Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 04 grudnia 2021 r., imieniny Barbary, Krystiana

Wyższe ceny za wodę

(Zam: 15.02.2011 r., godz. 12.32)

Na sesji Rady Gminy ustalono wysokość wynagrodzenia wójta, diet za udział w sesjach dla przewodniczącego i członków Rady Gminy oraz sołtysów. Kierownik Zakładu Komunalnego przedstawił nowe taryfy za wodę i ścieki. Podniesiono wysokość opłat za niektóre nieruchomości.

Rada, przy jednym głosie sprzeciwu, uchwaliła wysokość pensji wójta, która ma wynosić 10 205 zł. W stosunku do poprzedniego roku jest wyższa o ok. 2 000 zł. Zatwierdzono również diety, przysługujące za udział w sesjach. Przewodniczący Rady Gminy otrzyma zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości 1 290 zł, przysługuje mu także zwrot kosztów podróży służbowych. Radny, za udział w sesji lub posiedzeniach komisji Rady Gminy, otrzyma 200 zł.
Dieta dla sołtysów wyniesie 150 zł za udział w sesji.

Od kwietnia tego roku będą obowiązywać nowe taryfy opłat za wodę i ścieki. Przedstawił je kierownik Zakładu Komunalnego w Somiance, Andrzej Piątek.
- Wzrost cen spowodowany jest wyższymi opłatami za prąd – tłumaczył. – W przeliczeniu na przeciętnego odbiorcę będą to naprawdę niewielkie pieniądze, ok. 2 zł w skali miesiąca.
Kwartalna opłata stała będzie wynosiła 4,86 zł (więcej o 50 groszy), za metr sześcienny wody opłata wyniesie 2,32 zł (więcej o 15 groszy), za odprowadzenie metra sześciennego ścieków – 3,07 zł (wzrost o 14 groszy). Podwyżki mają zapewnić dodatkowe 25 tys. zł wpływów.

Kolejną zmianę podyktowała nowa klasyfikacja budynków na terenach letniskowych, wprowadzona przez Starostwo Powiatowe. Aby nie zmniejszać dochodów gminy, podjęto uchwałę o zmianie podatku od nieruchomości, dotyczy to działek i domków letniskowych. Za metr kwadratowy szopy, garażu, stodół trzeba będzie zapłacić 3,33 zł, budynku letniskowego – 5,70 zł.

E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl