Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 28 lipca 2021 r., imieniny Innocentego, Wiktora

Dofinansują utylizację eternitu

(Zam: 17.02.2016 r., godz. 11.52)

Mieszkańcy gminy Brańszczyk nieprowadzący własnej działalności gospodarczej mogą ubiegać się w Urzędzie Gminy o dofinansowanie utylizacji eternitu.

Urząd Gminy w Brańszczyku przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznanie w 2016 r. dotacji na utylizację azbestu. Mieszkańcy zainteresowani dofinansowaniem do utylizacji eternitu powinni zgłaszać się do pokoju nr 15 urzędu. Należy zabrać ze sobą następujące dane: mapę terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku, kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki (w przypadku budynku/działki, do których tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli), dokładne określenie w metrach kwadratowych ilości eternitu do zdjęcia w 2016 r. (w przypadku eternitu falistego najlepiej jest podać liczbę arkuszy), w przypadku konieczności zgłoszenia zmiany pokrycia dachowego w
wydziale architektoniczno-budowlanym Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, należy dostarczyć ksero pisma z tego wydziału o niewnoszeniu sprzeciwu do zmiany pokrycia dachowego z azbestu na inny materiał (oryginał do wglądu). Zgłoszenie prac jest konieczne w przypadku usytuowania budynku w odległości mniejszej niż 4 m od granic nieruchomości. Przy zgłaszaniu tych prac muszą być obecni wszyscy właściciele (np. mąż i żona) działki i budynku, na którym będzie dokonywana wymiana pokrycia dachowego.
Do Starostwa Powiatowego należy zabrać ze sobą następujące dokumenty: numer aktu notarialnego, datę sporządzenia aktu, nazwisko i imię notariusza sporządzającego akt, odbitkę z mapy zasadniczej z naniesieniem budynku, na którym będzie dokonywana zmiana pokrycia dachowego z azbestu na inny materiał (w przypadku braku takiej mapy, wydaje ją wydział geodezji Starostwa).
Dane te należy dostarczyć do 19 lutego 2016 r. Gmina potrzebuje ich do sporządzenia wniosku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska.
W ramach projektu od mieszkańców odbierany będzie bezpłatnie eternit już zdjęty z budynków, złożony na paletach, zafoliowany, który następnie zostanie przekazany do utylizacji. Nie jest przewidziane dofinansowanie kosztów wymiany dachów.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl