Menu górne

Dziś jest 08 sierpnia 2022 r., imieniny Cypriana, EmilianaMłodzieżowe wybory 7 października

(Zam: 30.09.2015 r., godz. 12.42)

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej odbędą się 7 października. Głosowanie przeprowadzane będzie w szkołach w godz. 9.00-13.00.

W kadencji 2015-2017 Młodzieżowa Rada Miejska liczyć będzie 24 radnych. Wcześniej szacowana przez Fundację Civis Polonus liczba 17 radnych wynikała z obliczeń na podstawie szacunkowych danych dotyczących liczby uczniów w szkołach. Miejska Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej zweryfikowała tę liczbę analizując szczegółowe dane.
Wybory przeprowadzane będą w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Wyszków. Dyrektorzy szkół do 14 września przekażą Miejskiej Komisji Wyborczej wnioski z propozycją składu osobowego Okręgowej Komisji Wyborczej właściwej dla danej szkoły. Do 21 września Okręgowe Komisje Wyborcze poinformują na terenie swojego okręgu o zasadzie zgłaszania kandydatów na radnych i konieczności dostarczenia przez kandydata na radnego listy podpisów popierających jego kandydaturę (potrzeba 20 podpisów). Do 25 września Miejska Komisja Wyborcza ma za zadanie ustalić i podać do publicznej wiadomości listy kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Kampania wyborcza kandydatów na radnych rozpoczyna się 28 września i trwa do 6 października. Głosowanie odbywać się będzie 7 października w godz. od 9.00 do 13.00. Miejska Komisja Wyborcza najpóźniej do 14 października ogłosi wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyszkowie. Wybory do Rady są równe, bezpośrednie, większościowe oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.
Każdemu okręgowi wyborczemu przysługuje ilość mandatów proporcjonalna do ilości uczniów w danym okręgu, wyliczana na podstawie proporcji – 1 mandat na każde rozpoczęte 160 uczniów w danym okręgu w roku szkolnym poprzedzającym rok szkoły, w którym zarządzono wybory.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl