Menu górne

Dziś jest 10 sierpnia 2022 r., imieniny Borysa, WawrzyńcaPouczenia tylko wyjątkowo

(Zam: 23.03.2016 r., godz. 14.43)

Wyszkowscy policjanci mają stosować coraz mniej pouczeń. W to miejsce będą wypisywać więcej mandatów, bo jak twierdzi komendant, kara finansowa najlepiej przemawia do świadomości użytkowników dróg.

Policjanci wydziału ruchu drogowego wyszkowskiej komendy w ubiegłym roku wystawili łącznie 9 185 mandatów, w tym 7 792 otrzymali kierowcy, 1 351 – piesi. Zastosowali 569 pouczeń, w tym 384 w stosunku do kierowców i 184 w stosunku do pieszych.
– W społeczeństwie panuje przekonanie, że policjanci za szybko karzą – zauważył na ostatniej sesji Rady Powiatu Jerzy Żukowski przysłuchujący się sprawozdaniu z działalności policji za 2015 r.
– Liczba pouczeń ma być coraz mniejsza w stosunku do liczby mandatów. Jesteśmy z tego rozliczani – podkreślił komendant wyszkowskiej policji insp. Michał Toporkiewicz. – Pięć osób, które zginęły w ubiegłym roku na drogach to piesi, stąd nasza polityka represyjna w stosunku do nich. Do niektórych przemawia tylko fakt, że muszą zapłacić. Dostają minimalną karę, ale po to, by to zapamiętali.
Wśród ofiar wypadków śmiertelnych w 2015 r. było 3 rowerzystów, 5 kierujących/pasażerów. Funkcjonariusze pilnują, aby piesi po zmroku poza terenem zabudowanym używali elementów odblaskowych, które z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalają kierowcy zauważyć poruszającą się osobę.
W ubiegłym roku policja zanotowała 88 wypadków, w wyniku których 13 osób poniosło śmierć, 113 zostało rannych. Było 619 kolizji. Według komendy 66 wypadków było z winy kierujących, 13 z winy pieszych.
Wśród ofiar śmiertelnych stosunkowo dużo osób jest w wieku powyżej 60 lat.Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych to: niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze – 14, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 19, nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – 7, nieprawidłowe wyprzedzanie – 6, niezachowanie bezpiecznej odległości – 6, nieprawidłowe skręcanie – 3, zmęczenie/zaśnięcie – 3, nieprawidłowe omijanie – 2.
By zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym, policjanci kładą duży nacisk na eliminowanie pijanych kierujących. W ubiegłym roku przeprowadzili 56 766 badań trzeźwości, z czego w 146 przypadkach przyłapali nietrzeźwych kierujących. Policjanci z wydziału ruchu drogowego zatrzymali 156 praw jazdy i 384 dowody rejestracyjne.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl