Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 maja 2024 r., imieniny Bogusławy, TeodozjiJanusz Wultański zastępcą wójta

Ikona
(Zam: 08.03.2011 r., godz. 12.03)

Zastępcą wójta gminy Rząśnik został Janusz Wultański. Jego powołanie wiąże się ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Gminy. Zlikwidowano większość referatów, pozostał referat budżetu i finansów, w którego skład wchodzi sześć stanowisk pracy. W wyniku reorganizacji pracę straciły dwie osoby.

Janusz Wultański (Prawo i Sprawiedliwość) startował w wyborach cztery lata temu na stanowisko wójta. Pracę podjął w piątek 4 marca, jeszcze nie ustalono wysokości jego wynagrodzenia.

– To solidny człowiek – tłumaczy ten wybór wójt Paweł Kołodziejski. – Jest spokojny, uczciwy, ma odpowiednie wykształcenie, ponadto podejmie studia podyplomowe na kierunku zarządzanie oświatą.

Zmiany mają zapewnić lepszą organizację Urzędu, usprawnienie pracy wójta.
– Sytuacja, w której było dużo referatów, w których pracowała czasem jedna osoba, dwie, nie była dobra – o przyczynach zmian mówi wójt. – Teraz będzie jasna, czytelna organizacja. Liczę na dobrą współpracę.

Obecnie Urząd Gminy tworzą: wójt, zastępca wójta, sekretarz, skarbnik, referat budżetu i finansów oraz samodzielne stanowiska pracy, podległe bezpośrednio wójtowi i jego zastępcy. Skarbnik jest kierownikiem referatu budżetu i finansów, w jego skład wchodzi sześć stanowisk pracy: ds. działalności gospodarczej i prowadzenia archiwum, obsługi rady gminy, sekretariatu i spraw kadrowych, informatyki i prowadzenia BIP (pół etatu), Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, BHP (3/5 etatu) oraz zamówień publicznych i planowania przestrzennego.

Obowiązki zwolnionego Marka Owsiankę (były referat ds. edukacji i sportu) przejął zastępca wójta, zaś Wiesława Groszyka (były referat ds. gospodarki przestrzennej, budownictwa i realizacji inwestycji) Justyna Nowotka.

E.E.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta