Menu górne

Dziś jest 10 sierpnia 2022 r., imieniny Borysa, WawrzyńcaOficjalnie przyjęci do grona uczniów „Kopernika”

(Zam: 30.09.2015 r., godz. 12.49)

17 września młodzież z 9 klas pierwszych została przyjęta w poczet uczniów liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej funkcjonujących od 1 września 2015 r. w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie.

Przedstawiciele klas złożyli uroczyste ślubowanie, a dyrektor Grażyna Kalinowska pasowała ich unikatowym berłem.
Uroczystość odbyła się w czwartek na placu szkolnym o godz. 14.00. Funkcję prowadzących pełnili: Kamila Stankiewicz i Kamil Kamiński. Na wstępie głos zabrała dyrektor CEZiU Grażyna Kalinowska.
– Dokonaliście słusznego wyboru szkoły. „Kopernik” jest szkołą przygotowującą dobrych fachowców na rynek pracy, daje bardzo dobrą szansę startu w przyszłość – mówiła dyrektor. – Chciałabym, byście uczęszczali do szkoły z zamiarem zdobywania wiedzy, podwyższania kwalifikacji i umiejętności, a tym samym zaspokajania oczekiwań swoich i waszych opiekunów. Szkoła stwarza wszystkim możliwość zdobywania wiedzy, nabywania umiejętności praktycznych, rozwijania zainteresowań i pasji, bezpieczne warunki i przyjazną atmosferę do nauki. Myślę, że czas spędzony w szkole pozwoli wam rozwinąć swoje zasoby i wskoczyć na kolejny poziom edukacyjny lub rozpocząć karierę zawodową. Skorzystajcie z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, rozwijajcie swoje zainteresowania, hobby. Kształtujcie postawę obywatelską, przedsiębiorczą, kreatywną. Wzmacniajcie swoje mocne strony.
Po przemówieniu G. Kalinowskiej reprezentanci pierwszoklasistów przedstawili swoje klasy i wychowawców. Wychowawcą I Liceum Bezpieczeństwa Publicznego „A” został Artur Dudek, I Liceum Bezpieczeństwa Publicznego „B” – Monika Lipka, I Technikum Informatycznego – Eliza Targońska, I Technikum Pojazdów Samochodowych „A” – Marta Urbanowska, I Technikum Pojazdów Samochodowych „B” – Dariusz Kosiorek, I Technikum Elektrycznego – Katarzyna Prosińska, I Technikum Logistycznego – Joanna Kaniewska, I Technikum Spedycyjnego – Wioletta Zylbert-Malinowska, I Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilu elektromechanik – Danuta Przybysz. Młodzież zaprezentowała również motta, które wybrali sobie jako hasła przyświecające im w nauce przez wszystkie lata edukacji w CEZiU, np. „jeśli nie stawiasz sobie wyzwań, nie pokonasz swoich słabości”, „dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą” lub „to czy człowiek jest inteligentny poznasz po jego odpowiedziach, to czy jest mądry po jego pytaniach”.
– Pamiętajcie, że być uczniem to wypełniać uczniowskie obowiązki, uczyć się, szanować innych, pomagać słabszym – do młodszych kolegów zwrócił się Kamil Kamiński. – Mamy nadzieję, że osoba Mikołaja Kopernika będzie dla was wzorem do naśladowania i tak jak on, z zapałem będziecie zdobywać wiedzę i rozwijać umysł.
Grażyna Kalinowska pasowała młodzież unikatowym berłem, w którym znajduje się meteoryt znaleziony w 2004 r. w północno-zachodniej Afryce. W dalszej części spotkania gospodarze klas i wychowawcy wpisywali się do szkolnej kroniki.
– Cieszymy się, że jesteście z nami i jesteśmy przekonani, że będziecie kontynuować dobrą tradycję naszej szkoły. Liczymy, że włączycie się w życie Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, zadziwicie pomysłowością i energią. Nasza szkoła szeroko otwiera dla was swoje drzwi i ma wam wiele do zaoferowania – powiedział Kamil Kamiński, a uczniowie działający w różnych kołach zainteresowań i organizacjach jak koło fotograficzne, zespół muzyczny, samorząd uczniowski, wolontariat, MiniPrzedsiębiorstwo, czy Koło Młodych Kreatywnych opowiedzieli jak funkcjonują ich grupy.
P.D.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl