Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 20 czerwca 2024 r., imieniny Bogny, FlorentynyLista życzeń do radnego powiatowego

(Zam: 01.03.2011 r., godz. 12.35)

W ostatniej sesji Rady Gminy brał udział Sławomir Pędzich – radny powiatowy reprezentujący gminę Brańszczyk. Radni zwrócili się do niego z wnioskami prosząc o poparcie wielu ważnych spraw.

Radny Czesław Bębenek zgłosił problem psów biegających po wioskach, nie tylko bezpańskich, ale i tych, które posiadają właściciela.
– Nie wiadomo, czy zwierzęta są szczepione, a przecież stanowią duże zagrożenie dla dzieci i kobiet – mówił.

Ważną sprawą jest również poparcie wniosku, złożonego już do wójta Mieczysława Pękula dotyczącego drogi na odcinku Nowa Wieś-Białebłoto Kobyla, o którą radny Sławomir Sowa, zwrócił się do Sławomira Pędzicha. Jest to droga powiatowa, który odpowiada za remont uszkodzeń.
– Co trzeba zrobić, aby powiat miał ekipę, która na bieżąco naprawia drogi? – pytał Sowa. – Aby zgłosić uszkodzenie, trzeba wydzwaniać do Starostwa, przepychać się, a ktoś z wielką łaską przyjedzie i położy dwie łopaty asfaltu... – mówił dalej radny Sowa.

Zwrócono również uwagę na poważne uszkodzenia drogi na przekopach po kanalizacji na odcinku Udrzynek-Poręba. Zdaniem Sławomira Gałązki, drugim miejscem, które wymaga interwencji jest rozjazd Udrzyn-Udrzynek, gdzie zabezpieczenia wymaga przepływ wody, zaś Andrzej Skłucki poprosił o dopilnowanie sprawy modernizacji drogi na odcinku Nowa Wieś-Dalekie Tartak, która, jak określił, obecnie jest w stanie katastrofalnym.

Kolejne kwestie, o których poparcie radni zwrócili się do Sławomira Pędzicha, to udrożnienie rowów przydrożnych, co też leży po części w gestii powiatu oraz wyznaczenie dodatkowych dwóch przejść dla pieszych w Białymbłocie: na wysokości szkoły, gdzie dzieci wychodzą na drogę powiatową oraz w miejscu, gdzie droga odchodzi w kierunku Starej Wsi (przy kaplicy).

Odpowiadając na liczne potrzeby zgłoszone przez radnych, Sławomir Pędzich zapowiedział, że będzie się starał wspierać gminę Brańszczyk na forum powiatu. Potwierdził, że w planach są przewidziane środki na modernizację drogi do Dalekiego Tartaku. Gmina ma również otrzymać środki na poprawę stanu poboczy i rowów przydrożnych.

D.L.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta