Menu górne

Dziś jest 10 sierpnia 2022 r., imieniny Borysa, Wawrzyńca„Grzybek” zburzony

(Zam: 02.03.2016 r., godz. 14.28)

Na zlecenie gminy rozebrany został budynek sklepu funkcjonującego do niedawna na rogu ul. Wąskiej i Kościuszki. Przez wiele lat funkcjonował tu sklep całodobowy popularnie zwany „grzybkiem”.Z początkiem roku wygasła umowa dzierżawy nieruchomości i samorząd zdecydował o rozbiórce budynku. To kontynuacja zmian, jakie w ostatnich latach przeprowadziła gmina na Placu Wyzwolenia. Na jej zlecenie zburzony został m.in. Pomnik Chwały Oręża Polskiego i Radzieckiego. W ubiegłym roku na połowie terenu wybudowała skwer, który poprawił estetykę tego miejsca. Inwestycja obejmowała budowę ciągu spacerowego, montaż słupów oświetlenia ulicznego, ławek i koszy na śmieci, posianie trawy.
J.P.

Artykuł Romana Składanowskiego z 1991 r., który ukazał się w tygodniku „Agora”

Pół lit(e)ra prawa
Poniżej wyciąg z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości (Dziennik Ustaw nr 35 z 26 X1982 r., poz. 230)
Preambuła – uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra narodu stanowi się co następuje:
art. 1 – organy władzy i administracji państwowej są obowiązane do współdziałania z organizacjami społecznymi, a także z Kościołem katolickim w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi

W Wyszkowie, ciesząca się szczególnymi względami władzy poprzedniej i obecnej, organizacja społeczna, czyli Klub Sportowy „Bug” prowadzi od kilku miesięcy całodobowy sklep alkoholowy, ulokowany na styku dwu wyszkowskich parafii, oddalony po około 200 m od obydwu kościołów.
art. 2 – zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez tworzenie warunków motywujących powstrzymanie się od spożycia alkoholu.
Sklep położony jest w najstarszym historycznie, do dzisiaj centralnym punkcie Wyszkowa, na gruncie tzw. pożydowskim, gdzie do 1939 r. stała synagoga. Jeszcze nie tak dawno uprawianie sportu było traktowane jako przeciwwaga do zainteresowania młodzieży alkoholem.

art. 4 – przy terenowych organach administracji państwowej działają powoływane przez te organy Komisje ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
W Wyszkowskim Urzędzie Gminy zatrudniona jest urzędniczka mająca w zakresie obowiązków m.in.:... „te sprawy”.

art. 9 – dystrybucja, obrót i zbyt napojów alkoholowych prowadzone są przez wyodrębnione przedsiębiorstwa państwowe w wyodrębnionych punktach sprzedaży.
Właścicielem sklepu jest klub sportowy. Zakupów alkoholu dokonuje się przy okazji „chleba naszego powszedniego”, o który wzbogacono ostatnio sprzedawany asortyment, co zaowocowało wzrostem liczby klientów i częstotliwości zakupów artykułu podstawowego.

art. 10 – od wpływów pieniężnych ze sprzedaży alkoholu nie mogą zależeć oceny wyników działalności przedsiębiorstwa ani też wynagrodzenia jego pracowników.
Właściciel sklepu występując na łamach prasy lokalnej szczyci się znakomitą kondycją finansową od chwili uruchomienia punktu handlowego. Występuje z inicjatywami rozbudowy i tworzenia podobnych sklepów w innych częściach miasteczka. Wysokość zarobków pracowników jest słodką tajemnicą prowadzącej sklep rodziny dyrektora Klubu Sportowego „Bug”.

art. 12 – liczba punktów sprzedaży alkoholu powinna być dostosowana do potrzeb ograniczania dostępności napojów alkoholowych.
Liczba punktów sprzedaży alkoholu w Wyszkowie wzrasta wprost proporcjonalnie do liczby bezrobotnych. Na dzień dzisiejszy jest kilkanaście sklepów monopolowych.

art. 13 – w miejscach sprzedaży napojów alkoholowych powinna być uwidoczniona informacja o szkodliwości spożywania alkoholu.
Przed sklepem stoi tablica informująca o przyczynianiu się do rozwoju sportu poprzez zakupy w sklepie.

art. 18 – nie wydaje się zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w pobliżu:
obiektów sportowych
Tu: odległość zerowa, bo ustawodawca nie przewidział pomysłowości wyszkowskich włodarzy sportu.
obiektów zajmowanych przez organy ścigania.
Sklep znajduje się po przeciwnej od Rejonowej Komendy Policji stronie skrzyżowania (odległość między obiektami około 50 m), a ponadto, zdaniem klubu, bliskość policji najbardziej uzasadnia taką właśnie lokalizację sklepu.
dworców autobusowych
Od sklepu do dworca PKS około 100 m, natomiast przy sklepie jest przystanek dla kilkudziesięciu autobusów zakładowych, dowożących i odwożących swe załogi pracujące, podobnie jak sklep, na trzy zmiany.
placówek oświatowo-wychowawczych
Naprzeciw sklepu znajduje się Ośrodek Kultury Filmowej oraz księgarnia „Domu Książki”
innych miejsc masowych zgromadzeń
Sklep stał się centrum spotkań określonych kręgów towarzyskich i jako taki jest licznie oblegany przez pieszych i zmotoryzowanych użytkowników dróg publicznych, przez co stwarza zagrożenie dla ruchu drogowego na i tak ruchliwym skrzyżowaniu.

art. 20 – terenowe organy administracji państwowej składają corocznie radom narodowym sprawozdania z wykonania zadań wynikających z niniejszej ustawy.
Po wejściu w życie Ustawy o Samorządzie Lokalnym gmina Wyszków otrzymała stosowne kompetencje od administracji państwowej w ramach zadań zleconych. Nastąpiło zatem odwrócenie ról, wobec czego proponuje się potraktować niniejszy tekst jako społecznie sporządzone sprawozdanie za drugie półrocze 1990 r.

Post Scriptum
Twierdzi się, że wóz Drzymały mógł powstać tylko w państwie praworządnym. Otóż, „de facto” był on domem, chociaż „de iure” był środkiem lokomocji. „Sportowy” sklep faktycznie wyczerpuje znamiona definicji budowli murowanej. W świetle prawa budowlanego budowlą nie jest, bo powstał wraz z wszelkimi przyłączami instalacyjnymi bez pozwoleń na budowę jako nietrwała adaptacja wiaty osłaniającej przez ostatnie 5 lat makietę pt.: „Wyszków 2000”, spektakularnego owocu inicjatywy ówczesnych ojców miasta Wyszkowa. Jako taki obiekt (budowla, nie budowla?) nie występuje w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. W zatwierdzanym obecnie, nowym planie... uwzględniono jego lokalizację zapisem: „sklep z pamiątkami”.
Jak widać, z pamiątkami ma on tyle wspólnego, że zakupione w nim artykuły powodują utratę pamięci lub pozostawiają w głowie pamiątkę w postaci kaca. Tymczasem budynek sklepu nie ma adresu (numeru policyjnego), bo jako formalnie nie istniejącemu nie można mu go nadać. Ponieważ każda działalność gospodarcza winna być zarejestrowana pod konkretnym adresem, to w tym przypadku należałoby punkt sprzedaży alkoholu zakwalifikować do handlu obwoźnego. Czy wóz Drzymały miał adres? Dzierżawca, nie mając tytułu własności gruntu, nie mógł otrzymać pozwoleń na budowę.
Czyli, prawnie rzecz ujmując, sklepu z wódą po prostu nie ma.
ROMAN SKŁADANOWSKI
Komentarze

Dodane przez Sąsiad, w dniu 02.03.2016 r., godz. 19.22
Wstyd, że przez tyle lat ten przybytek był utrzymywany w tym miejscu. Panie Romanie, mistrzostwo świata.
Dodane przez Skalar, w dniu 03.03.2016 r., godz. 13.17
A jeszcze niedawno słychać było z ust wtedy wiceburmistrza Mroza, że budynek jest estetyczny i po zlikwidowaniu zaplecza z kontenerem będzie mógł pozostać. To jak ciąg dalszy grzybkowych przygód, które opisuje Pan Składanowski.
Dodane przez Fan, w dniu 03.03.2016 r., godz. 14.54
A pamiętacie, że zanim powstał alkoholowy, to była tam wcześniej makieta planu Wyszków 2000?
Dodane przez Anonim, w dniu 03.03.2016 r., godz. 15.21
Później chyba był tam jeszcze sklep sportowy "Bugu Wyszków" i dopiero potem monopolowy.
Dodane przez ja, w dniu 03.03.2016 r., godz. 15.51
A o jakiej rodzinie autor wspomina?
Dodane przez Sąsiadka, w dniu 03.03.2016 r., godz. 16.41
Sklep sportowy był w innym miejscu.Makietę przerobiono na sklep monopolowy.
i Muchomorek
Dodane przez Czesio, w dniu 03.03.2016 r., godz. 16.41
pod żwirkiem!
do sąsiada
Dodane przez Anonim, w dniu 03.03.2016 r., godz. 16.54
trzymać tak dalej!
Dodane przez Arek, w dniu 03.03.2016 r., godz. 18.28
Była tam jeszcze ścieżka zdrowia, którą trzeba było pokonać zanim weszło się do sklepu. Żeby metry od komendy się zgadzały.
Dodane przez koala, w dniu 03.03.2016 r., godz. 19.32
Teraz w Mozi zwiększy się utarg. Grzybek juz nie przeszkadza. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie lokalnego biznesu.
Dodane przez Re re kum kum, w dniu 03.03.2016 r., godz. 20.30
Trzy kroki dalej będzie zaraz alkohol w żabce. Czekają na nową koncesję.
Dodane przez Słodka tajemnica, w dniu 03.03.2016 r., godz. 23.32
art. 10 – od wpływów pieniężnych ze sprzedaży alkoholu nie mogą zależeć oceny wyników działalności przedsiębiorstwa ani też wynagrodzenia jego pracowników. Właściciel sklepu występując na łamach prasy lokalnej szczyci się znakomitą kondycją finansową od chwili uruchomienia punktu handlowego. Występuje z inicjatywami rozbudowy i tworzenia podobnych sklepów w innych częściach miasteczka. Wysokość zarobków pracowników jest słodką tajemnicą prowadzącej sklep rodziny dyrektora Klubu Sportowego „Bug”
Dodane przez Ad. ja z 15.51, w dniu 04.03.2016 r., godz. 10.15
Dawniej Giziński prowadził sklep sportowy Arek i Arek II. Może chodzić o niego.
Dodane przez Adam, w dniu 04.03.2016 r., godz. 15.37
Uwaga, Powyższy materiał zawiera lokowanie produktu :)
Dodane przez Anonim, w dniu 04.03.2016 r., godz. 18.50
morze tak?
Świetny materiał (archiwalny)
Dodane przez Lupa, w dniu 04.03.2016 r., godz. 22.09
Cały Wyszków.
Dodane przez ????, w dniu 05.03.2016 r., godz. 12.11
to ten sam ROMS-SROM ???? co tak się udzielał na forach???
Metoda Grubej rury
Dodane przez Anonim, w dniu 05.03.2016 r., godz. 12.53
może się przestraszą ?! A notabene to nie twój psi interes i poziom!
Dodane przez Anonim, w dniu 05.03.2016 r., godz. 19.15
Oczywiście, że w Grzybku był sklep sportowy. krótko, ale był.
Dodane przez Piekarz, w dniu 06.03.2016 r., godz. 17.11
Składanowski po prostu nie chciał mieć tego interesu pod swoim oknem.
Grunt to rodzinka!
Dodane przez Wandzia, w dniu 07.03.2016 r., godz. 14.54
Czyli kompot po uważaniu!

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl