Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 13 lipca 2020 r., imieniny Ernesta, Małgorzaty

Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok

Ikona
(Zam: 01.03.2011 r., godz. 12.25)

W planie wydatków majątkowych, w inwestycjach, zaszły zmiany.

Zmniejszone zostały wydatki na rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę, dokładnie na budowę SUW w Starym Bosewie, o kwotę 410 000 zł. Jednak w ramach tego zadania gmina planuje wartą 40 000 zł rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w Długosiodle przy ul. Ostrołęckej. Zwiększone zostaną o 200 000 zł wydatki na rozbudowę budynku Zespołu Szkół – salę gimnastyczną wraz z zapleczem w Starym Bosewie.

Również zwiększą się wydatki na rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej w Długosiodle (z przyłączami przy ul. Sportowej i Słonecznej – 90 000 zł) oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w Kornaciskach. Modernizacja targowiska będzie kosztować 120 000 zł więcej.

Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 36 571 480,69 zł. Deficyt wyniesie 3 068 841,69 zł.

Opr. E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl