Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 13 lipca 2020 r., imieniny Ernesta, Małgorzaty

Wyższe opłaty za wodę i ścieki

Ikona
(Zam: 01.03.2011 r., godz. 12.43)

Nowa taryfa opłat za wodę i ścieki obowiązuje, mimo iż żaden z radnych nie poparł jej na ostatniej sesji Rady Gminy. Przeciwko było 5 radnych, 9 wstrzymało się od głosu.

Od 1 kwietnia 2011 do 31 marca 2012 roku będą obowiązywały następujące stawki: 2,06 zł brutto za m3 wody, 2,58 zł brutto za m3 ścieków, 3,00 zł – opłata stała.

Zygmunt Denis, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, uzasadniał, że w stosunku do ubiegłego roku jest to wzrost o 4%, który został podyktowany wzrostem cen wolnorynkowych: energii i paliwa oraz opłat na rzecz ochrony środowiska.

Temat wody okazał się burzliwy, poruszył wielu radnych. Sławomir Gałązka zwrócił uwagę na bardzo zły stan wodociągu.
– Najgorsze jest to, że czasami zdarza się, że aby zmienić zawór w prywatnym budynku, trzeba wyłączać hydrofornię, bo nie trzyma zasuwa – mówił z niepokojem. – W proponowanej stawce należy przewidzieć środki, które można byłoby przeznaczyć na likwidację awaryjności wodociągów, a nie tylko na bieżące wydatki.

Radny Sławomir Sowa przypomniał, że Rada Gminy już w poprzedniej kadencji ustaliła pobieraną co miesiąc stałą opłatę przeznaczaną na modernizację, naprawy. Niestety, dzisiaj ta kwota została dołączona do ceny wody.
– Możemy w nieskończoność podnosić cenę wody. Ta będzie coraz droższa, ale jednocześnie coraz gorsza – ubolewał Sowa. – Będzie to uderzało w nas, samorządowców, bo nie potrafimy pokierować, aby jakość wody, razem z ceną była coraz lepsza.

Radna Jadwiga Stoszewska dodała, że mimo iż w poszczególnych miejscowościach istnieją hydranty, to gdy straż pożarna chce z nich skorzystać, okazuje się, że nie działają.

– Mając na uwadze zabezpieczenie przeciwpożarowe, takie sytuacje w ogóle nie powinny mieć miejsca – zaważył Jerzy Buźniak, sołtys Przyjm.

Wójt Mieczysław Pękul stał się swoistym adwokatem Zakładu Gospodarki Komunalnej. Stwierdził, że nie można nie przyjąć nowej taryfy opłat, gdyż uchwała i tak, zgodnie z prawem, wejdzie w życie, nawet jeśli radni zagłosują inaczej. Trzeba byłoby np. udowodnić niegospodarność w zakładzie i dopiero takie uzasadnienie mogłoby poskutkować nieprzyjęciem uchwały.
Odnosząc się do uwagi radnej Stoszewskiej, wójt poinformował, że rzeczywiście, niektóre hydranty mogą nie działać, ponieważ skradziono z nich aluminiowe elementy.
– Podobny problem jest ze znakami drogowymi. Te również giną – dodał.

D.L.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl