Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 grudnia 2021 r., imieniny Aurelii, Balbiny

Siedem zamiast piętnastu

(Zam: 27.04.2016 r., godz. 12.42)

Według rejestru prowadzonego przez Starostwo, w powiecie wyszkowskim jest ponad 100 stowarzyszeń. Teraz łatwiej będzie je założyć dzięki nowelizacji ustawy, która wchodzi w życie 20 maja.

Dziś, by powstało stowarzyszenie potrzebne jest 15 osób, po zmianie w prawie wystarczy 7 założycieli. „Projektodawcy liczą na zatrzymanie niepożądanego trendu, polegającego na rejestrowaniu „pseudo” fundacji (fundacji bez realnego funduszu założycielskiego), w związku z trudnościami z zebraniem wymaganej liczby osób do założenia stowarzyszenia. Liczba 15 jest barierą w wielu środowiskach lokalnych. Likwidacja tej bariery ma spowodować ożywienie się postaw obywatelskich – liczba stowarzyszeń wzrośnie” – tak argumentuje Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl.
Stowarzyszenia mają być szybciej rejestrowane – teraz ustawa daje sądowi do 3 miesięcy na wydanie rozstrzygnięcia w związku z wniesieniem wniosku o rejestrację. Tylko sąd będzie też oceniał poprawność statutów – do tej pory wysyłał on staroście (jako organowi nadzorującemu) odpis wniosku o rejestrację wraz załącznikami. Starosta zostanie jedynie poinformowany o wpisie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego i otrzyma odpis postanowienia o wpisie, statut, listę założycieli i podjęte uchwały.
Organ nadzorujący nadal będzie miał prawo żądać od stowarzyszenia dostarczenia odpisów uchwał walnego zebrania członków czy udzielenia niezbędnych wyjaśnień. Teraz jednak takie żądanie będzie musiał uzasadnić. Nowelizacja określa, że nadzór nad działalnością stowarzyszeń dotyczyć ma tylko zgodności ich działania z przepisami prawa i postanowieniami statutu. Do tej pory nadzór mógł być sprawowany w nieograniczonym zakresie. Nowelizacja pozwala stowarzyszeniom zatrudniać swoich członków.
Stowarzyszenia zwykłe, według nowych regulacji, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Do tej pory nie miały one osobowości prawnej. Nadal do utworzenia stowarzyszenia zwykłego niezbędne są trzy osoby. Taka organizacja będzie miała teraz prawo korzystania z dotacji (np. to umożliwia im udział w konkursach ofert ogłaszanych przez urzędu gmin). Według ngo.pl „finansowanie działalności będzie też możliwe ze środków z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Stowarzyszenie zwykłe będzie mogło zarejestrować status organizacji pożytku publicznego i zbierać 1 proc. Zwykłe znacznie bardziej zaczną przypominać rejestrowe – zbliżą się do nich, jeśli chodzi o możliwości formalne. Czego nie będą mogły robić? Nie będą prowadzić działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności pożytku. Nie będą też tworzyć jednostek terenowych”.
J.P.

Komentarze

Czy Stowarzyszenia z rejestru Starostwa
Dodane przez Anonim, w dniu 27.04.2016 r., godz. 17.57
będą miały wpływ na pracę Urzędu oraz radnych?

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl