Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 08 lipca 2020 r., imieniny Elżbiety, Wirginii

Przygotowania do wypłat

(Zam: 16.03.2016 r., godz. 14.30)

Zainteresowanie wypłatami w ramach programu „Rodzina 500 +” jest duże. W Ośrodku Pomocy Społecznej urywają się telefony od mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem świadczenia. Pracownicy OPS-u proszą jednak o cierpliwość – teraz najważniejsze jest dla nich przygotowanie się do realizacji programu. Wnioski i tak będzie można składać dopiero od 1 kwietnia.Samorząd szacuje, że ok. 3 500 rodzin będzie mogło skorzystać ze świadczenia wychowawczego. Ze względu na ekspresowy tryb przyjęcia ustawy przez parlament i wejścia programu w życie, gminy muszą intensywnie pracować, by od 1 kwietnia system przyjmowania i weryfikacji wniosków, a także wypłat przebiegał sprawnie i bez komplikacji dla mieszkańców. Ci będą mogli składać wnioski od 1 kwietnia do 30 czerwca. Niezależnie którego dnia w tym okresie złożą wniosek – wypłatę otrzymają z wyrównaniem od 1 kwietnia. Złożenie wniosku po 30 czerwca sprawi, że takiego wyrównania nie będzie. Mimo że zainteresowani mają trzy miesiące na załatwienie formalności, samorząd przewiduje, że najwięcej interesantów przyjdzie do punktu przyjmowania wniosków znajdującego się w biurowcu WOSiR (ul. Kościuszki 54) w pierwszych dniach obowiązywania programu. Raczej nie liczy na to, że mieszkańcy będą wysyłać wnioski drogą elektroniczną, tym bardziej, że jest to obwarowane wymogiem posiadania profilu zaufanego ePUAP lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego.
– Chcemy się bardzo dobrze przygotować od tego projektu, a mamy mało czasu. Nie jesteśmy jednak od tego, by zanudzać mieszkańców trudnościami, ale je rozwiązywać – deklaruje burmistrz Grzegorz Nowosielski.
Za wdrożenie w gminie programu, jak już informowaliśmy w „Wyszkowiaku”, odpowiedzialny jest zespół interdyscyplinarny powołany przez burmistrza, na którego czele stoi dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Mróz.
Do obsługi interesantów trzeba większej ilości pracowników niż obecnie ma ich OPS. W tej Ośrodek chwili prowadzi nabór na trzy stanowiska. Dwie osoby będą zatrudnione w ramach prac interwencyjnych (dofinansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy), a dwóch stażystów wspierać będzie działania pracowników etatowych. Dodatkowo, jeśli będzie taka potrzeba, przewidziane jest przesunięcie pracowników OPS. Gmina wspomagać się będzie również pracownikami Urzędu Miejskiego i OPS na podstawie umów zleceń.
Samorząd przyjął, że w pierwszym okresie urzędnicy bezpośrednio przyjmujący wnioski nie będą w stanie dodatkowo ich rozpatrywać, stąd niezbędne będą dodatkowe osoby zajmujące się realizacją wniosku i przygotowywaniem decyzji – aby mieszkańcy jak najszybciej je otrzymywali, a w ślad za nimi także świadczenie.

Centrum dla Rodziny
– Większość samorządów szukało miejsc, gdzie można realizować świadczenia. Także my musieliśmy znaleźć nowe miejsce. Wybraliśmy część restauracyjną Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – podkreśla wiceburmistrz Aneta Kowalewska.
Mimo że obsługa programu będzie prowadzona w lokalu WOSiR, będzie ją wykonywać formalnie dział świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej. Aby uprościć nazewnictwo i uniknąć tego, że petenci będą krążyć pomiędzy siedzibą OPS przy ul. 3 Maja, budynkami WOSiR przy Kościuszki i Geodetów samorząd postanowił nazwać miejsce realizacji świadczenia Centrum dla Rodziny. 2 marca rozpoczął się remont pomieszczeń przy ul. Kościuszki 54. W wyniku zapytania ofertowego samorząd wyłonił wykonawcę – firmę Moderator z Wyszkowa, która zaproponowała cenę 63 tys. zł. Gmina szuka teraz podmiotów, które dostarczą wyposażenie oraz sprzęt komputerowy. Do obsługi interesantów będzie wyznaczonych sześć stanowisk.
W ramach programu 2 proc. kwoty przeznaczanej dla samorządu, czyli 312 191 zł gmina może wydać na przygotowanie się do realizacji świadczeń, czyli na wyposażenie, dostosowanie pomieszczeń, wynagrodzenia zatrudnionych osób, zakup druków i opłaty bankowe, czynsze za lokale, ochronę obiektu, opłaty za media.
– Będziemy musieli pewnie dołożyć z własnego budżetu na ten cel, ale jeśli chcemy realizować program na wysokim poziomie, to musimy to zrobić – zaznacza burmistrz Grzegorz Nowosielski dodając, że mimo dotacji rządowych samorząd dopłaca do działania Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół, Urzędu Stany Cywilnego.
Uruchomienie nowych usług, oprócz wydatków bezpośrednich, wiąże się także z dodatkowymi wydatkami dotyczącymi samego OPS (np. na wymianę oprogramowania serwera i stacji roboczych), by umożliwić sprawne funkcjonowanie zwiększonej ilości urządzeń informatycznych. Konieczne jest również wykonanie bezpośredniego połączenia sieciowego między OPS a Centrum dla Rodziny przy ul. Kościuszki 54. Samorząd otrzymał już wersję testową oprogramowania, które będzie służyło do obsługi programu.
Docelowo do części budynku WOSiR nazwanego Centrum dla Rodziny ma być przeniesiony nie tylko cały dział świadczeń rodzinnych (maj/czerwiec 2016 r.), ale cały Ośrodek Pomocy Społecznej (do końca 2017 r.) łącznie z Domem Dziennego Pobytu „Senior” i innymi podmiotami świadczącymi pomoc społeczną.

Kampania informacyjna
14 marca samorząd rusza z kampanią informacyjną dotyczącą świadczenia wychowawczego. Od 21 marca kolportowana będzie ulotka dotycząca zasad realizacji świadczenia (dostępna m.in. w szkołach, przedszkolach), uruchomiony zostanie telefon, dzięki czemu urzędnicy będą informować o zasadach świadczenia. Praktyczne informacje dotyczące świadczenia wychowawczego mają być dostępne także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego ww.wyszkow.pl i OPS-u www.ops.wyszkow.pl.
Samorząd chce jak najbardziej ułatwić mieszkańcom procedurę związaną w wypłatą świadczeń. W Centrum dla Rodziny będą mogli liczyć na pomoc stażystów w wypełnianiu wniosków. Dostępny tam będzie również wzór wypełnionego wniosku, kącik dla malucha i telewizor w sali, w której petenci będą oczekiwać na obsługę.
Póki co, zainteresowani mogą korzystać z informacji znajdujących się na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl (zakładka „Rodzina 500+) oraz infolinii MUW 22 695 71 22.
J.P.

Jak otrzymać świadczenie wychowawcze
1 kwietnia o godz. 8.00 w budynku Centrum dla Rodziny przy ul. Kościuszki 54 (biurowiec WOSiR) rozpocznie się wydawanie druków i przyjmowania wniosków oraz realizacja świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”.

Co należy zrobić krok po kroku?
1. Pobrać wniosek o świadczenie wychowawcze – wnioski będą dostępne w Centrum dla Rodziny (ul. Kościuszki 54, budynek WOSiR), OPS, ale także w sekretariatach wszystkich gminnych szkół i przedszkoli oraz wydziale edukacji i spraw społecznych Urzędu Miejskiego.
2. Wypełnić formularz wniosku – pamiętając o uważnym przeczytaniu wszystkich pouczeń w nim zawartych. Gmina przygotuje wzór wypełnionego wniosku, by ułatwić świadczeniobiorcom załatwianie formalności.
3. Złożyć wniosek w Centrum dla Rodziny (ul. T. Kościuszki 54, budynek WOSiR). Wnioski będzie można składać od godz. 8.00 do godz. 20.00 (w dni robocze). Wniosku nie trzeba składać osobiście.
4. Na złożenie wniosku są trzy miesiące. Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie trzech pierwszych miesięcy, więc do 1 lipca, rodzice dostaną wyrównanie wstecz – od 1 kwietnia. Oczywiście do programu można dołączyć w każdym momencie, ale składając wniosek po 1 lipca, nie będzie obowiązywać wyrównanie.
5. Wniosek będzie można złożyć także drogą elektroniczną. Istnieją cztery kanały na wniesienie wniosku w postaci elektronicznej:
– portal Emp@tia (wnioski.mpips.gov.pl) (wymagane posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego)
– elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP, epuap.gov.pl) (wymagane posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego)
– Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS, pue.zus.pl) (wymagane posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego)
– internetowa bankowość elektroniczna (dostępne w wybranych bankach, które na razie pracują nad konkretnymi rozwiązaniami).
6. Decyzja o przyznaniu świadczenia jest podstawą do jego wypłaty. Każdy wnioskodawca, któremu zostanie przyznane świadczenie, otrzyma je drogą pocztową. Na wydanie decyzji OPS ma trzy miesiące.
7. Wypłata świadczenia. Świadczenie wychowawcze wypłacane będzie bezpośrednio na konto rodzica lub gotówką w okienku pocztowym.
8. Prawo do świadczenia będzie ustalane od kwietnia do września 2017, a potem na rok – od 1 października do 30 września.

Co warto wiedzieć ?
– Dziecku, które skończy 18 lat nie przysługuje świadczenie wychowawcze.
– Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych świadczenie otrzyma ten rodzic, który sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem.
– Kryterium dochodowe dotyczy tylko rodziców, którzy ubiegają się o świadczenie na pierwsze dziecko. Wynosi ono 800 zł lub, w przypadku dziecka niepełnosprawnego, 1200 zł. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
– Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
– Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.
– 500 złotych to kwota, od której nie będą odprowadzane podatki.
– Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.
- W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w danej rodzinie. Pracownik OPS, będzie mógł zamienić gotówkę na pomoc rzeczową lub w formie opłacania usług.
Oprac. J.P.
Na podstawie informacji Urzędu Miejskiego i www.zabrodzie.pl

Komentarze

Senator PiS Zbigniew Cichoń
Dodane przez 101, w dniu 16.03.2016 r., godz. 14.42
wysłał do stołecznego ratusza pismo z prośbą o wydanie specjalnego identyfikatora, który zapewniłby mu możliwości darmowego parkowania na terenie Warszawy. „Uprzejmie proszę o wydanie identyfikatora postojowego do bezpłatnego postoju na terenie Strefy Płatnego Parkowania w Warszawie.” No skandal. Jak można odmówić przesortowanemu lamusowi darmowego parkowania. Nie będzie przecież płacił jak inni. Nie po to go sortowali.
Cenzura w TVP Info.
Dodane przez 101, w dniu 16.03.2016 r., godz. 15.43
Dyrekcja Telewizyjnej Agencji Informacyjnej w trybie natychmiastowym zwolniła wydawczynie Izabelę Leśkiewicz i Magdalenę Siemiątkowską. Zwolniono też wydawcę Małgorzatę Serafin. Chciały relacjonować to, co się ogólnie dzieje w kraju.
Pożar w głównym oddziale ZUS-u w Łodzi.
Dodane przez 101, w dniu 16.03.2016 r., godz. 16.09
Okazało się, że zapaliła się szafa. Podobno nie wytrzymała kolosalnej waloryzacji emerytur i spaliła się ze wstydu.
Wicepremier Mateusz Morawiecki członkiem PiS.
Dodane przez 101, w dniu 16.03.2016 r., godz. 16.31
Jak na członka przystało, zrobił w ch... wyborców Kukiz 15 startując z listy tego ugrupowania.
Nowy szef publicystyki w TVP Info Dawid Wildstein
Dodane przez 101, w dniu 16.03.2016 r., godz. 16.39
uważa, że w Jedwabnym Polacy wymordowali Żydów.
PiS szykuje nowelizacje ustawy,
Dodane przez 101, w dniu 16.03.2016 r., godz. 17.07
która ma przywrócić w Polsce ubój rytualny i to bez najmniejszych obostrzeń. Ubój rytualny to specjalny rodzaj zabijania zwierząt, gdzie nie ma ogłuszania, a zwierzę przez długi czas wykrwawia się na śmierć :/
101
Dodane przez Asia, w dniu 16.03.2016 r., godz. 19.19
Coś taka zgorzkniała?
Dodane przez Red, w dniu 16.03.2016 r., godz. 19.35
Na budynku WOSiR zróbcie od strony ul. 11 listopada wielki czerwony neon 500+
Dodane przez Anonim, w dniu 16.03.2016 r., godz. 20.58
Prezes przepłaciłłł 500+.Plangton by głosował na niego nawet za 100+.
Haracz na TVPiS
Dodane przez 101, w dniu 16.03.2016 r., godz. 21.42
będzie płacony z rachunkiem za prąd. Nie oglądasz? Nie szkodzi i tak zapłacisz.
Dodane przez Asia, w dniu 16.03.2016 r., godz. 22.06
Ja głosowałam na PiS za darmo. Co ty na to?
Dodane przez Anonim, w dniu 17.03.2016 r., godz. 05.29
A jak tam bohaterki europołanki? Wstyd PO. Ten ferment narodu polskiego powinien być zutylizowany.
Dodane przez Haracz, w dniu 17.03.2016 r., godz. 07.53
Odwrotnie olu, teraz TVP da się w końcu oglądać.
Dodane przez Anonim, w dniu 17.03.2016 r., godz. 08.44
Nqdal się oszukujecie, że PiS wygrało za jakieś tam obiecanki? Płytkomuzgowcy. Kopa dostaliście za lekceważenie społeczeństwa, które wysyłaliście na szczaw i mirabelki, za lekceważenie środowisk robotniczych ( plankton), rolniczych ( chłopków), pielęgniarek, inwalidów, rodziców dzieci niepełnosprawnych czyli około 90% spoleczeństwa. Dbaliście o swoje, rodzinki i kolesi interesy i niestety dla was to za mało, żeby wygrać. Było wam dobrze, teraz boicie się, że PiS wam to ukruci.
Podatkowa bezkarność urzędasów.
Dodane przez 101, w dniu 17.03.2016 r., godz. 10.35
Rada Ministrów we wtorek przyjęła tzw. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Przepisy są nieprecyzyjne i spowodują falę nadużyć ze strony urzędników. Projekt przewiduje, że korzyść podatkowa przekraczająca 100 tys. zł w skali roku będzie mogła zostać uznana przez fiskusa za oszustwo podatkowe, a to wiązać będzie się z wysokimi karami. Projekt nowelizacji nie wskazuje żadnych okoliczności ani kryteriów, jakimi miałyby kierować się organy podatkowe przy ocenie stopnia istotności poszczególnych działań dokonywanych przez firmy. W dodatku oceny te będą formułowane przez pracowników administracji publicznej, niedysponujących doświadczeniem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
Ciemna maso,
Dodane przez 101, w dniu 17.03.2016 r., godz. 10.42
masz jakieś wątki do oli, to do oli proszę się zwracać.
Dodane przez Jest wyjście, w dniu 17.03.2016 r., godz. 11.04
Skarbówki zatrudnią do przyuczenia olę!
Cenzura w TVP Info?
Dodane przez Anonim, w dniu 17.03.2016 r., godz. 11.44
olu, a myślałaś, że TVP publiczna to szalet, w którym KOD będzie załatwiał swoje polityczne sprawy? Ja się na to nie zgadzam. Nie po to głosowaliśmy na PiS, żeby teraz TVP biegała za alimenciarzami okradającymi swoje dzieci. Tak trzymać, na PO hybel zdrajcom.
Ciemniaku,
Dodane przez 101, w dniu 17.03.2016 r., godz. 11.58
jeśli KOD wychodzi na ulice, to ja chcę wiedzieć, co to jest ten KOD, chcę wiedzieć, jakie cele ma ten KOD, kto do KODu należy itp. Ty, ciemniaku, zadowalasz się cenzurą, propagandą i tym, co Ci jakiś debil w sutannie do łba nakładzie.
TVP to już nie jest PO-wska kloaka.
Dodane przez Anonim, w dniu 17.03.2016 r., godz. 14.24
olu, musisz zacząć odróżniać cenzurę od propagandy. Jak KOD chce się za darmo lansować nieg go w TVN puszczają 24h na dobę, inaczej niech słono płaci za spoty reklamowe, wtedy będziemy wiedzieli, że TVP na tym zarabia. Myśmy się już dowiedzieli kto ten komitet tworzy. Lider, to alimenciarz niepłacący na swoje dzieci.
Do 101
Dodane przez Wiesia, w dniu 17.03.2016 r., godz. 14.53
A co zapomniałeś,ze za rzadowPO i PSL tez płaciło sie abonament,ileż ludzi skrzywdzono,kiedy bezprawnie TV nie będąca panstwowa,a spółka cywilna w zlodziejski sposob,bezprawnie poprzez poczte,urzedy skarbowe zabierala ludziom pieniadze niby za zaległy abonament ,Ludzie nie swiadomi dali sie na to nabrac,bo każdy z nich nie podpisywał umowy z Tv. Czy to było uczciwie i nie razilo cię to bezprawie.? Nie piszcie głupotę ze PiS zdobył poparcie za 500 zł,za następne 4 lata,gdybym miała ja zaplacic to zagłosuje na obecny Rzad pod jednym warunkiem jezeli bedzie nadal pracował dla dobra nas Polaków.
Dodane przez Kazik z Sowińskiego, w dniu 17.03.2016 r., godz. 15.08
Ale PiS przypunktuje! To pierwsza partia, która zrobiła coś dla zwykłego człowieka. Dziękuję! Skorzystają dzieci córki.
Tok rozumowania ciemniaka:
Dodane przez 101, w dniu 17.03.2016 r., godz. 15.18
Ciemniak głosujący na PiS uważa, że skoro PO okradała ludzi to i PiS może. Ciemniak to ciemniak. Ciemniak głosujący na PiS uważa również, że skoro on się już dowiedział kim jest alimenciarz, to inni nie muszą. Natomiast haracz płacić na TVPiS powinni. Ciemniaka nie interesuje również co KOD planuje jutro i pojutrze. Dla ciemniaka podchody do rozpierduchy to reklama. Wy nie jesteście głupi. Wy macie łby zjeb... po całości.
Do ciemniaka 101
Dodane przez Josek, w dniu 17.03.2016 r., godz. 15.53
Apel KOD-u do PIS-u: "Oddajcie nam KORYTA, to bedziemy z wami kwita"...!!!!!
Darcie ryja, niedorozwoju Josek,
Dodane przez 101, w dniu 17.03.2016 r., godz. 16.24
zachowaj na kwiecień. Wywiozą Was, staniecie na drodze KODu i będziecie mordy wydzierać. Podobno spęd ma liczyć milion. Głośno powinno być.
Oświecona ola nie wie jeszcze co to KOD!
Dodane przez Anonim, w dniu 17.03.2016 r., godz. 17.21
Uważasz, że KOD to autorytet ważniejszy od papieża Franciszka? Dla mnie informacje o KOD w TVP nie powinny zajmować więcej niż 40-45 sekund dziennie. Zrób sobie ola tatuaż KOD na czole i postaw na biurku lusterko.
Dodane przez Marek Eychler, w dniu 14.08.2015 r., godz. 11.00
Dodane przez Targowica, w dniu 17.03.2016 r., godz. 17.33
"Pomysł z targami DOSKONAŁY !!! Ale jeszcze bardziej niz sam pomysł cieszy mnie, że ... Takie targi mogą nie przynosić zysków w pierwszym roku, mogą i kilka lat, ale to jest najlepsza z możliwych promocja Wyszkowa, naszego biznesu, przyciągnięcie firm, pobudzenie sprzedaży, to wszystko nakręcać będzie koniunkturę na długie lata." Był wizjoner Eychler na tragach?
obiecanki cacanki...
Dodane przez ola, w dniu 17.03.2016 r., godz. 18.10
Już miał być grudzień, styczeń, luty, marzec, a teraz straszą nas kwietniem! Wiem co będzie! KONIEC ŚWIATA (waszego towarzysze świata).
Dodane przez ola, w dniu 17.03.2016 r., godz. 18.13
Podobnież bogatsi z PO nie wyciągną ręki po 500+, po tą: "pisowską zapomogę". Dziękujemy, jeszcze proszę.
Dyskusja z analfabetami głosującymi na PiS?
Dodane przez 101, w dniu 17.03.2016 r., godz. 18.14
Bezcenne :) *** ''Postrafiam Was ciu... ciu... czule...'' - rzekł ''autorytet'' Franciszek.
Dodane przez Był wizjoner na targach?, w dniu 17.03.2016 r., godz. 18.38
Pewnie z demonstracją wyszkowskiego KOD tam był. Zajęli AntyBox PO złości i na przekór wszystkim. Zabarykadowali się w proteście w środku, wywiesili transparenty i zażądali mediatora. Strach pomyśleć co było dalej. Taki alians może być nieobliczalny. Demokratyczny przy wódce na czele KOD Wyszków, mając u boku jenerała KODlera... Poczta Polska padnie jako pierwsza, zostanie zaKODowana. I nowa plebania, zboczeńcom w czarnych sukienkach, zostanie odebrana. Wrócą do starej. Co to będzie, co to będzie.
PiSobolszewik Waszczykowski
Dodane przez 101, w dniu 17.03.2016 r., godz. 19.35
w jednym z programów TVP stwierdził, że Polska jest gotowa na przyjęcie 7 tys. imigrantów. To tak na początek. Cieszycie się? Cieszcie się, Wasze żony i córki zamiast kóz będą służyć.
Dodane przez Josek, w dniu 17.03.2016 r., godz. 19.52
101 to takie gorsze wydanie Marka E. Z empiorologicznego punktu widzenia poprzez semantyczna analize wpisow 101, wynika , ze jest to otumaniony i skolowany psychicznie zwolennik KOD-owskiego lewactwa, ktory pod pozorem falszywej obrony wolnosci slowa i demokracji, atakuje wsciekle patriotow, ktorzy chca dobrze dla Polski, czyli tez dla niego... W swoim oblokaniu i opetaniu gotowy jest walczyc sam ze soba. Na jego samoagresje potrzebny jest dobry psychiatra i izolatka, psycholog juz mu niestety nie pomoze...!!
Dodane przez I, w dniu 17.03.2016 r., godz. 21.25
A ty za kozicę, ubogacaną rytualnie. W basenie, w którym wcześniej umyło i wypróżniło się trzy rodziny kobiet i dzieci. Panowie zapewniają atrakcje w jacuzzi.
do Josek
Dodane przez Anonim, w dniu 17.03.2016 r., godz. 21.28
Prymitywizm Twoich wypowiedzi to ciągłe poniżanie osoby piszącej a nie odnoszenie się do tematu jaki ta osoba porusza.Opętanie to niestety dobra charakterystyka dla Ciebie.Musisz naprawdę iść do lekarza specjalisty.To jest naprawdę moja dobra rada.Nie można aż tak jednostronnie angażować się w politykę.Naprawdę nie stoisz po właściwej stronie.
Eyychler czyli 101
Dodane przez Zosia, w dniu 17.03.2016 r., godz. 22.16
Chamstwo w komentarzach pochodzi tylko i wylacznie od ciebie. Czy wychowywales sie w rodzinie czy w slamsach? Po jakiej ty szkole,czy edukację zakonczyles na gimnazjum. W jakim środowisku sie obracasz,ze oprócz chamstwa,prostactwa niczym innym nie wykazujesz sie. Podobno nawet KOD juz machnąl ręka na twoje idiotyzmy,bo wiedza,ze i tak sie im do niczego nie przydasz. Ktoś wczesniej ci zalecal posprzatanie lasu,mógłbyś tez posprzątać ogrodki,samotnym i starszym ludziom. Taka terapia troszeczkę ci pomoze.
Dodane przez Adelajda, w dniu 18.03.2016 r., godz. 07.59
Dlaczego alimentowcy z KOD uważają, że dać coś polskim rodzinom, to coś złego? Jak sieci handlowe i banki wyprowadzały miliardy z Polski, to żaden KOD nie manifestował sprzeciwu.
Dodane przez Anonim, w dniu 18.03.2016 r., godz. 08.24
PSL zbłazniło się demonstracją veto dla zmian w prawie wykupu ziemi. Prawo dziedziczenia nie zmieni się, a będą zaostrzone zasady wykupu ziemi przez osoby nie związane z rolnictwem, co ograniczy wykupu ziem przez obcokrajowców. Od maja obcokrajowcy mogliby bez żadnych przeszkód wykupować polską ziemię, a znając stosunek euro do złotego, to Polacy nie byliby żadną konkurencją. Takim to sposobem odebraliby nam ziemię bez żadnej wojny. Co do programu 500 to jeśli im się to uda, to dopiero PiS zyska uznanie polskiego społeczeństwa. Naród (plankton) to siła z którą trzeba się liczyć.
Dodane przez Late, w dniu 18.03.2016 r., godz. 10.38
Ja się cieszę z odzyskania przez PiS dla narodu mediów publicznych. Z porządków jakich Polska dawno nie widziała.
Zosiu :)
Dodane przez 101, w dniu 18.03.2016 r., godz. 10.43
To chamstwo, prostactwo i drobnomieszczaństwo :) Frajerstwo widzi tam również hejt i mowę nienawiści z domieszką rasizmu. Języka takiego używam zwracając się do tłuków głosujących na PiS z kilku powodów. Jeden z tych powodów to taki, że te tłuki dały pozwolenie żoliborskiemu Karakanowi na bezkarne obrażanie innych nazywając ich zdrajcami, gorszym sortem itp. Nie idąc do wyborów jestem zdrajcą i gorszym sortem? Za takie coś, to ja dłużny nie pozostanę. Drugi z powodów to taki, że taki język trafia do typowego debila głosującego na PiS.
Dodane przez ela, w dniu 18.03.2016 r., godz. 10.48
Info na podstawie www.zabrodzie.pl, Bocian w sprawie 500+ dla dzieci postarał się
Dodane przez Hrabia uzurpowany, w dniu 18.03.2016 r., godz. 10.49
Lepszy żoliborski od tego z Budy Ruskiej hrabiego Szuszkiewicza.
Dodane przez Anonim, w dniu 18.03.2016 r., godz. 11.00
Kto jest debilem i tłokie to można zorientować się czytając w/w komentarze.
Ja bardzo państwa przepraszam...
Dodane przez 101, w dniu 18.03.2016 r., godz. 11.05
W zatłoczonym autobusie stoi lekko zawiany jegomość, który co pewien czas mówi głośno "O ja pier...". Pasażerowie zwracają mu uwagę, ale on nie reaguje, tylko powtarza swoje. W końcu kierowca zatrzymuje autobus, podchodzi do faceta i grozi, że jeśli nie przestanie, to zawiezie go na policję. Na to facet nachyla się, mówi kierowcy kilka słów na ucho. Kierowca pobladł gwałtownie i mówi: - O ja pier... Ja bardzo państwa przepraszam, ale żona tego pana urodziła wczoraj bliźniaki i dała im na imię Lech i Jarosław. - O ja pier... - zgodnie chórem odpowiedzieli pasażerowie. *** W tym momencie w debilach zaczyna się gotować. Mądry człowiek zauważy, że rewolucja PiSobolszewicka zaczyna pożerać własne dzieci.
Dodane przez MM, w dniu 18.03.2016 r., godz. 12.06
Josek a co to jest empirologia?....
Dodane przez Cała naprzód, w dniu 18.03.2016 r., godz. 13.12
Na razie to PiS trzyma się nieźle. ola, nadal wierzy w powtórkę z 2007 roku, że PiS odda władzę, bo w TVN powiedzieli, że nie może rządzić. Targowica słabnie z każdym tygodniem i traci społeczne poparcie nawet wśród swoich. Do końca wiosny będzie po ptokach.
Rewolucjoniści z KOD i nasz żołnierzyk
Dodane przez chihot, w dniu 18.03.2016 r., godz. 13.55
Głosowaliśmy na PiS i nie mamy powodów do narzekania. Sondaże bardzo dobre. To opozycja z komunistami z KOD ciągle nie może pogodzić się ze stratą władzy i przywilejów. To jednak, jest tylko kwestią czasu. Bardziej "wrażliwi" zapewne wyemigrują do Berlina, Brukseli, niektórzy Moskwy.
Dodane przez Anonim, w dniu 18.03.2016 r., godz. 14.19
Głosowaliśmy na PiS i jesteśmy zadowoleni z tego jak postępują. Wy (oie i pochodne ol) nie głosowaliscie na PiS , a chcielibyście więcej i to natychmiast. Ciągle wam mało, ciągle obawa, ciągle jakieś pretensje. Mieliście przez 8 lat swoich u władzy. Przemyślcie czemu odeszli do lamusa. Widocznie nie było aż tak dobrze jak byście chcieli.
Dodane przez Pi, w dniu 18.03.2016 r., godz. 14.48
Szef MSWiA Błaszczak w porównaniu z psiapsiółką Kopaczowej Teresą Piotrowską była minister... Pamiętacie tę panią, tęsknicie korytowcy?
Rodzina 2 + 3
Dodane przez 500 +, w dniu 18.03.2016 r., godz. 15.37
My, wspólnie postanowiliśmy odkładać dzieciom te pieniądze. Oczywiście w podziale na troje.
KOMENTARZ
Dodane przez Anonim, w dniu 18.03.2016 r., godz. 15.41
PRAWDĘ CI POWIE!
Żona kałboja Zbigniewa Ziobry
Dodane przez 101, w dniu 18.03.2016 r., godz. 16.44
dostała państwową posadkę. Patrycja Kotecka dostała pracę w spółce zależnej od PZU. Natomiast sam kałboj zarabia 4 626 zł więcej. W sumie zarabia teraz ponad 20 tys. zł.
Rafalska apeluje,
Dodane przez 101, w dniu 18.03.2016 r., godz. 18.56
''aby nie składać tych wszystkich wniosków o wypłaty 500 zł z programu „Rodzinna 500 plus” w pierwszych dniach. Można je złożyć w ciągu całego kwietnia, maja i czerwca.'' Hmm... A może by tak przyjąć wnioski tylko od drugich grzecznych dzieci... Posortować... Obecności na religii sprawdzić...
Dodane przez Anonim, w dniu 18.03.2016 r., godz. 19.34
No to jak 101 nic nie skożystasz? Za stary na dzieci, za młody na darmowe leki. Co pech to pech. To tak jak ja, ale mi się podoba to co robi PiS.
Do 101
Dodane przez Aniżeli, w dniu 18.03.2016 r., godz. 21.42
Uważam,ze na na te funkcje jaka pełni pan Ziobro wynagrodzenie jest adekwatne do obowiazkow. Przeczytałem dzisiaj,ze panwie z PO ktorzy rzekomo mieli nadzorować budowe elektrowni atomowej,pobierali po 100.000 zł miesięcznie ,gdzie jak dotychczas nawet nie ma projektu gdzie elektrownia ma powstać. I co ty 101 na to? Widzę ,ze jestes osoba wrażliwa na nie sprawiedliwość,moze tak z Eychlerem zaapelujecie do Kijowskiego i zróbcie demonstracje,bo gdzie była demokracja w tej aferze. Zenujace i niewyobrazalnie paskudnego. Prawda? Działajcie!,,,
Dodane przez I, w dniu 18.03.2016 r., godz. 21.51
Gadaj zdrowa, a program okaże się sukcesem. A najzabawniejsze w tym wszystkim będzie to, że po pieniądze wyciągną ręce ci, którzy dzisiaj są przeciwni programowi, czyli ludzie z PO, PSL, Nowoczesnej i KOD. Z przyjemnością będziemy to obserwowali.
:) Mylicie komentarze,
Dodane przez 101, w dniu 18.03.2016 r., godz. 23.19
mylicie autorów komentarzy... Przeczytaj moje wszystkie, zrozum i się odpier... Jak doczytasz do końca, to Ci się nakreśli obraz tego, co ja sądzę na temat KODu, wszystkich polityków, wyborców... P.S. Podpowiem, że w tej chwili rządzi PiSobolszewia z ''czarną stonką'', więc moja uwaga skupia się głównie na tej zarazie i ich wyborcach.
Dodane przez Anonim, w dniu 18.03.2016 r., godz. 23.50
To nie gadanie jest punktowane w poltyce, a działanie. A PiS działa i to ostro, tak jak oczekiwali wyborcy.
Dodane przez Amnestii nie będzie, w dniu 19.03.2016 r., godz. 00.16
Zacznijmy wspominać listę afer PO, bo niektórych dopadła amnezja.
co ja sądzę na temat KODu, wszystkich polityków, wyborców.
Dodane przez :), w dniu 19.03.2016 r., godz. 08.29
o, to zupełnie jak ola :)
Dodane przez Moja uwaga, w dniu 19.03.2016 r., godz. 09.34
Protesty, lament i zgrzyt zębami. Podobno jeszcze nigdy nie było tylu protestów co teraz. Zatem PiS powinien ustąpić? Tylko drogie żuczki, PiS ma poparcie większe, niż reszta opozycja razem wzięta. Wniosek z tego, że protesty nie porywają nikogo prócz żywo zainteresowanych powrotem do koryta. Kto chciałby powrotu do tego co było? Z panią Piotrowską Tereską z teką ministra MSWiA.
do I
Dodane przez Anonim, w dniu 19.03.2016 r., godz. 09.35
Program 500+ okaże się totalną plajtą.Tylko Ty o tym nie chcesz wiedzieć.Leki miały być za darmo dla seniorów, będą i owszem ale tylko te,które i tak w tej chwili są najtańsze.Skala wydatków budżetowych przeraziła rządzących po dokładnej analizie.Szukają w panice źródeł finansowania.
Dodane przez Josek, w dniu 19.03.2016 r., godz. 10.03
Jak czytam komentarze wyszkowskich prowincjonalnych nieudacznikow politycznych oraz ich otumanionych i nieuodpornionych na najnowsze techniki manipulacji medialnej (np. TVN-u) zwolennikow postkomuny i kodowskich lewakow robiacych za uzytecznych idiotow, to chociazbym nie chcial , to musze cos napisac....!!!Autorzy tych ww. komentarzy w oslepieniu i wscieklej desperacji atakuja Kosciol, Rzad i Prezydenta RP oraz tych wszystkich, ktorzy maja odmienne od nich poglady...Potok klamstw , insynuacji i manipulacji / uzyje tu jednej z form ich jezyka/ leje sie ,w ich komentarzach ,niczym gnojowka z swinskiej chlewni.. Brak realnego postrzegania swiata, wlasciwej przenikliwosci i oceny dzialan politycznych oraz granic przyzwoitosci we wpisach wolaja o pomste do nieba. Uzywanie wulgaryzmow / typu : ty debilu , kretynie , niedorozwoju/, brak merytorycznych argumentow, odrobiny zlosliwego humoru , cietej riposty , swiadczy o braku kultury jezyka i fatalnym warsztacie pisarskim...
Dodane przez Dobra Zmiana, w dniu 19.03.2016 r., godz. 10.06
Nie wyobrażam sobie Polski, gdyby nadal miała rządzić krajem lewacka PO-lszewia. Mobilizacja Narodu nastąpiła w ostatnim momencie.
Dajesz Josek, dajesz.
Dodane przez 101, w dniu 19.03.2016 r., godz. 12.51
Josek sam próbował bluzgać, nie wyszło, więc udaje inteligenta o realnym spojrzeniu na świat. To nie Josek jest zaślepiony, nie no skąd... Josek zarzuca kłamstwa, ale ich nie wskazuje. Warsztat pisarski Joska jest o niebo lepszy, w kierunku którego woła o pomstę, bo mu gnojówka na dekiel wali ze świńskiej chlewni zwanej Sejm i Senat. Ot Josek... wyborca...
Dodane przez :), w dniu 19.03.2016 r., godz. 14.23
Święta będą milsze o myśl o 500+, a jakże skorzystamy. A, co tam. Nie będę udawała oli
Dodane przez Jątek, w dniu 19.03.2016 r., godz. 15.16
Nie jedem POwiaczek rączunie wyciągnie po pieniążki. Będą szczekać, ale wezmą co się należy.
Do MM /wpis 18.03.2016 godz.12.06
Dodane przez Josek, w dniu 19.03.2016 r., godz. 15.39
Przepraszam, ze niezauwazylem wszesniej twojego wpisu!!! Przesylam wyrazy szacunku za spostrzegawczosc.. Rzeczywiscie zrobilem nieswiadomie blad- napisalem "Z empiorologicznego.." a powinno byc " Z empiriologicznego punktu widzenia..." Nie bylo to celowe dzialanie, tylko typowe przejezyczenie przy pisaniu.. Zdarza sie to nieraz przy szybkim pisaniu na klawiaturze komputera i braku korekty potem........ Z empiriologicznego punktu widzenia ujecie przyczyny poznania definiujemy ( wedlug K. Klosaka ) nastepujaco. " Przyczyna nazywamy zjawisko A lub pewien zespol zjawisk A1, A2, A3....ktore to zjawisko A lub pewien zespol zjawisk A1, A2, A3... jest stale warunkiem nie tylko wystarczajacym, ale rowniez koniecznym wystapieniem jednego scisle okreslonego zjawiska B lub grupy scisle okreslonych zjawisk B1, B2, B3....." i tak dalej...!!!! Jesli cie to interesuje i chcialbys poglebic swoja wiedze na ten temat, to polecam: B.J. Gawecki "Kauzalizm i funkcjonalizm w fizyce" oraz cytowanego tu: K.Klosak "z teorii i metodologii filozofii przyrody"
Dodane przez Do Jątek, w dniu 19.03.2016 r., godz. 17.04
Nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
Saudowscy naukowcy zdecydowali: kobiety to ssaki.
Dodane przez 101, w dniu 19.03.2016 r., godz. 17.08
Jeszcze wczoraj kobieta w tym państwie była rzeczą, ale podniesiono jej status i od tej pory cieszy się ona prawami, jakie przysługują zwierzętom. *** PiSobolszewik Waszczykowski takich ''ekspertów'' miał na myśli, mówiąc o gotowości przyjęcia przez Polskę?
Dajesz Josek, dajesz.
Dodane przez 101, w dniu 19.03.2016 r., godz. 18.03
Z wyrazami szacunku, jak na inteligenta przystało :) Josek popieprza teraz od punktu A do punktu B. Mija kolejne: A1, A2, A3... Idzie twardo, jest prymusem, ogarnia wszystko... Jest coraz bliżej punktu B lub grupy ściśle określonych zjawisk mijając kolejne: B1, B2, B3... i tak dalej! Kolejny wykład Joska być może będzie dotyczył fizyki kwantowej. Hmm... A gdyby tak zwolnił i zatrzymał się na chwilę przy B2... Witamina B2 przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układa nerwowego. Jedna tabletka lub inaczej po konsultacji z lekarzem.
Układu, nie układa
Dodane przez 101, w dniu 19.03.2016 r., godz. 18.15
Literówka.
Dodane przez MBA, w dniu 19.03.2016 r., godz. 18.54
BOMBA!
Do ciemniaka 101
Dodane przez Josek, w dniu 19.03.2016 r., godz. 20.21
Czyli moja wczesniejsza diagnoza na twoj temat i tobie podobnym jest poprawna /wpis 17.03.2016 godz. 19.52/. Staram sie przynajmniej, aby moje komentarze mialy charakter racjonalno-dyskursywny i byly wyrazone jezykiem intersubiektywno- komunikatywnym i sensownym, czyli jednakowo zrozumialym dla wszyskich...!!!! To, ze nie rozumiesz ich i w swoim falszywym zacietrzewieniu politycznym nie akceptujesz, nie jest twoja wina.... "Sapientia" (lac.) w przeciwienstwie do witaminy B2 jest nie do kupienia.
Josek jesteś wielki :)
Dodane przez 101, w dniu 19.03.2016 r., godz. 20.36
Jesteś prymus :)
o Schetynie
Dodane przez Piotr Cywiński, w dniu 19.03.2016 r., godz. 20.58
Przyznam, że miałem szefa PO za bardziej inteligentnego. Bo czyż nie jest totalną głupotą wiara, że znajdzie uznanie wśród Polek i Polaków dzięki wyjęczeniu obcej ingerencji w polskie sprawy? Jak nazwać żądnego władzy człowieka, który pojechał prosić o interwencję zagranicy we własnym kraju? Który wybrał się „na rozmowy” do Brukseli, aby bronić… - no właśnie, czego bronić…?
Dodane przez Anonim, w dniu 19.03.2016 r., godz. 21.37
Wyszła wam tak zła ta zmiana że wolę już Ewę.Wracaj Ewa i kopnij w d... to bezprawie.
Dodane przez Dobiorą się wam do tyłków, w dniu 20.03.2016 r., godz. 08.52
PiS będzie wsadzał za złodziejstwo i korupcję w samorządach. Parasol ochronny PO-PSL zaczyna świecić coraz większymi dziurami.
Dodane przez Dobiorą się wam do tyłków wszystkim, w dniu 20.03.2016 r., godz. 08.56
Piotr K. był burmistrzem Sulmierzyc. Już nie jest, bo mieszkańcy odwołali go w referendum. Konieczne więc będą nowe wybory. Trwa za to proces, w którym niedawny działacz Platformy Obywatelskiej zasiada na ławie oskarżonych za przyjęcie łapówki. Skandal wybuchł 25 marca 2015 r. Tego dnia funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do gabinetu burmistrza Sulmierzyc, miasteczka na wschodzie Wielkopolski. Wyprowadzili Piotra K., a prokurator postawił ówczesnemu samorządowcowi Platformy Obywatelskiej zarzuty korupcyjne. Śledztwo zakończyło się już po trzech miesiącach, w czerwcu podpisany został akt oskarżenia.
Dodane przez Na metr w głąb, w dniu 20.03.2016 r., godz. 10.24
Nie dziwię ci się, że wolisz Ewę na metr w głąb. W końcu oboje jesteście z przegranego obozu i swój do swojego ciągnie. Polacy jednak wybrali inaczej.
Dodane przez ola, w dniu 20.03.2016 r., godz. 18.06
Polacy wybrali inaczej - rzeczywiście, bo oto okazuje się, że rząd jednak nie znajdzie pieniędzy na program 500+, i rozpatruje mozliwość wydrukowania, zamiast comiesięcznych wypłat gotówkowych lub przelewem, długoletnich obligacji, nawet z oprocentowaniem! Tak realizowych kłamstw wyborczych nie spodziewało się chyba nawet te 18% głosujacych zwolenników prezesa - prawdziwy cud z Nowogrodzkiej: zamiana banknotów na papier toaletowy!
Dodane przez Anonim, w dniu 20.03.2016 r., godz. 21.18
Olu !! Rząd podniesie wszelkie możliwe podatki.Jeżeli to nieda efektu to nawet dodrukuje pieniędzy a to skończy się ich i Naszą katastrofą.Pozdrawiam.Bardzo mądre teksty piszesz.Cała prawda.
18% postawiło PO-PSL-SLD i Nowoczesną pod ścianą (płaczu)
Dodane przez ola, w dniu 21.03.2016 r., godz. 08.29
A wielu myślało, że się już tej zarazy nie da wyplenić. Okazało się, że wystarczyło jedynie 18%. Nie taki zbój PO-PSL straszny. Kto by się spodziewał, że sukces przyjdzie tak łatwo. P.s. poparcie dla PiS nie spada, gorzej z opozycją. Ale to nas już nie martwi wcale.
Dodane przez Anonim, w dniu 21.03.2016 r., godz. 09.21
Sześciu prokuratorów wojskowych nie może się mylić.To co z nimi zrobił Pis to jest skur...two.To jest zemsta za wyrok nie po myśli Kaczyńskiego i Maciorewicza.Polityka Pis to prostactwo i rozwalanie wszystkiego co nie jego.Tffu.
Dodane przez ???, w dniu 21.03.2016 r., godz. 09.21
Pytanie mam do przedstawiciela PiS w Wyszkowie p. Sobczaka. Co z zapowiadanymi od jesieni audytami w Spółkach Skarbu Państwa i ministerstwach? Czy milczenie PiS jest zostawieniem sobie furtki na podobną działalność prezesów z PiS w przyszłości. Czy choć jedna osoba została pociągnięta do odpowiedzialności za rzekomą korupcję, nepotyzm, niegospodarność? Pan Sobczak ma dobre kontakty, może udzieli odpowiedzi?
Dodane przez MM, w dniu 21.03.2016 r., godz. 09.39
Tak trzymać Olu i inni myślący a nie bezmyślnie powtarzający slogany prezesa, to My jesteśmy suwerenem!!!...
"Przepraszamy za żenujący wpis Pani Katarzyny Kukieły" i manipulację "oli"
Dodane przez Krzysztof Kwaśny, w dniu 21.03.2016 r., godz. 09.55
Dodane przez ola, w dniu 21.03.2016 r., godz. 09.37 Refleksje po wizycie sanatorów amerykańskich u Prezydenta; panowie zostali zaproszeni na obiad do restauracji w Krakowie "Wentzl", której właścicielką jest Katarzyna Kukieła, Członkini Obrony Demokracji, i zapytała potem czy jedzenie z jej koryta gościom smakowało... Szybko okazało się, że Katarzyna Kukieła uzurpuje sobie prawo do zajmowania stanowiska w imieniu restauracji i hotelu, który przyjmował głowę państwa. Restauracja odcięła się od stanowiska Katarzyny Kukieły Szanowny Panie Prezydencie. W imieniu Zarządu Hotelu Wentzl chciałbym Szanownego Pana Prezydenta serdecznie przeprosić za żenujący wpis Pani Katarzyny Kukieły . Wspólnicy Naszej Firmysą skonfundowani prywatnymi opiniami Pani Katarzyny Kukieły na które nie mamy wpływu i z którymi się nie utożsamiamy. Z Wyrazami Szacunku Krzysztof Kwaśny Prezes Zarządu
Tak trzymać olu... kłamstwo ci posmakowało. Wpadka, z której się nie umyjesz
Dodane przez "Wentzl", w dniu 21.03.2016 r., godz. 12.42
"Dodane przez MM, w dniu 21.03.2016 r., godz. 09.39 Tak trzymać Olu i inni myślący a nie bezmyślnie powtarzający slogany prezesa, to My jesteśmy suwerenem!!!..." Na kłamstwie nic nie zbudujecie. Wstyd ola. I ta komenda kolegi; Tak trzymać Ola. Swoim kłamstwem awansowałaś do I ligi.
Obłąkany Antoni zamierza,
Dodane przez 101, w dniu 21.03.2016 r., godz. 14.50
razem z wybitnymi historykami, przeprowadzić inspekcję sal w jednostkach wojskowych. Podobno wszystkie takie sale tradycji w jednostkach będą poświęcone jednemu, prawdziwemu bohaterowi narodowemu, mianowicie Lechowi Kaczyńskiemu i jego bohaterskim wyczynom, który wybawił nas ode złego...
Kukiz grozi Jackiewiczowi
Dodane przez 101, w dniu 21.03.2016 r., godz. 15.14
wnioskiem o wotum nieufności. Sprawa dotyczy nominacji w spółkach Skarbu Państwa. Czyżby Kukiz się wk..., ponieważ jego orszak nie dopchał się do koryt? A miało być tak pięknie... Nie tylko Kukiz został wyrolowany... Wyborcy PiS - to dopiero są idioci.
Patrole bezpieczeństwa w Grotnikach.
Dodane przez 101, w dniu 21.03.2016 r., godz. 16.03
Regularnie dochodzi tam do różnych ekscesów wywołanych przez przybyszów ze wschodu, głównie muzułmanów z Czeczenii. W Grotnikach mają wkrótce zostać ulokowani ''uchodźcy'', którzy przybyli do Europy w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Patrole oczywiście obywatelskie. Władza problemu nie widzi.
Zatrzymano imigrantów. Szli torami do Polski z Białorusi.
Dodane przez 101, w dniu 21.03.2016 r., godz. 16.33
Białoruscy pogranicznicy zatrzymali Algierczyków, którzy idąc po torach, zmierzali w kierunku polskiej granicy. Na Białorusi trwa mobilizacja armii w celu odparcia najazdu imigrantów. A w Polsce? A w Polsce obłąkany Antoni...
Dodane przez ola, w dniu 21.03.2016 r., godz. 17.22
do Wentzl - jeżeli chcesz dochodzić, co prawda a co fałsz, zgłoś sprawę do Komisji Weneckiej; szlak masz przetarty, nie przez byle kogo, a samego ministra spraw zagranicznych i obecny rząd - widzę, że ten incydent bardziej cię zajmuje niż samego adresata, który stwierdził, że demokracja ma się dobrze.
Dodane przez Spa, w dniu 21.03.2016 r., godz. 19.10
Wstyd ola, na całą Europę, wstyd
Dodane przez Anonim, w dniu 21.03.2016 r., godz. 19.56
A w Polsce Ewa przekopana na metr w głąb zafundowała nam 7.5 tysiąca gości.
Dodane przez Okna, w dniu 21.03.2016 r., godz. 20.06
ola,hańba i jeszcze raz hańba. Jestes bez czci i honoru,kłamstwa i twoje manipulacje sięgają zenitu. W oszustwie bijesz rekordy,w mądrości i czlowieczenstwie jestes zerem i padlina. Ponieważ w klamstwch weszlas do I ligi wkrotce zbierzemy sie u ciebie, zebys otrzymała barani łeb.
Dodane przez ola, w dniu 21.03.2016 r., godz. 20.13
Ano wstyd - do prokuratury w całym kraju już wpłynęło ponad 100 zawiadomień o nieprzestrzeganie prawa przez Premier polskiego rządu, oraz innych członków rządu, tego rządu. P.S. a w Polsce, 101, to mamy rozpisany konkurs na instalacje przed Pałacem Prezydenckim; oczywiście Ratusz nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie, bo naród tak chce - chce?
Sprawa koryta, gościny, prostactwa
Dodane przez MK, w dniu 21.03.2016 r., godz. 20.13
W całej tej narodowej debacie, która dotyczy naszego polskiego charakteru, nie jestem w stanie i nie chcę rozmawiać ze wszystkimi, ale jednocześnie nie widzę problemu, by sąsiad przeciwnej opcji politycznej przychodził do mnie pożyczyć szklankę cukru. Ma też gwarantowane, że pod moim dachem włos mu z głowy nie spadnie, a i pół litra postawię i co w chałupie jest na stole położę na zakąskę. Wypijemy, przekąsimy, pokłócimy się o Kaczyńskiego i Schetynę, tyle rozumiem, tyle na zdrowie, jak to między Polakami. Kto szanuje te świętości, które nam mamy do głowy wkładały będzie moim Rodakiem, bez względu na to, jakie głupoty z telewizora połyka. Nie ma i nie może być żadnego porozumienia z… kodem…. kulturowym, który dla chleba i człowieka nie ma żadnego szacunku. Polacy mają swoje trzy zdania na każdy temat, ale Polak Polaka sadza przy stole i przy stole częstuje, przy korycie tłoczy się najgorszy sort.
do Spa
Dodane przez Anonim, w dniu 21.03.2016 r., godz. 20.48
Wstyd to Spa-ść tak nisko, żeby klakierować pisowi.
Wstyd
Dodane przez Wstyd, to z Bolesława robić swojego bohatera, w dniu 21.03.2016 r., godz. 21.20
Grześ Lewandowski miał niespełna cztery lata, kiedy zginął tragiczną śmiercią. Pochowano go na cmentarzu w Chełmicy Dużej (woj. kujawsko-pomorskie). Do niedawna na grobie, w którym spoczął, nie było nawet tabliczki z jego imieniem i nazwiskiem – ot kolejna bezimienna mogiła. Dzięki pracy Sławomira Cenckiewicza, a także zaangażowaniu biskupa Wiesława Meringa, chłopiec ma wreszcie godny grób. Najsmutniejszy w tym wszystkim jest fakt, że Grześ był synem byłego prezydenta Lecha Wałęsy…
Dodane przez Anonim, w dniu 21.03.2016 r., godz. 21.20
Antoni Macierewicz był schowany przed wyborami.Głosując na Pis nie brałem pod uwagę ministerialnej kariery tego nie nadającego się na absolutnie żadne odpowiedzialne stanowisko człowieka.
Dodane przez Proste zasady demokracji, w dniu 21.03.2016 r., godz. 21.22
Chce Naród, wyraził to 25 października.Zwycięzca zgarnął wszystko.
A teraz uwaga!
Dodane przez Wentzl, w dniu 21.03.2016 r., godz. 21.47
Gangster "Małpa" naprawdę nazywa się… Edward Kukieła.
Klakieruj dalej
Dodane przez mÓrem za Wałęsą, w dniu 21.03.2016 r., godz. 22.58
Naprawdę masz komu.
Dodane przez AntyBox, w dniu 22.03.2016 r., godz. 08.30
Macierewicz nie był schowany . Bardzo aktywnie uczestniczył w kampanii. Był nawet w Wyszkowie. Sala WOK Hutnik pękała w szwach. Byłem na tym spotkaniu, więc o czym mowa. Piszesz (interpunkcja), że głosowałeś na PiS i strugasz zawiedzionego. No to jesteś jednym z nielicznych. PiS ma się nieźle, bo ma zdecydowany i wierny elektorat. Na Wałęsę też głosowałeś, kolejna śmierdząca sprawa wyszła na jaw. Ja do typa z Bozią w klapie mam coraz mniej uznania i szacunku. KOD wyciąga go na sztandary. Wiecie już komu hołdujecie?
Gdzie się podział kompromitujący wpis oli z g. 09.37 ???
Dodane przez Lupa, w dniu 22.03.2016 r., godz. 09.05
Chciałam przyjrzeć sie sparawie pani Kukieły i komentowanemu wpisowi "oli". Właściwego komentarza już nie znalazłam, ale jak widać nie wszystko udało się usunąć. Nadal jest jeszcze wpis z cytatem z "oli". Skopiowałam go na wypadek, gdyby i on miał zostać usunięty. Przytaczam: "Dodane przez ola, w dniu 21.03.2016 r., godz. 09.37 Refleksje po wizycie sanatorów amerykańskich u Prezydenta; panowie zostali zaproszeni na obiad do restauracji w Krakowie "Wentzl", której właścicielką jest Katarzyna Kukieła, Członkini Obrony Demokracji, i zapytała potem czy jedzenie z jej koryta gościom smakowało..." Komentarz "oli" z 09.37 znikł, co daje do myślenia.
Panie Marku E. z Ul. Pułtuskiej -
Dodane przez Lustereczko, w dniu 22.03.2016 r., godz. 09.28
POdobno Rzeplińskiego uhonorował jakiś zboczeniec w sukience?
NA TEMAT
Dodane przez brrrrrrrrrr, w dniu 22.03.2016 r., godz. 09.33
A TERAZ NA TEMAT ARTYKUŁU,DLACZEGO W NASZEJ GMINIE WNIOSKI WYDAWANE MAJĄ BYĆ 1 KW.GDZIE W INNYCH GMINACH JUŻ WYDAJĄ.? ZBĘDNE ZAMIESZANIE CHCĄ ZROBIĆ CZY CO.?
Dodane przez Aszkenazy, w dniu 22.03.2016 r., godz. 10.28
KOD w Krakowie reprezentowane jest przez margines społeczny. Co na to ola Kukieła?
CZY PREZES TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Rzepliński UKRYWA MORDERCÓW KS. POPIEŁUSZKI?
Dodane przez Popiełuszko/Rzepliński, w dniu 22.03.2016 r., godz. 11.12
Publicysta tygodnika Warszawska Gazeta – Mirosław Kokoszkiewicz – odszukał bardzo ważne i szokujące wystąpienia posła na Sejm IV kadencji Zygmunta Wrzodaka, który z trybuny sejmowej zadał pytanie dotyczące obecnego prezesa Trybunały Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego. Zdaniem byłego już posła w ministerstwie sprawiedliwości znajdują się zeznania płk. Pietruszki, który miał w obecności prof. Andrzeja Rzeplińskiego zeznawać na temat. zleceniodawców mordu bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz miał mówić kto chciał zabić biskupa Gulbinowicza! W kontekście obecnej postawy prof. Andrzeja Rzeplińskiego, ujawnienie tych informacji, będzie bardzo cennym dowodem z jakim człowiekiem mamy do czynienie. Prof. Rzepliński – według posła Wrzodaka miał należeć do PZPR. Poseł pytał o tą część życia obecnego prezesa TK, jednak nie uzyskał odpowiedzi.
ola gdzie twój wpis z 9.37?
Dodane przez 9.37, w dniu 22.03.2016 r., godz. 11.16
masz chody w redakcji?
Wałęsa bohater KOD z teczki
Dodane przez Sławomir Cenckiewicz, w dniu 22.03.2016 r., godz. 11.25
Grześ Lewandowski, który utonął 15 maja 1967 r., którego ojciec się wyparł i uciekł do Gdańska w dniu jego śmierci, pozbawiony był elementarnej godności nawet po śmierci: jego grób miał zostać zlikwidowany, uległ erozji, nie był opłacany, a w 1990 r. - kiedy Wałęsa zostawał Prezydentem Polski - zniknęła z niego tabliczka z imieniem i nazwiskiem. Dedykując chłopcu książkę "Wałęsa. Człowiek z teczki" w niezgodzie na haniebne potraktowanie jego mogiły chciałem przywrócić mu pamięć.
Dodane przez Wentzl, w dniu 22.03.2016 r., godz. 11.45
Gdyby bez mojej wiedzy zlikwidowano mój wpis, pobiegłbym do prokuratury jak Sobczak z Warpasem, na niewygodne wpisy o Szałajdzie. Co zrobi ola?
Co zrobi ola
Dodane przez Anonim, w dniu 22.03.2016 r., godz. 11.57
Włoży głowę w piasek. PO honorowemu, jak to u nich...
Dodane przez Anonim, w dniu 22.03.2016 r., godz. 12.36
ola Włoży głowę w piasek, a co innego wypnie, dla ubogacenia.
Dodane przez Za Wałensom mÓrem - KOD, w dniu 22.03.2016 r., godz. 12.51
Tego o "Bolku" Wałęsie nie wiedzieliśmy. KOD zamierza zniszczyć to, co ufundował na cmentarzu w Chełmicy Dużej Cenckiewicz.
ubogacony
Dodane przez Donald Tusk, w dniu 22.03.2016 r., godz. 12.56
"Ciągle jestem pod wrażeniem czegoś, co mi się nie znudziło, czyli wielokulturowości i kapitalnej mieszanki, czegoś, czego nadal nie ma we wschodniej Europie i wydaje mi się, że każdy, kto przeżyłby choćby kilka tygodni w Brukseli, a jest z naszego regionu, zrozumiałby, że migracja nie musi się wiązać tylko z lękami. Że tak naprawdę korzyści z tego odnosi Europa, a w tym Bruksela."
Dodane przez Anonim, w dniu 22.03.2016 r., godz. 13.22
Wartość złotego rośnie. Co to będzie, co to będzie? Wyszkowiak musi pousuwać wcześniejsze wpisy straszące konsekwencjami utraty wartości złotego. No bo czym teraz straszyć?
Dodane przez PO-lew, w dniu 22.03.2016 r., godz. 13.33
Teraz straszą tym, że pieniądze (banknoty) w Polsce są papierowe :)
Dodane przez Zamachy w Brukseli, a Szydło - zapewniam, że jesteśmy bezpieczni., w dniu 22.03.2016 r., godz. 13.35
Ja ją rozumiem że tak musi mówić, ale czy na pewno jesteśmy bezpieczni ? Czy dostaniemy gwarancję ? Bo podobny za przeproszeniem bełkot to już słyszeliśmy od poprzedników. Czy PiS idzie w ślady PO ?
Ubogacenie
Dodane przez Mucha, w dniu 22.03.2016 r., godz. 14.02
W Brukseli na bogato...
Dodane przez AntyBox, w dniu 22.03.2016 r., godz. 15.03
Rozumiem, ze Joanna Mucha, posłanka PO, ta od ubogacenia Polek przez przybyszów?
Dodane przez Uwaga KOD, w dniu 22.03.2016 r., godz. 17.36
Proponuję powoli szykować się do manifestacji w obronie super afery III RP Amber Gold. Wkrótce na ławie oskarżonych możemy zobaczyć wiele grubych misiów, członków lub powiązanych z PO. Mam nadzieję, że KOD również za nimi, jak za Wałęsą, stanie mÓrem.
Dodane przez Rudy, w dniu 22.03.2016 r., godz. 20.03
"Pamiętacie jak rok temu Bruksela i Platforma Obywatelska ciosały nam kołki na głowie w sprawie słynnej "konwencji o zapobieganiu przemocy wobec kobiet", którą musieliśmy ratyfikować aby pozostać w gronie państw postępowych? Obok wielu genderowych innowacji ta konwencja głosiła m.in. że przemoc nie może być usprawiedliwiana tradycją lub religią. Aha. Platforma i Komorowski wszystko w podskokach ratyfikowali i podpisali, tak abyśmy "liczyli się" w Europie, a konwencja weszła w życie 1 sierpnia. No ale od tego czasu przemoc wobec kobiet narasta lawinowo w całej postępowej Europie: dziesiątki młodych kobiet (w wieku 20-30 lat) zginęło w zamachach terrorystycznych 13 listopada w Paryżu a setki zostało rannych, setki kobiet i dziewcząt było molestowanych lub zgwałconych przez arabskich migrantów w Sylwestra w Kolonii, w postępowej Szwecji kobiety boją się wyjść wieczorem na ulice (kilka z nich już zginęło z rąk migrantów lub zostało zgwałconych) a dzisiaj rano w Brukseli wiele dalszych kobiet straciło życie lub zdrowie - w samym centrum światłej unijnej demokracji. Co na to panie Środa, Szczuka, Mucha, pan Biedroń oraz Kongres Kobiet ?"
Dodane przez knom, w dniu 22.03.2016 r., godz. 20.28
Edward Kukieła (od pani broniącej koryta) z Krakowa oraz prawdziwa PO-dszewka afery Amber-Gold rozkłada KOD od środka. Kto by się spodziewał, że tak szybko ta rozsypka nastąpi.
pytanie
Dodane przez xyz, w dniu 22.03.2016 r., godz. 20.31
prosze o link o wniosek 500+
Dodane przez Anonim, w dniu 22.03.2016 r., godz. 21.02
Oślepiony,oszukany,otumaniony naród Was wybrał 25.10.2015 oraz lenie,które nie poszły z dobrobytu na wybory.Te lenie nie mogą sobie tego darować.
Dodane przez ;), w dniu 22.03.2016 r., godz. 21.43
Zmęczenie materiału?
Dodane przez Kaliope, w dniu 22.03.2016 r., godz. 22.26
Tego się PO Wałęsie nie spodziewałam. Dlaczego telewizje o tym nie mówią, ze względu na jego i sprawy wrażliwość? Wybawieniem stał się dla niego "temat zastępczy" zamach w Brukseli. Ale to wróci "Bolkowi" jak bumerang.
Dodane przez Bolek, w dniu 23.03.2016 r., godz. 00.02
Eychler unika tematu jak ognia.
Co wystąpienie to wpadka...
Dodane przez Lider KOD Petru, w dniu 23.03.2016 r., godz. 00.05
Petru chce, by Polacy byli bezpieczni i mówi "jesteśmy w sytuacji zagrożenia antyterrorystycznego"
Towar eksportowy
Dodane przez Bohater narodowy, w dniu 23.03.2016 r., godz. 08.06
No to Bolek już chyba nie porwie ludzi na ulice, żeby zrobić porządek. I ta jego buta, przeświadczenie o własnej nieomylności i wreszcie wiara, że to niebiosa pozwalały mu wygrywać w totolotka kiedy tylko potrzebował pieniędzy.
Dodane przez Krzysztof Sol, w dniu 23.03.2016 r., godz. 08.30
Europa jest zniewieściałym moralnym bankrutem. Nie powinniśmy się na nią oglądać jak nam każe tutejsze lewactwo PO z Nowoczesną i Razem na czele. Ostatnie wybory były ostatnią szansą na powrót do normalności naszej chrześcijańskiej kultury.
Dodane przez Anonim, w dniu 23.03.2016 r., godz. 09.15
Wypłaty 500+ niezależnie od dochodów rodziców.Przecież to czysta głupota.Najniższa kwota wolna od podatku w Europie oznacza,że najbiedniejsi będą dawać na dzieci mecenasów,lekarzy,urzędników itd.Niech Was pisiory to poruszy a nie Bolek Wałęsa z 1974 roku czy wybzdurana wpadka Petru.
Dodane przez anonim, w dniu 23.03.2016 r., godz. 10.36
Popieram pana Krzysztofa. Jeszcze niedawno Belgowie witali kwiatami imigrantów z Syrii i innych państw. Ciekawe jak będzie teraz, PiS to niekompetentna partia jak pozostałe PO czy Nowoczesna, ale Kaczyński jasno powiedział, podobnie jak KUKIZ'15, NIE dla arabskiej gangsterki, że w Europie Zachodniej, Szwecji czy Norwegii są miejsca gdzie nie wchodzi policja i działa tam szariat to Kaczyńskiego wyśmieli. Teraz się śmiejcie po Paryżu czy teraz Brukseli. Jak Schetyna, Petru czy KOD tak się skarżą do Brukseli to niech wyjeżdżają do Brukseli i się ubogacają. A ten zakłamany Verhosztadt z Belgii, koleś Petru czy Schulz, niech się teraz schowają.
09.15 Puknij się hurtowniku.
Dodane przez Kaśka, w dniu 23.03.2016 r., godz. 11.19
Daj sobie spokój, bo tylko do siebie zniechęcasz. W Europie są wiele większe kwoty wsparcia. Dobrze, że w ogóle weszliśmy na tę drogę.
Dodane przez Radny, w dniu 23.03.2016 r., godz. 13.06
Czy i w tej sprawie Wałęsa będzie straszył wszystkich procesami?

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl