Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 listopada 2020 r., imieniny Adeli, Klemensa

Samorządy obcięły dotacje, ale droga i tak powstanie

(Zam: 09.09.2015 r., godz. 15.26)

Gminy Wyszków i Somianka ostatecznie przekażą mniejsze dofinansowanie na budowę drogi Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka niż pierwotnie deklarowały. Starostwo Powiatowe mimo wszystko zdecydowało się zrealizować tę inwestycję. – Nie możemy zrezygnować z 3 mln dotacji ze schetynówki – mówi starosta Bogdan Pągowski.W sprawie zmian dotyczących finansowania przedsięwzięcia na nadzwyczajnych sesjach zebrali się radni z gmin Somianka i Wyszków oraz radni powiatowi. Podjęcie szybkich decyzji było o tyle ważne, że zakres prac na drodze powiatowej Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka jest duży, a termin realizacji przypada na późne lato i jesień – nie wiadomo, czy pogoda nie popsuje się na tyle, że utrudni realizację robót budowlanych. Wykonawca wyłoniony w przetargu czekał w ubiegłym tygodniu na podpisanie umowy z powiatem, by jak najszybciej wejść na plac budowy i wykorzystać sprzyjającą aurę (nie czekając na zakończenie procedur zaczął przygotowywać projekt organizacji ruchu wdrożonej na czas inwestycji).
Jak powiedział starosta Bogdan Pągowski podczas sesji, która odbyła się 2 września, gminy pierwotnie miały partycypować w kosztach wykupów gruntów pod inwestycję. Ostatecznie dadzą mniejsze pieniądze, przeznaczone tylko na część przedsięwzięcia związaną realizacją budowy. Starosta określił uzgodnienia dotyczące poziomu finansowania jako burzliwe.
Starostwo Powiatowe otrzyma od gmin o 782 700 zł mniej niż pierwotnie deklarowały. Łącznie przekażą 1 567 300 zł, w tym gmina Wyszków 767 300 zł, Somianka – 800 000 zł.
Realizacja zadania ma łącznie kosztować 6 917 300 zł, w tym wkład własny Starostwa Powiatowego 2 350 000 zł, dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 3 000 000 zł.
Podczas sesji o szczegóły dotyczące rozstrzygnięcia przetargu, nadzoru nad realizacją inwestycji itp. dopytywał Waldemar Sobczak.
Jak wyjaśnił wicestarosta Adam Mróz, w tym przedsięwzięciu nie przewidziano korzystania z usług inwestora zastępczego (takie rozwiązanie powiat zastosował budując MECEO). W przetargu swoje oferty złożyły firmy: Drogi i Mosty Jana Kaczmarczyka z Kacic, Planeta Sp. z o.o. z Warszawy i Skanska SA z Warszawy. Starostwo dopuściło możliwość składania ofert częściowych, czyli oddzielnie na odcinek Wyszków-Rybno (1060 m) i oddzielnie na odcinek w Michalinie (1215 m). W obu częściach najtańszą ofertę złożyła Skanska, która obliczyła koszt realizacji inwestycji na 6 181 915,08 zł (w tym odcinek Wyszków-Rybno na 2 981 464,65 zł, Michalin – 3 200 450,43 zł).
– Kwoty, które musimy wydać, są wysokie – podsumował Adam Mróz dodając, iż Starostwo liczyło na bardziej korzystne ceny.
Oferty pozostałych firm startujących w przetargu opiewały na podobne kwoty do tych zaproponowanych przez Skanska. Przedstawiciele samorządu powiatowego zwracają jednak uwagę, że zakres robót jest duży – obejmuje nie tylko wymianę nawierzchni asfaltowej, ale też m.in. budowę chodnika, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, przebudowę podziemnych instalacji.
W zapytaniu ofertowym na realizację nadzoru inwestorskiego najniższą cenę zaproponowała firma WRM BUD Waldemara Lulisa z Warszawy – 26 752,50 zł brutto. Według A. Mroza, w czasie robót nie jest przewidziane całkowite zamknięcie drogi dla ruchu samochodów – mieszkańcy będą mieli zapewniony przejazd, niewykluczone jest jednak wprowadzenie objazdów dla transportu ciężkiego. Oba odcinki (Wyszków-Rybno i Michalin) będą budowane równolegle. Zadeklarowany termin zakończenia prac to 4 grudnia, jednak wiele będzie zależeć od pogody. Do tej pory Starostwo za wykupy gruntów pod inwestycję wypłaciło 91 000 zł, ale w wielu przypadkach trwają jeszcze procedury odwoławcze, bowiem właściciele działek nie zgadzają się z proponowaną ceną za działki.
Na sesji nadzwyczajnej miejscy radni spotkali się 3 września i przegłosowali poprawkę do budżetu dotyczącą wsparcia budowy drogi powiatowej.
– Była prośba ze strony Starostwa o dofinansowanie do wykupu gruntów. Uzgodniliśmy jednak, że budżety gminne sfinansują część drogową przedsięwzięcia, a wykupy pokryje Starostwo – informował burmistrz Grzegorz Nowosielski.
Podkreślił, że gmina będzie wnioskować do Starostwa, by starało się o dofinansowanie budowy kolejnych odcinków drogi Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka.
J.P.


Komentarze

Sitno
Dodane przez Anonim, w dniu 10.09.2015 r., godz. 14.26
domaga się funduszy na drogę.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl