Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 05 grudnia 2022 r., imieniny Krystyny, SabinySesja pełna niespodzianek

(Zam: 11.11.2015 r., godz. 10.09)

Wójt został odznaczony przez środowiska kombatantów podczas ostatniej sesji Rady Gminy Długosiodło. Wiele kontrowersji z kolei wzbudziła sprawa inkasenta we wsi Adamowo.

Krzyż za zasługi
Sesja Rady Gminy Długosiodło w piątek 30 października rozpoczęła się od wręczenia Kombatanckiego Krzyża Zwycięstwa wójtowi gminy Długosiodło Stanisławowi Jastrzębskiemu za upowszechnianie szczytnych tradycji kombatanckich. Odznaczenie wręczył wójtowi Władysław Guzowski, prezes Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych Koło w Długosiodle. Krzyż przyznawany jest z okazji rocznicy zwycięstwa narodów sprzymierzonych nad hitlerowskim agresorem przez Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych.
– Kombatancki Krzyż Zwycięstwa jest nadawany uczestnikom walki, ale także osobom, które – jak pan wójt – w tej dziedzinie propagują, rozpowszechniają i utrwalają w pamięci walkę i martyrologię – powiedział „Wyszkowiakowi” Władysław Guzowski. Przypomniał, że ostatnio dzięki pomocy Urzędu Gminy i inicjatywie wójta upamiętniono miejsce pomordowanych w Lipniaku-Majoracie.
– To jest nasz obowiązek, żeby tradycję walk i męczeństwa przekazywać kolejnym pokoleniom – powiedział po odebraniu odznaczenia wójt Stanisław Jastrzębski.

Frekwencja nie zadowala
Wójt poinformował radnych i sołtysów o średniej frekwencji podczas ostatnich wyborów parlamentarnych w gminie.
– Średnia frekwencja nie przekroczyła 40 proc. (…). Na pewno współczesna polityka jest coraz bardziej skomplikowana, coraz mniej zrozumiała, ale tam, gdzie nas nie ma, tam zadecydują inni – skomentował te dane wójt. – Powinniśmy zachęcać mieszkańców do głosowania, za kotarą każdy jest sam i w czystości swojego sumienia może zadecydować – dodał.
Najwięcej osób poszło do wyborów w miejscowości Zalas (57 proc.), Plewki (55 proc.) oraz Ostrykół Włościański (54 proc.). Najsłabszą frekwencję miały wsie: Zygmuntowo (11 proc.), Lipniak Majorat (17 proc.) oraz Adamowo (20 proc.).
Urząd Gminy nagrodzi te sołectwa, w których była najwyższa frekwencja. Do stu mieszkańców z trzech sołectw trafią kamizelki odblaskowe.
– Musimy szukać różnych sposobów, aby świadomość społeczeństwa rosła, bo nie ma większego święta w demokracji niż wybory – podsumował wójt.

Gmina pomoże powiatowi
Radni zdecydowali, że w 2016 r. z budżetu gminy Długosiodło zostanie przekazanych 200 tys. zł na pomoc powiatowi w budowie drogi powiatowej nr 4407W na odcinku z Nowej Wsi do Porządzia oraz na przebudowę drogi nr 4408 W na odcinku z Zygmuntowa do Sieczych. W tej sprawie ma być podpisana umowa między powiatem a gminą.

Ławnik ze 100 proc. poparciem
Podczas ostatniej sesji radni w tajnym głosowaniu jednogłośnie poparli kandydaturę na ławnika Teresy Paradowskiej, emerytowanej nauczycielki, która pracuje w świetlicy socjoterapeutycznej „Przystań” i pomaga osobom nieletnim. Rada Gminy miała obowiązek wyboru ławnika do końca października. W Długosiodle możliwy był wybór dwóch ławników, jednak została zgłoszona tylko jedna kandydatura.

Woda i ścieki nie będą droższe
Radni nie zgodzili się na podwyższenie od przyszłego roku opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ścieki. Anna Wicińska, skarbnik gminy Długosiodło przedstawiła proponowane zmiany, zgodnie z którymi od przyszłego roku o 10 proc. wzrosłaby opłata za wodę, ścieki komunalne i ich odprowadzanie. W tym roku cena za wodę wynosiła 2,20 zł i 8 proc. VAT. W uchwale zaproponowano, aby w 2016 r. była to cena 2,42 zł + 8 proc. VAT. Opłata za ścieki komunalne wynosi w gminie Długosiodło 3,35 zł i 8 proc. VAT, zgodnie z uchwałą miała wzrosnąć o 10 proc. i wynieść w przyszłym roku 3,69 zł i 8 proc. VAT. W uchwale proponowano, aby cena za unieszkodliwienie ścieków wzrosła o 10 proc. z 6,58 zł do 7,24 zł. Radni nie zgodzili się na podwyższenie tych opłat, „za” było 5 radnych, przeciw – 7, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Adamowo bez inkasenta, wynagrodzenie od pobranego podatku bez zmian
Kontrowersje podczas sesji wzbudziła sprawa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określenia wynagrodzenia inkasentów. Zgodnie z projektem uchwały, we wsi Adamowo miał być wprowadzony nowy inkasent. W uchwale zaproponowano również, aby wzrosło wynagrodzenie inkasentów od pobranego podatku w większości miejscowości gminy, m.in. we wsi Augustowo, Chrzczanka Włościańska, Łączka, Stasin, Zamość, a obniżone miało zostać wynagrodzenia o 5 proc. w sołectwach Przetycz Folwark i Zajazd.
– Nasza propozycja jest taka, aby utrzymać obowiązujące wcześniej wynagrodzenie – powiedziała skarbnik gminy Anna Wicińska przedstawiając projekt zmian w uchwale w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Większość radnych (8) zagłosowała za odrzuceniem uchwały, a tym samym za niewprowadzaniem żadnych zmian. Jak powiedziała na sesji Rady Gminy przewodnicząca Maria Gałązka oznacza to, również, że w Adamowie nie będzie inkasenta, a mieszkańcy będą wpłacać podatek bezpośrednio do Urzędu Gminy. Sabina Nasiadka, sołtys wsi Dębienica zwróciła uwagę, że radni odrzucając uchwałę postawili „mieszkańców Adamowa pod ścianą”, gdyż pozbawiono ich inkasenta, a jest to jedyna wieś, która spośród 39 miejscowości w gminie nie ma sołtysa.
– Zbulwersowało mnie zachowanie radnych – powiedziała Nasiadka. Jej zdaniem, trzeba było to uzgodnić z mieszkańcami Adamowa. Niespodzianką dla uczestników sesji w Długosiodle była wizyta dzieci ze Szkoły Podstawowej im T. Kościuszki z nauczycielką Justyną Łempicką. Dzieci przebrane z okazji Halloween otrzymały od radnych cukierki, a w zamian odwdzięczyły się przepisem na dżem z dyni.
Anna Mikołajczyk-Kłębek

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl