Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaPieniądze unijne bliżej gminy

(Zam: 08.03.2011 r., godz. 12.05)

Radni jednogłośnie poparli uchwałę o przystąpieniu gminy Brańszczyk do Lokalnej Grupy Działania „Równina Wołomińska”.

Korzystanie ze środków unijnych w ramach programu „Leader” przewidziane jest dla gminy, która musi być zrzeszona w Lokalnej Grupie Działania. Program ten skierowany jest do gmin wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Składa się z czterech działań, na realizację których można starać się o przyznanie funduszy unijnych:

1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – do 50 % kosztów – nie więcej niż 100 tys. zł.
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – oferta skierowana do przedsiębiorców i rolników – do 50 % kosztów w zależności od utworzonych miejsc pracy:
• 100 tys. – jeżeli przewiduje się utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy,
• 200 tys. – przy utworzeniu 3-4 miejsc pracy,
• 300 tys. – przy utworzeniu, co najmniej 5 miejsc pracy.
3. Odnowa i rozwój wsi – do 500 tys. na miejscowość oraz do 75% kosztów, a minimalna dotacja wynosi 25 tys. zł
4. Małe projekty – przeznaczone dla samorządów, organizacji pozarządowych, parafii, kół gospodyń wiejskich, osób fizycznych – do 25 tys. na projekt i nie więcej jak 100 tys. w całym okresie oraz do 70 % kosztów.

– Dzięki przystąpieniu do LGD już w tym roku będzie można składać wnioski na małe projekty i na działania związane z odnową i rozwojem wsi – zapewniał radnych na sesji wójt Mieczysław Pękul. Członkami LGD „Równina Wołomińska” z siedzibą w Wołominie są gminy z powiatów wołomińskiego i wyszkowskiego. W związku z przystąpieniem do LGD nowych gmin: Brańszczyka, Długosiodła i Rząśnika, planowane jest utworzenie biura w Wyszkowie, gdzie zainteresowani mieszkańcy i inne podmioty mogliby uzyskać pomoc w ubieganiu się o dotacje w ramach powyższych działań.

D.L

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl