Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 10 maja 2021 r., imieniny Antonina, Izydora

Somianka w skrócie

(Zam: 24.08.2010 r., godz. 07.16)

[w:] „Wyszkowiak” nr 34/2010 z 24 sierpnia 2010 r.

Zajęcia pozalekcyjne w Somiance i Woli
Wniosek złożony przez gminę Somianka został zakwalifikowany do udziału w projekcie systemowym „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”. Projekt obejmuje pięć rodzajów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjów w Somiance i Woli Mystkowskiej, po trzydzieści godzin w miesiącu. Będą to zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, języków obcych, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zajęcia ICT (Inspirujące Ciekawe Twórcze) oraz sportowo-wychowawcze. Rozpoczną się one na przełomie września i października.

Wnioski na dożywianie i zasiłek
Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego będą wydawane i przyjmowane od 1 września 2010 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Ponadto GOPS przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci na rok szkolny 2010/2011.

Opr. I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl