Menu górne

Dziś jest 13 sierpnia 2022 r., imieniny Diany, HelenyInwestycyjnie udany rok

(Zam: 15.06.2016 r., godz. 11.27)

Niemal 12 mln zł gmina Długosiodło wydała w ubiegłym roku na budowę dróg, chodników, parkingów, obiektów służących kulturze i rekreacji. Na wiele z nich pozyskała zewnętrzne dofinansowanie.Radni nie mieli więc wątpliwości, że wójt Stanisław Jastrzębski zasłużył na absolutorium za wykonanie budżetu w 2015 r. Sesja Rady Gminy odbyła się w piątek 10 czerwca. Jej członkowie udzielając absolutorium w głosowaniu wyrażają swoją akceptację dla działań wójta, który jako przedstawiciel władzy wykonawczej z pomocą swoich podwładnych, pracowników Urzędu Gminy, wykonuje ustalony budżet oraz postępuje zgodnie z zatwierdzonymi przez Radę strategiami rozwoju.
Zanim radni zdecydowali o udzieleniu absolutorium wysłuchali sprawozdania Stanisława Jastrzębskiego, który w formie prezentacji multimedialnej omówił przeprowadzone inwestycje. W ubiegłym roku była to rozbudowa sieci wodociągowej w Chorchosach, Augustowie, Blochach, Przetyczy Włościańskiej, Dalekiem, Jaszczułtach (długość 30 213 m). Gmina zbudowała także stację uzdatniania wody w Starym Bosewie oraz sieć wodociągową w Starym Bosewie, Kornaciskach, Długosiodle, Prabutach, Olszakach, Przetyczy Włościańskiej, Marianowie, Adamowie, Zygmuntowie, Stasinie, Sieczychach (inwestycja realizowana w latach 2013-2015, łączna długość sieci 33 299 m). Całkowity koszt wyniósł w tym przypadku 4 078 232,51 zł, z czego dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła 2 000 000 zł. To tylko jeden z przykładów pozyskania wsparcia zewnętrznego, z którego skorzystała gmina budując także sieć wodociągową w Przetyczy Folwarku, Zamościu, Kalinowie. W 2015 r. powstało 21 814,5 m sieci, zaś (w ramach tego projektu w latach 2009 i 2014) w Starym Bosewie i Przetyczy Włościańskiej 13 424 m. 10 327 m wodociągu zbudowano też w Zalasie, Dębienicy, Łączce. Samorząd wykonał także mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Ostrykół Włościański, Ostrykół Dworski, Nowa Wieś, Grądy Zalewne, również dokumentację techniczną dla budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Starym Bosewie.
Budowa sieci do odległych miejscowości to koszty, jednak władze samorządowe nie mają wątpliwości, że należy takie inwestycje przeprowadzać.
– Wszyscy jesteśmy mieszkańcami jednej gminy, ci którzy chcą być podłączani do wodociągu, dostają taką możliwość – podkreślił Stanisław Jastrzębski.

Wiele miejscowości z nowymi drogami
Wciąż jedną z podstawowych potrzeb inwestycyjnych w gminach jest budowa dróg. Władzom Długosiodła udało się zrealizować projekt polegający na przebudowie 2 859 m drogi Olszaki-Adamowo-Zygmuntowo (łącznie z oznakowaniem skrzyżowań z drogą gminną Przetycz Włościańska-Zygmuntowo i drogą powiatową). Zrealizowały remont 728 m drogi Przetycz Włościańska-Zygmuntowo i przebudowały 630 m chodnika przy drodze powiatowej. Mieszkańcy Chrzczanki Włościańskiej zyskali przebudowany chodnik z betonowej kostki o długości 264 metrów i szerokości 1,65 m. Z odnowionego chodnika cieszą się też mieszkańcy Kornacisk (953 m długości i 1,65 m szerokości). Samorząd przebudował 575 m chodnika w Przetyczy Włościańskiej. Metodą powierzchniowego utrwalenia została odnowiona została bitumiczna droga powiatowa w Kornaciskach (kilometrowy odcinek). Tą samą metodą została utwardzona nawierzchnia żwirowa w tej samej miejscowości (450 m). W ramach ubiegłorocznych inwestycji gmina przebudowała ścieżkę pieszo-rowerową przy drodze powiatowej w Chrzczance Folwarku. Bezpieczniej mogą się czuć korzystający z mostu przez rzekę Wymakracz w Długosiodle – tam powstała kładka dla pieszych (na rzecz tej inwestycji samorząd przekazał powiatowi wyszkowskiemu 11 974 zł dotacji).
Metoda powierzchniowego utrwalenia została również użyta do przebudowy drogi w Olszakach (460 m długości i szer. 4-4,5 m). Przeprowadzono modernizację 650 m drogi gruntowej w Grądach Szlacheckich (grubość warstwy żwirowej 15 cm, szerokość jezdni – 3 m). Taki sam zabieg był zastosowany na drodze gruntowej w Olszakach (na odcinku kilometra), Augustowie kilometrowy odcinek). Przy ul. Kościuszki w Długosiodle powstał chodnik z betonowej kostki brukowej. W centrum tej miejscowości gmina zamontowała również wiatę przystankową podświetlaną w nocy. Gmina też przygotowywała się do inwestycji opracowując dokumentację na przebudowę drogi w Nowym Bosewie, ul. Projektowanej i Polnej w Długosiodle oraz chodnika w Sieczychach. Przy drodze w Blochach na wysokości szkoły powstał chodnik. Gmina wykonała warstwę odsączającą z piasku i nawierzchnię z kruszywa betonowego na drodze Długosiodło-Stare Bosewo (Zamłynie). Nawierzchnia z kruszywa łamanego została wyłożona na drodze Przetycz Włościańska-Zygmuntowo-Sieczychy (skrót na Sieczychy). Na długości 1 550 m drogi Budy- Przetycz-Chrzczanka Folwark wyłożono żwir (warstwa 15 cm). Tę samą metodę zastosowano w Sieczychach (350-metrowy odcinek). Nawierzchnię żużlową wykonano w Marianowie. Na ul. Projektowanej w Długosiodle powstała nawierzchnia z kruszywa łamanego o pow. 1 410 m kw. Z tego samego materiału samorząd wykonał parking przy Urzędzie Gminy (4 507,6 m kw.). Przeprowadził też przebudowę chodnika i utwardził miejsca postojowe przy ul. Kościuszki w Długosiodle. Przebudowy nawierzchni drogi doczekali się także mieszkańcy Augustowa. Z nowego chodnika mogą korzystać mieszkańcy Starego Bosewa. Przebudowy doczekało się skrzyżowanie drogi gminnej z powiatową w Przetyczy Folwarku. W Chorchosach gmina zdecydowała się na modernizację drogi gruntowej poprzez nawiezienie żwiru. Jaszczułty wzbogaciły się o nowe miejsca postojowe (przy kaplicy), a korzystający z drogi Wólka Piaseczna-Małaszek mogą jeździć po odnowionej nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia. Ta metoda użyta została także na odcinku Przetycz Włościańska-Zygmuntowo.
Wśród inwestycji 2015 r. była też instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach prywatnych.

Kultura, sport, rekreacja
Wśród ubiegłorocznych inwestycji był też montaż lamp oświetleniowych na terenie gminy, zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych, przebudowa budynku Domu Kultury w Długosiodle (rozbudowa o salę tańca i zaplecze dla sali widowiskowej, zakupiono też meble i sprzęt AGD), remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Olszakach, budowa boiska do piłki nożnej i bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dalekiem, zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jaszczułtach. Gmina zadbała też o tereny zielone w Starym Bosewie i Chrzczance Włościańskiej budując ścieżki z tłucznia betonowego oraz sadząc łącznie 1843 rośliny. Wzrok przechodniów przykuwa też park tematyczny służący edukacji ekologicznej w Długosiodle (koło kościoła i Urzędu Miejskiego). Zamontowano tam 13 tablic edukacyjnych, 20 tabliczek informacyjnych, 2 gry edukacyjne i 7 figur zwierząt.

Zaangażowanie pracowników, przychylność radnych
– 12 mln zł przeznaczonych na inwestycje to duży wysiłek finansowy. Kiedyś cieszyliśmy się, gdy było na ten cel 3-4 mln zł – podkreślił wójt. – 2015 był rokiem inwestycyjnym. Nie zwiększyliśmy zadłużenia – zaznaczył wyrażając uznanie za pracę i zaangażowanie w przygotowanie, realizację i rozliczenie projektów pracownikom Urzędu Gminy. – Mam tym ludziom za co dziękować. Żeby wykonać inwestycję, pięć lat wcześniej trzeba już o niej pomyśleć. Musi być perfekcyjnie przygotowana, bo w przypadku błędów nie uzyskamy dofinansowania. Ta praca wymaga dużego poświęcenia.
Stanisław Jastrzębski dziękował też radnym.
– Bez waszego pozytywnego podejścia do różnych propozycji nie byłoby możliwe zgłoszenie wniosków. Musimy mieć waszą akceptację. Dziękuję za przychylność, zrozumienie, wiarę, że uda się dofinansowanie zdobyć – podkreślił. – Możemy czuć satysfakcję z tego, co nam się udało zrobić.
O sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r. pozytywną opinię wydał skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Budżet Gminy za 2015 r. zamknął się nadwyżką wynoszącą 36 899,62 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 1 614 152,08 zł. Gmina zaciągnęła pożyczki i wyemitowała obligacje komunalne na 3 007 651,15 zł, a także spłaciła raty pożyczek i kredytów oraz wykupiła obligacje komunalne za 3 134 873,41 zł. Dochody gminy wyniosły w ubiegłym roku 36 017 694,99 zł (101,1 proc. planu) i były one wyższe w stosunku do roku 2014 o 20,4 proc., w tym dochody podatkowe – 4 480 283,71 zł (100,4 proc. planu, wzrost wykonania w stosunku do roku 2014 o 9,5 proc.).
Wydatki wyniosły 35 980 795,37 zł (96,7 proc. planu), w tym majątkowe – 11 883 543,66 zł (96,3 proc. planu). W stosunku do roku 2014 wydatki były wyższe o 19,7 proc., majątkowe – o 65,0 proc. Dług gminy na koniec 2015 r. wyniósł 9 730 076,00 zł.
Radni nie wyrazili podczas sesji zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania. Działania wójta i jego współpracowników chwaliła przewodnicząca komisji rewizyjnej Rady Gminy Celina Rudnik.
– Od 2002 r. jestem radną i pracuję w komisji rewizyjnej. Nie pozwoliłabym, by coś złego działo się w gminie. Ja za to odpowiadam – podkreśliła. – W tej gminie dzieje się to, co powinno, ale krzyczę „panie wójcie prosimy o więcej, więcej”. Nasi poprzednicy zaniedbali wiele spraw.
Otrzymanego absolutorium gratulowali wójtowi radni z przewodniczącą Rady Gminy Marią Gałązką na czele, pracownicy urzędu, kierownicy gminnych jednostek i szkół, sołtysi.
J.P.

Komentarze

Dodane przez Wieslaw, w dniu 15.06.2016 r., godz. 15.24
Ciekawe na ile gmina jest zadluzona? Tylko nastepca po Peselowcu to zweryfikuje.
Dodane przez Anonim, w dniu 15.06.2016 r., godz. 16.09
Gałązkowa pracowała w US to rodzinnie , po znajomości powinna doradzić jak wyliczyć straty jeżeli takie są a nie czekać na zmiany związane z polityką.
Dodane przez Anonim, w dniu 15.06.2016 r., godz. 17.27
Ciagle narzekacie , ludzie co z wami.
Dodane przez Antek, w dniu 15.06.2016 r., godz. 18.16
Narzekamy? Po tym co zrobilo PSL,nie mamy juz zaufania. Wystarczy popatrzec na tego na zdajecie i wszystko jest jasne.
Szew
Dodane przez Anonim, w dniu 16.06.2016 r., godz. 15.05
dobrze rządził. Są wszędzie i co na to poradzisz? Wynikiem jest nauczka dla przyszłych pokoleń. Patrz synuś - tak wygląda nepotyzm. - I co z tego tatuś? - Licz na siebie.
Dodane przez Marek, w dniu 16.06.2016 r., godz. 15.22
Dzisiaj do wszystkich Urzedow Marszalkowskich weszlo CBA. Sprawdza zasadnosc wydawania unijnych pieniedzy. Z niecierpliwoscia oczekujemy na wyniki kontroli.
Dodane przez Anonim, w dniu 16.06.2016 r., godz. 15.53
W takiej sytuacji co będzie z tak zwanymi łapaczami energii słonecznej , w tym miejscu występuje - profesjonalna nazwa .... Najkorzystniej sprawdzić czy nie były to zmarnotrawione pieniądze podobnie jak Somiance za kilka lat. Wątpię, by bezawaryjnie lub w ogóle jeszcze działały. Moim zadaniem są to roztrwonione fundusze na powielane przez gminy projekty.
Dodane przez Waldek, w dniu 17.06.2016 r., godz. 15.22
Przyjdzie i na to czas. Nosil wilk razy kilka,......
Głównie też i to porzekadło
Dodane przez Stynka, w dniu 17.06.2016 r., godz. 16.15
kot mieczem ciągle wojuje od miecza ginie! A tak się złożyło,że obecnie mieczy ci u nas duży dostatek.
Dodane przez Jan, w dniu 18.06.2016 r., godz. 14.16
Kto myslacy chwali dzien przed zachodem slonca.
Dodane przez Wiktor, w dniu 18.06.2016 r., godz. 14.57
Nie mozna budowac przyszlosci nie uporzadkowujac najpierw przyszlosci.
Dodane przez Wiktor, w dniu 18.06.2016 r., godz. 16.27
Nastapil blad w poprzednim komentarzu,literowka.Powinno byc nie uporzadkowujac najpierw przeszlosci.
Dodane przez Racja, w dniu 20.06.2016 r., godz. 08.19
Długosiodło pozytywnie zaskakuje. Jastrzębski na burmistrza Wyszkowa!
Dodane przez Zielony, w dniu 20.06.2016 r., godz. 14.16
Nie mam nic przeciwko takiemu Gospodarzowi.
Dodane przez kaśka, w dniu 20.06.2016 r., godz. 15.33
Czyżby i Panu Gajewskiemu udzieliła się POlityczna POprawność?
Dodane przez Lila, w dniu 20.06.2016 r., godz. 16.29
Dać konia z rzędem?
Dodane przez Stach, w dniu 21.06.2016 r., godz. 17.05
To co nawyczynial za czasow starostwa,to wola o pomste,ktos zazartowal widzac go burmistrzem. My widzimy go w innej roli.
Dodane przez Janek, w dniu 21.06.2016 r., godz. 19.22
,,poeta pamieta,spisane beda czyny i rozmowy"
BETON
Dodane przez Beata, w dniu 22.10.2018 r., godz. 11.04
No i co ciągle wygrywa .Żle rządzi a wygrywa. Jest nie do ruszenia ,dziwie się tylko dla czego wyborcy ciągle wybieraja peselowca .PSL wiadomo zdrajcy i sprzedawczyki razem z KO.
Dodane przez Jozek, w dniu 22.10.2018 r., godz. 14.12
W wyborach,wazni sa ci co licza glosy.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl