Menu górne

Dziś jest 10 sierpnia 2022 r., imieniny Borysa, WawrzyńcaSelf-adwokaci o własnych prawach

(Zam: 23.03.2016 r., godz. 15.09)

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, działający jako rzecznicy własnych praw, wystąpili przed radnymi powiatowymi. Podkreślali, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną chcą być traktowani z szacunkiem, mieć swobodę w podejmowaniu własnych decyzji, być częścią społeczeństwa itp.

Kierownik Warsztatów Marek Rosłoniec podczas sesji, która odbyła się 24 lutego, przedstawił sprawozdanie z działalności WTZ w 2015 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez wyszkowskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym są placówką dziennego pobytu dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Podopieczni od poniedziałku do piątku uczestniczą w zajęciach ucząc się, jak najlepiej funkcjonować w społeczeństwie. Swoje umiejętności kształtują w pracowniach funkcjonujących w WTZ (m.in. informatycznej, malarsko-plastycznej, umiejętności społecznych), którego siedziba mieści się w dawnej bursie szkolnej (ul. I AWP). Odbywają się też zajęcia dodatkowe, jak chociażby logopedyczne, czy tenisa stołowego. W WTZ działa również gazetka „Życie Warsztatów”, powstaje piękna biżuteria wykonana przez podopiecznych itp. WTZ prowadzi także działania na rzecz aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych.
Self-adwokatura (określenie pochodzące z języka angielskiego) to występowanie przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną we własnym imieniu w obronie własnych praw. O tym, czego potrzebują, podopieczni WTZ mogli opowiedzieć radnym w krótkim wystąpieniu podczas sesji. Jak podkreślali, są osobami potrzebującymi uznania ich podmiotowości, które mają prawo uczestniczenia w życiu społecznym, ale też zawodowym – chcą podejmować decyzje, być traktowani z szacunkiem itp.
J.P.

Komentarze

Jakie wnioski, czy wogóle podjęli w tej sprawie
Dodane przez Stynka, w dniu 24.03.2016 r., godz. 11.09
wyszkowscy radni? Integracja Osób z Upośledzeniem Umysłowym z radnymi poprzez częste tego rodzaju wystąpienia z pewnością może przynieść duże efekty dla całej społeczności miasta i okolicy. Najprościej jest nauczyć się doradzić , podjąć trafną decyzję na zwizualizowanym , omówionym przykładzie problemu. Podopieczni też malują co może przynieść lub przynosi z pewnością korzyści w aktywizacji zawodowej. Mieszkańcy z przyjemnością przyjmują informację o tego rodzaju spotkaniach radnych poświęconych warsztatom terapeutycznym .

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl