Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 grudnia 2021 r., imieniny Aurelii, Balbiny

Zagrajmy o sukces

Ikona
(Zam: 15.02.2011 r., godz. 12.23)

Publiczne Gimnazjum w Porębie zachęca młodzież szkolną, aby zamiast siedzenia przed komputerem zagrała o swój sukces.

Gimnazjum od września 2010 r. realizuje projekt pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Opiekunem całego przedsięwzięcia jest Wanda Grabowska, nauczycielka gimnazjum.

Cel projektu jest prosty. Tak poprowadzić zajęcia, by zachęcić uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce. Poprawiać jakość nauczania wprowadzając nowe, innowacyjne formy.

W projekcie uczestniczy 25 uczniów z pierwszej i drugiej klasy gimnazjum. Blok bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych obejmuje 30 godzin w miesiącu i składa się z 6 godzin zajęć ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne), po 4,5 z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, 6 – języków obcych oraz 9 godzin zajęć sportowo-wychowawczych. Każdy z uczniów zobowiązany jest do udziału we wszystkich typach zajęć, które odbywają się popołudniami oraz w soboty.

– W soboty nie ma co robić. Te zajęcie są bardzo ciekawe – pomagają nam się uczyć. Można się spotkać z kolegami. Jest to dobry sposób na spędzanie wolnego czasu – odpowiadali Kamil Piórkowski, Jakub Szymański, Cezary Leszczyński, Tomasz Osowiecki i Arkadiusz Wolf zapytani o powody, dla których zgodzili się na udział w projekcie.

Realizacja projektu przynosi też wymierne korzyści szkole. Każda z grup może otrzymać dotację celową na zakup pomocy do prowadzenia zajęć. Projekt jest finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz gminę Brańszczyk, która pokrywa koszty dowozu uczniów na zajęcia.
Realizacja projektu potrwa do listopada 2011 r. Uczniowie już dzisiaj mówią, że bardzo im zależy, aby był kontynuowany.

– Zamiast grać w domu na komputerze wolimy przyjść do szkoły na zajęcia. Chcielibyśmy, żeby było ich więcej, nawet każdego dnia byśmy przyszli – twierdzą chłopcy.

D.L.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl