Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 marca 2023 r., imieniny Eustachego, WiktoraPowstanie rada senioralna

(Zam: 19.08.2015 r., godz. 16.58)

Gmina Wyszków przygotowała projekt uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Wyszków.

Możliwość utworzenia takiego organu daje władzom miejskim ustawa o samorządzie gminnym – to ciało o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, podobnie jak Młodzieżowa Rada Miejska reaktywowana w tym roku (wybory do niej mają się odbyć we wrześniu). Rada ma podejmować działania w szczególności poprzez wspieranie aktywności, profilaktykę i promocję zdrowia, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, wspieranie aktywności rekreacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej, analizę przedsięwzięć gminy na rzecz osób starszych, integrację środowiska osób starszych i reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz, współpracę z Urzędem Miejskim w zakresie upowszechniania wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób starszych. Rada ma realizować swoje działania poprzez m.in. korzystanie z prawa do informacji o działaniach władz samorządowych, obecność na sesjach i komisjach Rady Miejskiej, kierowanie postulatów do przedstawicieli władz, składanie wniosków, podejmowanie uchwał.
W projekcie statutu znalazł się zapis, iż senioralna rada ma mieć 15 członków (kadencja czteroletnia licząc od rozpoczęcia kadencji Rady Miejskiej, jednak pierwszy skład rady seniorów ma być wybrany w ciągu trzech miesięcy od chwili wejścia w życie uchwały o jej powołaniu). Zgodnie z projektem statutu, kandydatów na członków Rady będą mogli zgłaszać: 15 starszych mieszkańców gminy (możliwość zgłoszenia do 4 osób), podmioty działające na rzecz osób starszych (2 osoby). Po jednym kandydacie będą mogli zgłosić burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej. Burmistrz ostatecznie powoła 5 osób zgłoszonych przez mieszkańców, 8 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych i 2 powołane przez burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej.
Rada senioralna ma wybrać ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Podjęte przez radę uchwały będą przekazywane burmistrzowi.
Przygotowując się do powołania rady Urząd Miejski przeprowadził 2 czerwca konsultacje z środowiskami i organizacjami pozarządowymi (24 osoby reprezentujące: Związek Nauczycielstwa Polskiego – sekcję emerytów, Zespół Śpiewaczy „Wyszkowiacy”, Dom Dziennego Pobytu – Klub „Senior” i Zespół Śpiewaczy „Nadbużanie”, Polski Związek Rencistów i Emerytów, Klub Seniora „Pogodna Jesień”, Wyszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół Pieśni i Tańca „Oberek”). Projekt uchwały o powołaniu Rady Seniorów Gminy Wyszków i nadaniu jej statutu był konsultowany w lipcu.
J.P.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl