Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 04 lipca 2020 r., imieniny Malwiny, Teodora

Walne w spółkach wodnych

(Zam: 15.03.2011 r., godz. 12.40)

Delegaci spółek wodnych z Wyszkowa, Długosiodła i Rząśnika wybrali nowe zarządy i komisje rewizyjne. Ustalili też wysokość składek członkowskich.

Na terenie powiatu wyszkowskiego działa siedem spółek wodnych. W tych, w których kadencja zarządu i komisji rewizyjnej upłynęła, odbyły się walne zgromadzenia.

Delegaci spółki wodnej z Długosiodła uchwalili składkę członkowską w wysokości 100 zł za zmeliorowany hektar (za składki członków spółka wykonuje prace m.in. czyszczenie rowów). W skład nowego zarządu, którego kadencja potrwa do 2015 r. weszli: Andrzej Orłowski (przewodniczący), Witold Dyl (zastępca przewodniczącego), Teresa Świeżek (sekretarz), Marek Bloch, Jan Kolankiewicz, Sławomir Plakwicz. Komisję rewizyjną tworzą: Sabina Nasiadka (przewodnicząca), Marianna Banaszek, Henryka Pyśk.

Walne Zgromadzenie w Rząśniku ustaliło składkę 80 zł z hektara meliorowanego. Zarząd będzie pracował w składzie: Sławomir Zdziera (przewodniczący), Helena Łachacka (zastępca przewodniczącego), Agnieszka Wierzchoń (sekretarz), Jarosław Kołodziejski, Bogdan Suchta, Wiesław Orłowski. Do komisji rewizyjnej weszli: Wiesław Bloch (przewodniczący), Wyszkowska spółka woda również ustaliła składkę 80 zł z hektara zmeliorowanego. Nowy zarząd tworzą: Władysław Dudzik (przewodniczący), Wojciech Garbarczyk (zastępca przewodniczącego), Jan Gawlik (sekretarz), Cezary Augustynik, Franciszek Wróbel, Marek Mielczarczyk, zaś komisję rewizyjną: Mieczysław Pankowski (przewodniczący), Adam Brzeziński, Zdzisław Karp.

Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej Somianka odbędzie się 16 marca, a Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej Zabrodzie 18 marca.

J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl