Menu górne

Dziś jest 11 sierpnia 2022 r., imieniny Włodzimierza, ZuzannyDruga sesja młodzieżowej rady

(Zam: 23.12.2015 r., godz. 12.02)

Członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej spotkali się 10 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Wybrali spośród siebie skarbnika i komisję rewizyjną.

Młodych radnych przywitała wiceburmistrz Aneta Kowalewska, opowiadając o istocie samorządu oraz zasadach jego funkcjonowania, a także tłumacząc, jak wyglądają sesje Rady Miejskiej i jakie są procedury głosowania. Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyszkowie Karol Garlacz na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Porządek obrad II sesji oraz protokół z I sesji młodej rady przyjęto bez uwag. Na sekretarza obrad radni wyznaczyli Bartosza Bednarczyka, następnie powołano komisję skrutacyjną w składzie: Roksana Tybura, Dawid Groszyk, Dawid Nowak. Na skarbnika zgłoszono dwie kandydatki: Julię Owsiejko oraz Milenę Kowalczyk. Obie wyraziły zgodę. W głosowaniu jawnym większością głosów na tę funkcję została wybrana Julia Owsiejko. Następnie powołano komisję rewizyjną. Radni jednogłośnie przyjęli jej skład: Wiktorię Buźniak, Mateusza Pielaka, Bartosza Bednarczyka. W czasie wolnych wniosków radni dyskutowali o częstotliwości spotkań i organizacji swojej pracy.
Oprac. J.P.

Komentarze

Dodane przez Anonim, w dniu 27.12.2015 r., godz. 13.12
Młodzieżowa rada , jak i rada seniorów, potrzebna jak dziura w moście... glupiego robota

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl