Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 05 grudnia 2022 r., imieniny Krystyny, SabinyBurmistrz nie widzi konfliktu interesów

(Zam: 11.11.2015 r., godz. 10.04)

– Czy fakt zasiadania naczelnika wydziału zagospodarowania przestrzennego w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej nie rodzi konfliktu interesów? – pytał radny Adam Szczerba. Jego zdaniem, taka osoba opiniuje dokumenty, które sama przygotowała.

Komisja składa się z czterech członków powołanych przez burmistrza. We wrześniu wydał on zarządzenie, zgodnie z którym w komisji pracują: Anna Kosik-Kłopotowska (przewodnicząca), Wanda Chmielewska, Czesław Lechowicz i Iwona Kozon, która w Urzędzie Miejskim jest naczelnikiem wydziału zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. Zgodnie z regulaminem pracy komisji do jej zadań należy m.in. „opiniowanie studium i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań studialno-projektowych, w tym również projektów budowlanych inwestycji celu publicznego mających wpływ na kształtowanie ładu przestrzennego Gminy Wyszków”. Takie dokumenty powstają w wydziale zagospodarowania przestrzennego, stąd wątpliwości Adama Szczerby związane z łączeniem przez Iwonę Kozon funkcji naczelnika tego wydziału i członka komisji urbanistyczno-architektonicznej. Swoje uwagi zgłosił podczas sesji Rady Miejskiej 28 października.
– Standardem jest, że naczelnik przygotowuje dokumenty i jest członkiem komisji. To ułatwia pracę. Komisja jest gremium opiniodawczo-doradczym burmistrza, jednak ostateczne decyzje podejmuje Rada Miejska. Nie widzę więc konfliktu – argumentował burmistrz Grzegorz Nowosielski podkreślając, że podobne praktyki stosują inne samorządy.
– Opiniowanie projektów, które samemu się przygotowuje, oznacza konflikt interesów. My powinniśmy mieć swoje standardy – odparł Adam Szczerba.
Iwona Kozon w komisji pełni funkcję sekretarza, a więc odpowiada za merytoryczny nadzór nad całokształtem obsługi technicznej prac komisji, w tym za sporządzanie protokołów z posiedzeń.
J.P.

Komentarze

Dodane przez anonim, w dniu 11.11.2015 r., godz. 17.33
Za bałagan na Targowicy w takim razie z tego co mówi Burmistrz równiez ponosi odpowiedzialność pani Kozon. Rada Miejska PO-PSL tylko przyklepuje decyzje Urzędu oraz lobbuje lokalne interesy.
Targowisko
Dodane przez Love, w dniu 31.05.2019 r., godz. 11.18
Proszę pojechać do małego Tłuszcza i zobaczyć jak miasto wykonało Targowisko. Według mnie, nic tylko naśladować lub zrobić lepsze.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl