Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 grudnia 2020 r., imieniny Aurelii, Balbiny

Powiatowa inauguracja roku szkolnego w „Koperniku”

(Zam: 09.09.2015 r., godz. 15.22)

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” – taką nazwę od 1 września nosi wcześniejszy Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wyszkowie, do którego przyłączono Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie. Z tego względu inauguracja roku szkolnego 2015/2016 była tu szczególnie wyjątkowa.Ogłoszone zostały wszelkie zmiany, uczniowie zaprezentowali sztandar, były okolicznościowe przemówienia, a na koniec wydarzenia – koncert Aleksandry Świdzińskiej i Agnieszki Kłosiewicz.

Zebranych gości przywitali prowadzący uroczystość uczniowie: Gabriela Bialik i Dawid Puścian. Wśród zaproszonych znaleźli się: starosta Bogdan Pągowski, wicestarosta Adam Mróz, starszy wizytator delegatury w Ostrołęce Jolanta Stachurska, radni Rady Powiatu, naczelnik wydziału edukacji Starostwa Powiatowego Krzysztof Arbaszewski, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie ppłk Leszek Wieczorek, mjr Dariusz Żerek z WKU, komendant Powiatowej Policji w Wyszkowie insp. Michał Toporkiewicz, prezes Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej płk Konrad Wróbel, prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wyszkowie Maciej Wójcik, ks. kan. dr Zdzisław Golan z Sanktuarium św. Idziego, dyrektor Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu Maria Gajewska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie Grażyna Polak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Krystyna Kurowska, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkowie Małgorzata Ślesik-Nasiadko, przedstawiciele firm współpracujących ze szkołą, dyrektorzy powiatowych szkół, kadra pedagogiczna, uczniowie i rodzice.
Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Wyszkowie z 29 kwietnia 2015 r. została utworzona nowa szkoła w powiecie wyszkowskim – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik”. W wyniku tej uchwały szkoły wchodzące w skład rozwiązanego Zespołu Szkół nr 2 w Wyszkowie jak: Technikum nr 2, 3 Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wyszkowie z dniem 1 września 2015 r. połączyły się z Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie. Wszyscy pracownicy placówki pozostali na swoich stanowiskach, a CEZiU „Kopernik” stało się jednostką budżetową i przejęło wszystkie należności, zobowiązania oraz dokumentację włączonych jednostek. Jest to placówka publiczna prowadzona przez powiat wyszkowski.
W wyniku konkursu ogłoszonego przez zarząd powiatu wyszkowskiego dotychczasowy dyrektor ZS 2 Grażyna Kalinowska, została wybrana na 5 lat (do 31 sierpnia 2020 r.) na dyrektora nowo utworzonej placówki.
Zebrani goście byli świadkami przekazania uchwał przez Bogdana Pągowskiego na ręce dyrektor szkoły, mogli również podziwiać sztandar, ozdobiony napisem z nazwą nowej placówki, zaprezentował go uczeń wchodzący w skład pocztu sztandarowego.
- To historyczna chwila, pierwsza inauguracja roku szkolnego w nowej placówce – zauważyła Grażyna Kalinowska. – Przemijający czas zmusza nas do postawienia kropki, przewrócenia kartki i z dniem dzisiejszym tabula rasa, czyli czysta karta Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik”, będzie wypełniana od początku osiągnięciami, sukcesami, projektami, a na pewno rozwojem w wielu obszarach – powiedziała dyrektor. – Jestem przekonana, że będziemy się wszyscy bardzo starać.
Na osiągnięcie pierwszych sukcesów okazja znalazła się od razu, bowiem dyrektor ogłosiła dla uczniów konkurs na logo Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik”. Laureat jako jeden z pierwszych wpisze się w historię nowej placówki.

„Koniec wakacji daje początek kolejnym wyzwaniom”
Początek września to przede wszystkim dla uczniów początek kolejnego roku szkolnego, ale nie zawsze tak było. 1 września 1939 r. o świcie wojska niemieckie zaatakowały państwo polskie. W świadomości Polaków wybuch II wojny światowej był początkiem najtragiczniejszych doświadczeń współczesnej historii. Prowadzący zaprosili gości do uczczenia poległych minutą ciszy i chwilą zadumy.
– Drodzy uczniowie, wróciliście do szkoły po zasłużonym wypoczynku, taka jest kolej rzeczy. Koniec wakacji daje początek kolejnym wyzwaniom, możliwościom, sukcesom, a porażki, jeśli będą, będziemy kreatywnie przemieniać w sukcesy – stwierdziła Grażyna Kalinowska. – Od was zależy, jak ten rozpoczynający się rok szkolny w dniu dzisiejszym, ukończycie w czerwcu. W naszej placówce nowy rok szkolny rozpoczyna 935 uczniów w 45 oddziałach, 16 zawodach. W pierwszych klasach zajęcia rozpoczyna 291 uczniów. Gratuluję wam wyboru szkoły i życzę sukcesów. Życie nikomu nie daje nic bez trudu, dlatego systematyczna praca każdego z was pozwoli spełniać wasze marzenia.
Dyrektor wspomniała o przeprowadzonych remontach na terenie szkoły. Do użytkowania zostało oddane boisko wielofunkcyjne. Pierwszy etap budowy obiektu sportowego został zakończony, a kolejny w przyszłym roku (budowa obiektu do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych, jak biegi, skok w dal, rzut kulą). Z obiektów będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Wyszkowa. Inwestycję realizuje Starostwo Powiatowe w Wyszkowie. Bogdan Pągowski wyraził radość z podjętych na terenie „Kopernika” inwestycji, tłumaczył również, że połączenie ZS2 z CKP związane było z oszczędnościami finansowymi. Starosta życzył wszystkim powodzenia i samych sukcesów.
– Nowy rok szkolny 2015/16 rozpoczyna dziś około 5 milionów dzieci i młodzieży. Minister Edukacji Narodowej ogłosił ten rok Rokiem Otwartej Szkoły – mówiła Jolanta Stachurska. – Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa będą koncentrowały się w tym roku głównie na wzmocnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży we wszystkich placówkach. Służyć temu będzie między innymi nowy przepis, który eliminuje ze wszystkich szkół jedzenie „śmieciowe” i dbałość o zdrowie dzieci.
Jak poinformowała Jolanta Stachurska, ten rok będzie poświęcony również dostosowaniu kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy, rozwijaniu edukacji matematycznej i przyrodniczej.
– Będziemy zwracać szczególną uwagę na nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności. Służyć temu będzie właściwa, optymalna, najlepsza organizacja procesów edukacyjnych, które będą sprzyjały uczeniu się – powiedziała.
Po części oficjalnej nie zabrakło akcentu artystycznego. Śpiewaczka Aleksandra Świdzińska oraz skrzypaczka Agnieszka Kłosiewicz zaprezentowały przed publicznością swoje talenty. Dla upamiętnienia tego szczególnego dnia w historii szkolnictwa Powiatu Wyszkowskiego, na zakończenie uroczystości goście mogli wpisywać się do księgi szkoły.
– W dniu rozpoczęcia roku szkolnego życzymy pedagogom satysfakcji z wykonywanej pracy. Uczniom – dobrych wyników w nauce – powiedziała Gabriela Bialik.
– Uczniowie klas pierwszych, pamiętajcie, że kiedyś każdy z nas był w klasie pierwszej. My wiemy, że początki bywają trudne, ale wierzymy, że nasza szkoła stanie się waszą szkołą, a nauka niech będzie dla was owocna i przyjemna – żegnał się Dawid Puścian.
P.D.Komentarze

nie udawaj Greka
Dodane przez Anonim, w dniu 10.09.2015 r., godz. 10.54
to kursywa!
Dodane przez Poczet, w dniu 10.09.2015 r., godz. 11.23
Czy w związku ze zmianą również nazwy, będzie zmiana sztandaru szkoły na nowy?
nie znam
Dodane przez Anonim, w dniu 10.09.2015 r., godz. 13.18
trudno mi się wypowiedzieć w tej Kwestii.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl