuszewie (238 807,90 zł), ul. Słonecznej w Lucynowie (273 710,45 zł), Bocznej w Tulewie Górnym (257 082,46 zł), Przemysłowej w Rybnie (463 044,73 zł), ul. Zakręzie (155 204,04 zł), ul. Andersa w Wyszkowie (57 285,09 zł).
Chodniki powstały przy ul. Żytniej w Olszance, ul. Krasickiego w Wyszkowie, ul. Klonowej w Wyszkowie, w Leszczydole Starym, Tulewie. Gmina zainwestowała w budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wyszkowie (608 891,95 zł) i Szkole Podstawowej nr 2 (603 901,89 zł). Urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu zostały zamontowane przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym, a urządzenia zabawowe przy Przedszkolu Integracyjnym nr 4. Inne inwestycje to: budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Na Skarpie, remont hali sportowej WOSiR, zagospodarowanie placu Wyzwolenia, budowa placu zabaw na osiedlu Zakręzie, wykonanie zadaszeń na targowisku miejskim, doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Białostockiej, montaż 5 kamer monitoringu miejskiego.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl