Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 listopada 2020 r., imieniny Błażeja, Saturnina

Rowery dla niepełnosprawnych

(Zam: 16.09.2015 r., godz. 12.37)

10 trójkołowych rehabilitacyjnych rowerów dla niepełnosprawnych z powiatu wyszkowskiego zakupiła Fundacji Eco Textil i przekazała je potrzebującym za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

W piątek 4 września przekazano 5 rowerów, 5 kolejnych zostanie oddanych niebawem. To ogromne wsparcie dla osób niepełnosprawnych, koszt jednego takiego pojazdu to około 2 000 zł.

– Rowery trójkołowe ułatwią osobom niepełnosprawnym dostęp do kultury, do edukacji, zlikwidują też bariery w komunikowaniu się, techniczne i zwiększą możliwość pełnej integracji ze środowiskiem lokalnym tych osób – powiedziała dyrektor PCPR w Wyszkowie Krystyna Kurowska. – My realizujemy zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i w ramach tych zadań mamy możliwość dofinansowania osób niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, a te rowery właśnie są w ramach ich likwidacji. Nasz wyszkowski powiat ma znaczny niedobór środków finansowych przekazywanych przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, cieszymy się więc, że są takie fundacje, które nas wspierają – mówiła. – Niedobór tych środków jest olbrzymi. Chcielibyśmy jak najlepiej dla osób niepełnosprawnych, chcielibyśmy zabezpieczyć ich wszystkie potrzeby, natomiast niestety, musimy odmawiać przyznania pomocy i jest to dla nas najbardziej trudne, bo odmawiać komuś, kto ma olbrzymie potrzeby i często jest zamknięty w czterech ścianach, jest bardzo ciężkie.
PCPR nawiązało współpracę z Eco Textil pod koniec 2014 r. Centrum otrzymało od fundacji list dotyczący zakresu działalności Eco Textil oraz informacje o możliwej pomocy dla osób niepełnosprawnych i zakupie rowerów dostosowanych do masy ciała i wzrostu użytkownika. Zadaniem PCPR było wytypować potrzebujących. Podczas piątkowego spotkania w siedzibie PCPR informacje na temat fundacji zaprezentowała Teresa Hanna Czajkowska z wyszkowskiego centrum.
Fundatorem i założycielem Eco Textil jest Leszek Wojteczek, właściciel PPHU Wtórpol, zajmującą się zbiórką odzieży używanej i innych tekstyliów gospodarczych. Hasło fundacji brzmi: „od Was dla Was”, organizacja działa od 2012 r. Jej celem jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży dotkniętym niepełnosprawnością, a także ich rodzinom i opiekunom oraz całemu środowisku osób niepełnosprawnych. Jest to pomoc finansowa, rzeczowa, jak również reprezentowanie środowiska osób niepełnosprawnych na forum publicznym. Środki finansowe zasilające konto fundacji pochodzą z przetworzonej odzieży używanej, ze specjalnych pojemników, ustawionych w dostępnych dla wszystkich miejscach. Im więcej niepotrzebnej odzieży oddajemy, tym więcej niepełnosprawnych dzieci otrzymuje pomoc z fundacji. Należy jednak przyjrzeć się pojemnikowi, w całym mieście jest ich wiele, różnych firm. Pojemnik powinien zawierać naklejkę Eco Textil i Polskiego Czerwonego Krzyża, z którym fundacja współpracuje, a także informację o zbiórce odzieży w celu zakupu rowerów dla niepełnosprawnych.
Zużyta, niepotrzebna odzież nie trafia na wysypiska, jest poddawana recyklingowi. Część zysków z przerobu pozyskanych w ten sposób tekstyliów firma Wtórpol przekazuje na konto swojej fundacji. Fundacja współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, domami samotnej matki, schroniskami i noclegowniami, przekazując im odzież, buty pościel, ręczniki, koce i inne tekstylia, na jakie zgłoszą zapotrzebowanie. Najbardziej potrzebujący wyszukiwani są przez fundację za pośrednictwem takich instytucji jak Powiatowy Ośrodek Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ale też przez ośrodki pomocy społecznej, spółdzielnie mieszkaniowe, wójtów i burmistrzów, ponieważ są oni najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o sytuacji społeczno-finansowej rodzin znajdujących się na ich terenie.
P.D.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl