Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 listopada 2020 r., imieniny Błażeja, Saturnina

Radni na budowie

(Zam: 09.09.2015 r., godz. 15.17)

Jak co roku, w pełni sezonu budowlanego członkowie komisji finansów i gospodarki Rady Miejskiej pojechali w teren, by sprawdzić realizację wybranych inwestycji realizowanych w gminie Wyszków. Jan Abramczyk (przewodniczący komisji), Danuta Kukwa, Andrzej Piątek, Lucyna Sosnowska, Sławomir Wróbel oceniali m.in. stan zaawansowania robót i ich jakość.Towarzyszyli im: naczelnik wydziału inwestycji Urzędu Miejskiego Urszula Fijałkowska, sołtys wsi Leszczydół Pustki Monika Nozderka i sołtys Leszczydołu Starego Monika Bieżuńska.
Wizytując budowę odcinka drogi w Leszczydole Pustkach członkowie komisji stwierdzili, że prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem, inwestycja zostanie wykonana w terminie (do 5 października). W trakcie trwających już robót mieszkańcy, którzy nie uczestniczyli w przygotowaniu projektu drogi, wystąpili z wnioskiem do burmistrza o zbudowanie nieuwzględnionych wcześniej wjazdów do posesji. Samorząd przychylił się do tej prośby. Wykonawcą drogi w Leszczydole Pustkach jest Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej. Koszt wykonania robót budowlanych to 520 713,97 zł. Nadzór pełni Zakład Usług Inwestycyjnych Marka Wiesiołka z Wyszkowa.
Szybciej niż zakładano zakończyła się budowa chodnika przy drodze powiatowej w Leszczydole Starym (to kontynuacja inwestycji z poprzednich lat). Powiat dofinansowuje 10 proc. kosztów realizacji zadania – wartość robót budowlanych to 104 846,69 zł brutto, a zrealizowała je firma Polonia Service Dariusza Andrzejewskiego z Wyszkowa, która już zgłosiła inwestycję do odbioru. Nadzór pełnił Rosbud Roberta Rosińskiego z Wyszkowa. Powstał chodnik z kostki brukowej o długości 417 m (szerokość 2 m) oraz zjazdy do posesji. Ma on zapewnić większe bezpieczeństwo mieszkańcom, a szczególnie dzieciom w drodze do szkoły. Jak zaznaczają członkowie komisji finansów, mieszkańcy wnioskują o kontynuację budowy tego chodnika.
Znacznie poważniejszą, bo wartą 1 418 244,64 zł (wartość robót budowlanych) inwestycją jest modernizacja ul. Handlowej w Wyszkowie, której realizacja dobiegła właśnie końca. Firma P&K Jaczewscy z Korytnicy dochowała ustalonego harmonogramu prac. Zakład Usług Inwestycyjnych Marka Wiesiołka odpowiadał za nadzór zadania. W zakres zadania wchodziło: budowa nawierzchni asfaltowej (długość 553,14 m, szerokość 6 m), wykonanie chodnika po obu stronach jezdni (1803,56 m kw.), kanalizacji deszczowej, wjazdów i stałej organizacji ruchu, przebudowa wodociągu, gazociągu, likwidacja kolizji z siecią teletechniczną i energetyczną. Komisja wizytująca teren zwróciła uwagę wykonawcy na konieczność oczyszczenia studzienek kanalizacyjnych. W swoim protokole pokontrolnym podsumowuje „Przebudowa pierwszego odcinka ul. Handlowej w znacznym stopniu zmieniła wizerunek tej okolicy, zasadnym byłaby kontynuacja w 2016 r. drugiego odcinka ul. Handlowej oraz niewielki 200 m pozostały odcinek ul. Dobrej celem poprawienia skomunikowania „Osiedla Bajkowego” (pisownia oryginalna).
Przebudowa odcinka ul. Zakolejowej to kontynuacja prac z poprzednich lat. Gmina inwestowała na tym terenie etapami, w tym roku dokończyła wylewanie asfaltu na odcinku drogi, gdzie znajdują się duże zakłady przemysłowe (od ul. Pułtuskiej do Leśnej). Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Ar-Mel Sp. z o.o. z Rybienka Nowego za 892 972,01 zł brutto, a nadzór pełnił Zakład Usług Inwestycyjnych Marka Wiesiołka. Prócz budowy nawierzchni asfaltowej na odcinku 439 m w zakres prac wchodziło również wykonanie chodnika (na całej długości ul. Zakolejowej na odcinku od ul. Pułtuskiej do Leśnej), kanalizacji deszczowej, zjazdów oraz stałej organizacji ruchu. Inwestycja zakończyła się w terminie. Według protokołu, „Uwagę komisji zawrócił nieporządek oraz sposób korekty drzew przy liniach energetycznych wykonanych przez Zakład Energetyczny oraz sposób składowania i jakość odpadów na terenie składowiska przyległego do ul. Zakolejowej, o powyższym fakcie przewodniczący komisji powiadomił Straż Miejską. W trakcie przeglądu komisja zwróciła uwagę na najeżdżanie samochodów (TIR-ów) na krawężnik i zawnioskowała o zamontowanie dodatkowych słupków oddzielających jezdnie od pobocza w ten sposób uniemożliwiając niszczenia nowo wybudowanego krawężnika”.
Do 23 października ma potrwać remont hali sportowej WOSiR przy ul. Geodetów, który realizuje Zakład Budowlano-Instalacyjny Kazimierza Wróbla z Wyszkowa za 342 671,48 zł brutto. Inspektorem nadzoru jest firma Bud-Bet S.C. z Wyszkowa. Zarówno wykonawca, jak i inspektor nadzoru zapewniają, że inwestycja powinna się zakończyć w zaplanowanym terminie. Z uwagi na duże ubytki w ścianach po robotach rozbiórkowych zaproponowali zmianę technologii wykonywania elewacji zewnętrznej na łączniku hali sportowej ze szkołą. Zamiast płytek ceramicznych zastosowany będzie tynk. Członkowie komisji zaproponowali z kolei rozważenie przesunięcia ogrodzenia znajdującego się między szkołą a halą, co ma usprawnić przemieszczanie się.
Po sąsiedzku do hali, na ul. Geodetów i dalej na ul. Zapole firma Skanska realizuje przebudowę – na ok. 1360-metrowym odcinku zaplanowana jest wymiana asfaltu, a także budowa ścieżek rowerowych i chodników, wykonanie oświetlenia ulicznego typu LED, kanalizacji deszczowej, zjazdów, miejsc parkingowych i stałej organizacji ruchu. Konieczne też jest przebudowanie infrastruktury podziemnej (wodociągu, studni kanalizacji sanitarnej, urządzeń gazowych, uzupełnienie istniejącej kanalizacji deszczowej o brakujące przykanaliki, regulacja i remont studni i in.), co spowodowało utrudnienia w ruchu i dojazd mieszkańców do posesji oraz firm. Komisja zwróciła uwagę na niewłaściwą lokalizację ścieżek rowerowych na remontowanym odcinku od ul. Serockiej do Kochanowskiego – są przy posesjach zamiast od strony drogi. „Projektant jednocześnie inspektor nadzoru wyjaśnił, że z uwagi na lokalizację istniejących wjazdów na posesję i ogrodzeń nie było innej możliwości usytuowania tych ścieżek” – czytamy w protokole. „Uwagę komisji zwróciły również słupy i skrzynki telekomunikacyjne oraz energetyczne w wykonywanych ścieżkach, wobec powyższego komisja wnioskuje o ograniczenie gestorom sieci wydawania pozwoleń na lokalizacje urządzeń niezwiązanych z drogą w pasach drogowych”.
Przebudowa ul. Zapole i Geodetów ma się zakończyć do 30 września. Wartość robót budowlanych to 2 723 201,87 zł.
J.P.


Komentarze

Dodane przez mieszkaniec Rybienka Nowego., w dniu 09.09.2015 r., godz. 20.37
Ta cała komisja Abramczyka to wielki pic i obciach, nie pokazywali sie przez całe lato na Polonezie i osiedlu młodych. Pierwszy raz się zdarzyło, że rozkopali wiele ulic na raz, że nie można było przejechać. Rozkopali Handlową, Zapole i Geodetów na raz, można było się poruszać z Rybienka Nowego tylko ulicą Dobrej Wróżki, która została rozwalona podczas budowy kanalizacji. Gmina do tej pory nie położyła ponownie destróktu na odcinku od Handlowej do ronda, to jest kilkaset metrów a koszt pewnie z 30 tysięcy. To co Abramczyk na taką inwestycję gminy nie stać, budujecie drogi asfaltowe w polu, a tu nie można zawieść normalnie dzieci do szkoły na Polonezie. A jak dojechać do pracy z Poloneza jak nie widać końca remontu Geodetów i Zapole. Nawet Sikorskiego rozwaliliście przy Zapolu. To jest chore co wyczyniacie. A kiedy dokończycie Handlową i usuniecie te obskurne słupy na skończonym odcinku. Marnujecie tylko pieniądze z naszych podatków tą papraniną.
Dodane przez anonim, w dniu 09.09.2015 r., godz. 22.55
Urząd chwali swoimi miejscami w rankingach, swoją zdolnościami kredytowymi a ma wielkie zapóźnienia w budowie dróg. Zakręzie, ulice w centrum, Chopina, Ratuszowa, całe Rybienko Nowe i Stare, Natalin, Sitno. Kiszą tą kasę a ludzie paplają się w błocie. Patrzę na Włościańska przy Leszczydole Starym. Co to za gminni gospodarze. Ale jaja, ale jaja.
Dodane przez Lupa, w dniu 10.09.2015 r., godz. 00.10
Tera zpriorytetem będzie ulica obok Kasztanowej. Obok nowej willi Nowosielskiego,w szczerym polu na zadupiu.
do lupy
Dodane przez Anonim, w dniu 10.09.2015 r., godz. 13.14
no i co poradzisz, nic nie poradzisz.
radny
Dodane przez Anonim, w dniu 10.09.2015 r., godz. 13.46
cipomoże
Dodane przez Anonim, w dniu 10.09.2015 r., godz. 15.29
Radni za dla burmistrza, bo jak by to było? Umiesz liczyć, licz na siebie. Radny ci nie pomoże, bo nie może.
Przy okazji
Dodane przez Dodatek, w dniu 11.09.2015 r., godz. 10.36
diety są wyższe niż nie jedna pensja.
Mieszkaniec Kasztanowej
Dodane przez Jaś, w dniu 13.09.2015 r., godz. 09.42
Kasztanowa to nie zadupie tylko zabytek a do willi Nowosielskiego jeszcze daleko kolego Lupa
Dodane przez Anonim, w dniu 13.09.2015 r., godz. 10.41
Jeśli zabytek, to zgodnie z ówczesnymi technologiami musi tam być bity trakt, nie wolno tam lać asfaltu, czy układać nowoczesnej kostki.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl