Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 04 grudnia 2021 r., imieniny Barbary, Krystiana

Czy fundusz sołecki jest potrzebny?

(Zam: 15.02.2011 r., godz. 12.28)

Dyskusja na temat zasadności wyodrębniania z budżetu gminnego środków na fundusz sołecki podzieliła zgromadzonych na sesji Rady Gminy.

Wójt zaproponował, by w 2012 r. nie wydzielać środków finansowych na wspomniany fundusz. Jego zdaniem, nie zmienia to niczego w budżecie gminnym, bo następują tylko wewnętrzne przesunięcia kwot, które dane sołectwo i tak by otrzymało na zaspokojenie swoich potrzeb.

- Dotąd nie czyniliśmy tego, bo to zbędne rozdrobnienie środków finansowych, które w skali sołectwa często nie są duże – argumentował swoją propozycję wójt Andrzej Żołyński. – Przekazywanie tych pieniędzy generuje problemy, począwszy od składania wniosków i machiny biurokratycznej z tym związanej, po blokowanie środków do momentu rozpatrzenia wniosków, nawet do końca roku. Możemy np. zablokować 300 tys. zł, wtedy będzie mniej pieniędzy na inne inwestycje.

Kwestia wywołała burzliwą dyskusję i poruszenie wśród sołtysów. Większość była niezadowolona, bo jak twierdzili, nie dano im wcześniej możliwości przedyskutowania i wypowiedzenia się w tej sprawie. Zapewniali też, że nawet niewielkie pieniądze mogliby dobrze zagospodarować. Ponieważ nie udało się dojść do porozumienia, przewodniczący Rady Gminy, Krzysztof Jan Rakowski, zarządził przerwę, w czasie której sołtysi i radni mieli ustalić wspólne stanowisko. Po wznowieniu sesji przystąpiono do głosowania, sporna uchwała została przegłosowana dwunastoma głosami przeciw funduszowi sołeckiemu.

E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl