Menu górne

Dziś jest 17 sierpnia 2022 r., imieniny Anity, Jacka„Ośrodek 2015”

(Zam: 23.09.2015 r., godz. 12.16)

Ćwiczenia pod tym kryptonimem odbyły się 10 i 11 września na terenie powiatu wyszkowskiego w ramach szkolenia obronnego, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Temat ćwiczeń określono jako „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie powiatu wyszkowskiego”. W ramach „Ośrodka 2015” pracownicy i przedstawiciele różnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sprawdzali swój stan przygotowania do reagowania w sytuacjach kryzysowych. W czwartek odbyła się akcja kurierska. W piątek natomiast przedstawiciele gmin powiatu wyszkowskiego, policji, straży pożarnej, Sanepidu, Wojskowej Komendy Uzupełnień inni spotkali się w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, gdzie odbył się pokaz działania służb w symulowanej sytuacji ataku terrorysty na obiekt i wzięcia zakładniczki. W odbiciu kobiety z rąk przestępcy wziął udział negocjator policyjny, a także grupa antyterrorystyczna. Symulowano także wybuch pożaru i akcję ratowniczą związaną m.in. z ewakuacją poszkodowanych z zadymionych pomieszczeń. Tu prócz zawodowych strażaków zaangażowali się druhowie-ochotnicy.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl