Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 20 czerwca 2024 r., imieniny Bogny, FlorentynyPlan pracy Rady Gminy uchwalony

Ikona
(Zam: 01.03.2011 r., godz. 12.28)

Na ostatniej sesji uchwalono plan pracy Rady Gminy i jej komisji do końca 2011 r.

W marcu można spodziewać się sprawozdania z wykonania budżetu gminy za poprzedni rok. W maju odbędzie się sesja, na której przedstawione zostaną sprawozdania: o stanie bezpieczeństwa publicznego, sanitarnym, ochrony weterynaryjnej, bezpieczeństwa pożarowego. W lipcu poznamy zmiany, wprowadzane do budżetu gminy za I półrocze 2011 r. oraz szczegóły realizacji inwestycji w I półroczu 2011 r. We wrześniu dowiemy się, jakie inwestycje gmina zaplanowała i zrealizowała w 2011 r., skarbnik przedstawi również sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Listopad przyniesie nam uchwałę w sprawie podatków na 2012 r., ponadto dyrektor Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji zreferuje działalność kulturalną i sportową oraz pracę Gminnej Biblioteki Publicznej. Koniec roku to zwyczajowo już ustalenia finansowe, na grudzień zaplanowane jest przedstawienie zmian do budżetu gminy w 2011 r. i przyjęcie budżetu gminy na 2012 r.

Opr. E.E.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta