Menu górne

Dziś jest 11 sierpnia 2022 r., imieniny Włodzimierza, ZuzannyWybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej

(Zam: 22.02.2011 r., godz. 12.38)

Izby rolnicze to organizacje powstałe jeszcze w II Rzeczypospolitej, reaktywowane w Polsce po transformacji ustrojowej. Powołano je, by poprawić jakość i opłacalność produkcji rolnej, warunki zbytu produktów rolnych, dla doradztwa w zakresie działalności rolniczej i podnoszenia kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie. Izby powstały w każdym województwie.

Członkami izby rolniczej stanowiącej samorząd rolniczy są osoby fizyczne i prawne będące płatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolnej (MIR) odbędą się 3 kwietnia. Szczegółowe informacje, kto może w nich wziąć udział, można znaleźć na stronie mir.pl. Termin zgłoszenia kandydatur upływa 13 marca – w przypadku przesyłania dokumentów (zgłoszenia kandydata, oświadczenia o zgodzie na kandydowanie oraz listy członków zawierającej co najmniej 50 podpisów poparcia) do Oddziału Biura MIR w Ostrołęce (ul. Goworowska 8A, 07-400 Ostrołęka). 14 marca (do godz. 15.00) można złożyć dokumenty w Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie gminy.

Oprac. D.L.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl