Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 04 grudnia 2021 r., imieniny Barbary, Krystiana

Pożegnanie sołtysów

Ikona
(Zam: 15.02.2011 r., godz. 12.30)

Kolejne projekty, finansowane ze środków unijnych, będą realizowane w gminie Somianka. Uchwały w tej sprawie przegłosowano 9 lutego na sesji Rady Gminy.

Powstały w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie „Edukacja teatralna” (wartość 50 000 zł) weźmie udział czternaście dziewcząt i sześciu chłopców ze szkół podstawowych i gimnazjów, z kolei „Edukacja przez taniec” (o wartości 49 762 zł) trwający do końca lipca 2011, skierowany jest przede wszystkim do osób z rodzin wielodzietnych i o niskich dochodach. „Kurs na prawo jazdy sposobem na podniesienie swoich kwalifikacji”, realizowany do końca czerwca 2011 r. obejmie osoby dorosłe – dwudziestu bezrobotnych osób (czternaście kobiet i sześciu mężczyzn). Jego wartość to 49 950 zł.

Podobnie jak w innych gminach, w Somiance miała miejsce miła uroczystość, związana z końcem kadencji sołtysów. Wójt Andrzej Żołyński wręczył sołtysom specjalne podziękowania za pracę na rzecz swoich sołectw.

– Chciałbym serdecznie podziękować za pracę sołtysów – zwrócił się do zebranych. – Do sołtysa pierwszego ludzie zwracają się z różnymi rzeczami, musi radzić sobie z wieloma problemami. W imieniu rady i swoim, dziękuję – podsumował.

E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl