Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 stycznia 2023 r., imieniny Jana, PrzybysławaJak otrzymać świadczenie wychowawcze

(Zam: 23.03.2016 r., godz. 14.50)

1 kwietnia o godz. 8.00 w budynku Centrum dla Rodziny przy ul. Kościuszki 54 (biurowiec WOSiR) rozpocznie się wydawanie druków i przyjmowania wniosków oraz realizacja świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”.

Co należy zrobić krok po kroku?
1. Pobrać wniosek o świadczenie wychowawcze – wnioski będą dostępne w Centrum dla Rodziny (ul. Kościuszki 54, budynek WOSiR), OPS, ale także w sekretariatach wszystkich gminnych szkół i przedszkoli oraz wydziale edukacji i spraw społecznych Urzędu Miejskiego.
2. Wypełnić formularz wniosku – pamiętając o uważnym przeczytaniu wszystkich pouczeń w nim zawartych. Gmina przygotuje wzór wypełnionego wniosku, by ułatwić świadczeniobiorcom załatwianie formalności.
3. Złożyć wniosek w Centrum dla Rodziny (ul. T. Kościuszki 54, budynek WOSiR). Wnioski będzie można składać od godz. 8.00 do godz. 20.00 (w dni robocze). Wniosku nie trzeba składać osobiście.
4. Na złożenie wniosku są trzy miesiące. Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie trzech pierwszych miesięcy, więc do 1 lipca, rodzice dostaną wyrównanie wstecz – od 1 kwietnia. Oczywiście do programu można dołączyć w każdym momencie, ale składając wniosek po 1 lipca, nie będzie obowiązywać wyrównanie.
5. Wniosek będzie można złożyć także drogą elektroniczną. Istnieją cztery kanały na wniesienie wniosku w postaci elektronicznej:
– portal Emp@tia (wnioski.mpips.gov.pl) (wymagane posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego)
– elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP, epuap.gov.pl) (wymagane posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego)
– Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS, pue.zus.pl) (wymagane posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego)
– internetowa bankowość elektroniczna (dostępne w wybranych bankach, które na razie pracują nad konkretnymi rozwiązaniami).
6. Decyzja o przyznaniu świadczenia jest podstawą do jego wypłaty. Każdy wnioskodawca, któremu zostanie przyznane świadczenie, otrzyma je drogą pocztową. Na wydanie decyzji OPS ma trzy miesiące.
7. Wypłata świadczenia. Świadczenie wychowawcze wypłacane będzie bezpośrednio na konto rodzica lub gotówką w okienku pocztowym.
8. Prawo do świadczenia będzie ustalane od kwietnia do września 2017, a potem na rok – od 1 października do 30 września.

Co warto wiedzieć ?
– Dziecku, które skończy 18 lat nie przysługuje świadczenie wychowawcze.
– Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych świadczenie otrzyma ten rodzic, który sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem.
– Kryterium dochodowe dotyczy tylko rodziców, którzy ubiegają się o świadczenie na pierwsze dziecko. Wynosi ono 800 zł lub, w przypadku dziecka niepełnosprawnego, 1200 zł. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
– Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
– Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.
– 500 złotych to kwota, od której nie będą odprowadzane podatki.
– Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.
- W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w danej rodzinie. Pracownik OPS, będzie mógł zamienić gotówkę na pomoc rzeczową lub w formie opłacania usług.
Oprac. J.P.
Na podstawie informacji Urzędu Miejskiego i www.zabrodzie.pl

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl