Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaNowe możliwości kredytowe

(Zam: 08.03.2011 r., godz. 12.07)

Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych przyłączył się do Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Powstały w 2002 r. Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Wyszkowie udziela poręczeń do kredytów i pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Do Funduszu wchodzą wszystkie gminy z powiatu wyszkowskiego, a także powiat. Z chwilą przystąpienia do Funduszu każda z gmin wnosiła wkład (50 gr na mieszkańca). Dla Brańszczyka była to kwota 42 tys. zł. Fundusz, niestety, cały czas miał bardzo niskie możliwości poręczeń – ok. 0,5 mln zł. W ostatnim czasie powstał pomysł, aby przyłączyć się do Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, który dysponuje kapitałem poręczeń w wys. 120 mln zł. Zdaniem wójta Mieczysława Pękula, wielu przedsiębiorców, którzy dotychczas nie mogli skorzystać z poręczenia, będzie mogło zaciągać kredyty na korzystniejszych warunkach i w wyższej wysokości.

D.L.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl