Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 10 sierpnia 2020 r., imieniny Borysa, Wawrzyńca

Plan pracy Rady Gminy uchwalony

Ikona
(Zam: 01.03.2011 r., godz. 12.28)

Na ostatniej sesji uchwalono plan pracy Rady Gminy i jej komisji do końca 2011 r.

W marcu można spodziewać się sprawozdania z wykonania budżetu gminy za poprzedni rok. W maju odbędzie się sesja, na której przedstawione zostaną sprawozdania: o stanie bezpieczeństwa publicznego, sanitarnym, ochrony weterynaryjnej, bezpieczeństwa pożarowego. W lipcu poznamy zmiany, wprowadzane do budżetu gminy za I półrocze 2011 r. oraz szczegóły realizacji inwestycji w I półroczu 2011 r. We wrześniu dowiemy się, jakie inwestycje gmina zaplanowała i zrealizowała w 2011 r., skarbnik przedstawi również sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Listopad przyniesie nam uchwałę w sprawie podatków na 2012 r., ponadto dyrektor Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji zreferuje działalność kulturalną i sportową oraz pracę Gminnej Biblioteki Publicznej. Koniec roku to zwyczajowo już ustalenia finansowe, na grudzień zaplanowane jest przedstawienie zmian do budżetu gminy w 2011 r. i przyjęcie budżetu gminy na 2012 r.

Opr. E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl