Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 listopada 2020 r., imieniny Walerego, Wirgiliusza

Rowerzyści, piesi – pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa

(Zam: 02.09.2015 r., godz. 16.40)

Gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik i Somianka przystąpiły do programu profilaktycznego nazwą „B&N, czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony” opracowanego w ramach Rządowego Programu Razem Bezpieczniej.

Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – nacisk położony jest na edukację i promocję bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.
Każdego roku w powiecie wyszkowskim policja odnotowuje wypadki drogowe z udziałem rowerzystów i pieszych. Wielu zdarzeniom można byłoby zapobiec, gdyby uczestnicy ruchu przestrzegali zasad ruchu drogowego.
Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa podczas przejażdżek, rowerzyści bezwzględnie powinni stosować się do znaków drogowych, przestrzegać przepisów ruchu drogowego, używać elementów odblaskowych, zakładać kask ochronny oraz posiadać odpowiednie wyposażenie roweru, jak również w pełni sprawny technicznie pojazd. Rower powinien mieć odpowiednie światła, hamulce oraz dzwonek.
Piesi powinni korzystać z chodnika, innej drogi dla pieszych, a jeśli tej nie ma, to z pobocza. Są wówczas zobowiązani iść lewą stroną jezdni. Należy pamiętać o przechodzeniu przez jezdnię w miejscach dozwolonych. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany używać elementów odblaskowych tak, by były widoczne dla innych uczestników ruchu (nie musi ich używać, gdy porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku). Używanie elementów odblaskowych ma ogromny wpływ na zwiększenie widoczności na drodze, a tym samym wpływa na poprawę bezpieczeństwa.
Wyszkowscy policjanci apelują do niechronionych uczestników ruchu drogowego o rozwagę, używanie elementów odblaskowych i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.
J.P.
Na podstawie informacji z KPP w Wyszkowie

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl