Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 07 sierpnia 2020 r., imieniny Doroty, Sykstusa

Rozpatrzą sprawę zwolnienia radnego

(Zam: 09.12.2015 r., godz. 13.46)

Rada miejska powołała doraźną komisję, która rozpatrzy wniosek starosty o rozwiązanie umowy o pracę z Waldemarem Paradowskim.

Radny jest pełniącym obowiązki powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym „Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu”.
Jak poinformowała sekretarz gminy Teresa Goździewska podczas sesji, która odbyła się 26 listopada, starosta w swoim wniosku nie wyjaśnił przyczyn chęci rozwiązania umowy o pracę z Waldemarem Paradowskim. Sprawę ma rozpatrzyć komisja, w której skład weszli Krzysztof Sobieski, Jan Hryniewicz i Adam Szczerba.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl