Menu górne

Dziś jest 11 sierpnia 2022 r., imieniny Włodzimierza, ZuzannyRozwój elektronicznej administracji

Ikona
(Zam: 22.02.2011 r., godz. 12.57)

Urząd Miejski od 2010 r. realizuje projekt, którego celem jest stworzenie e-urzędu – jednego, łatwo dostępnego i elektronicznego kanału, dzięki któremu można załatwiać sprawy w urzędzie przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu.

Samorząd Województwa Mazowieckiego stawia na rozwój elektronicznej administracji na Mazowszu. Dostęp do administracji publicznej będą ułatwiać e-urzędy, część Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Mają uprościć załatwianie spraw urzędowych oraz umożliwić uzyskiwanie informacji na ich temat. Przyjęta forma pozwala na zebranie w jednym miejscu spraw, należących do kompetencji różnych jednostek administracji publicznej i udostępnienia ich procedur w Internecie. Interesant będzie mógł uzyskać informacje, złożyć wniosek, sprawdzić na jakim etapie załatwiania jest jego sprawa. Koszt przedsięwzięcia na terenie gminy Wyszków wynosi 1,5 mln zł, w 75 proc. finansuje je Unia Europejska (Regionalny Program Operacyjny).
Na projekt wyszkowskiego Urzędu Miejskiego składają się trzy elementy:
– e-obieg, czyli system zarządzania dokumentacją, umożliwiający śledzenie postępu spraw; każde pismo, wpływające do urzędu, będzie miało swoją „historię”; interesant może sprawdzić, gdzie trafiło jego pismo, kto i kiedy je rozpatrywał; można na tej podstawie kontrolować czas załatwiania danej sprawy lub sporządzać statystyki dotyczące pracy Urzędu,
– e-usługi, tzn. usługi dla klientów urzędu, dostępne poprzez portal internetowy i Infomaty (na terenie m.in. Biblioteki, Pływalni); służy temu głównie rozbudowywana strona BIP Urzędu Miejskiego, na której udostępniane są np. uchwały, stawki podatkowe; nowością będą formularze elektroniczne dla podstawowych usług, dostępne na stronie BIP (informacje i deklaracje podatkowe, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, wniosek o wycinkę drzew, nadanie numeru domu, zgodę na zajęcie pasa drogowego, o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, wydanie dowodu osobistego, zameldowanie),
– budowa systemu wspomagania zarządzania w gminie, stworzenie platformy do wymiany danych i informacji między podmiotami funkcjonującymi w ramach gminy (Urząd Miejski, Rada Miejska, sołectwa i jednostki organizacyjne gminy).
Ujednolicony zostanie sposób przekazywania informacji, wprowadzone zostaną standardowe formularze do przekazywania informacji finansowych. W szkołach będzie działał system przesyłania informacji do sprawozdawczości oświatowej i ułatwiający zarządzanie oświatą.
– Wprowadzone zmiany zapewnią lepszą organizację i dużą oszczędność czasu – objaśnia Dariusz Korczakowski, skarbnik gminy i przewodniczący zespołu ds. wdrożenia e-urzędu. – Radni miejscy i sołtysi przejdą przeszkolenie, podobnie jak informatycy Urzędu Miejskiego. Dzięki temu będą mogli służyć informacją osobom, pytającym np. o sposób załatwienia jakiejś sprawy, potrzebne dokumenty, itp.
Projekt wymaga nowego sprzętu i oprogramowania. Zakupione zostaną nowe komputery, drukarki, laptopy, serwery. Sprzęt ze stosownym oprogramowaniem dostaną również radni i sołtysi. Do każdej jednostki gminnej trafią dwa zestawy: komputer i drukarka, dodatkowo kierownik otrzyma laptop.
Projekt jest wdrażany przez zespół, który tworzą: Dariusz Korczakowski, Barbara Bożuta (naczelnik wydziału ogólnego i spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego), Ewa Ryszawa (kierownik referatu ds. pozyskiwania środków zewnętrznych), informatycy Urzędu: Jerzy Ciok i Robert Augustyniak. Zmiany mają nastąpić do 2012 r., następnie odbędzie się konferencja, podsumowująca projekt.
E.E.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Wyszkowie: um@wyszkow.pl. Odbiór dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i doręczonego Urzędowi Miejskiemu, zostanie poświadczony kwalifikowanym podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie m.in. datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miejskiego w Wyszkowie muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym. Można go zamówić na stronie www.certum.pl. Nie jest to jeszcze popularna forma dostarczania dokumentów, ponieważ dla przeciętnego petenta urzędu, który nie składa wielu wniosków, opłata za elektroniczny podpis (średnio ponad 300 zł na dwa lata) może być zbyt wysoka. Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001r. mówi, że podpis elektroniczny i pismo nim opatrzone jest tak samo ważne jak forma pisemna.

Komentarze

"..."
Dodane przez Foksi, w dniu 22.02.2011 r., godz. 11.33
Tak jasne! Elektroniczna obsługa petenta a do tej obsługi należy dodatkowo zatrudnić 5 urzędników i 10 informatyków. Niech najpierw zwolnią urzędasów którzy staną się niepotrzebni po wprowadzeniu tej elektronicznej obsługi ludności.
darmozjady
Dodane przez art, w dniu 22.02.2011 r., godz. 16.26
Idea e-urzedu sluszna ale masz racje z tym ze kolejne etaty beda pewnie potrzebne zamiast zwolnic polowe pierdzacych w stolki i jedzacych jogury i kanapki przy interesantach...

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl