Menu górne

Dziś jest 15 sierpnia 2022 r., imieniny Marii, MagdalenyMichał Szewczyk nowym naczelnikiem

(Zam: 05.08.2015 r., godz. 16.27)

Wyszkowianin będzie kierował wydziałem gospodarki komunalnej, mieszkalnictwa i rolnictwa w Urzędzie Miejskim.

Wyszkowianin będzie kierował wydziałem gospodarki komunalnej, mieszkalnictwa i rolnictwa w Urzędzie Miejskim. Komisja konkursowa rekomendowała burmistrzowi, a ten zaakceptował na stanowisko naczelnika wydziału gospodarki komunalnej, mieszkalnictwa i rolnictwa Michała Szewczyka – absolwenta Wojskowej Akademii Technicznej na wydziale budownictwa, dotychczas pracującego w firmie Bilfinger Infrascructure SA na stanowisku kierownika budowy (ostatnio była to budowa drogi ekspresowej S2 – południowa obwodnica Warszawy). Michał Szewczyk jest zwycięzcą Ogólnopolskiego Konkursu Kierownik Budowy 2014 w kategorii Duża Budowa – tytuł ten przyznał mu Polski Związek Pracodawców Budownictwa.
Michał Szewczyk w firmie Bilfinger Infrascructure SA pracował od 2006 r., realizował tam wiele istotnych projektów drogowych, był m.in. kierownikiem budowy inwestycji budowy obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa z ciągu DK nr 8, zastępcą kierownika i kierownikiem budowy południowej obwodnicy Warszawy. Wcześniej pracował przy projektowaniu przebudowy i modernizacji lotnisk w Polsce w firmie Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych Polconsult sp. z o.o.
Ukończył Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie na kierunku budownictwo, ze specjalnością budowa dróg i mostów. Przeszedł dodatkowo szereg kursów i szkoleń z zakresu procesów inwestycyjno-budowlanych, zamówień publicznych, zarządzania, posiada uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu planowania, kontroli finansowej i rozliczania kontraktów, koordynacji dużych zadań inwestycyjnych, negocjacji i współpracy z kontrahentami i partnerami, doświadczenie w rozwiązywaniu problemów technicznych.
Michał Szewczyk ma 34 lata, jest mieszkańcem Wyszkowa, żonaty, ma troje dzieci. Interesuje się fotografią i aktywnie uprawia turystykę rowerową.
W konkursie na stanowisko naczelnika wydziału gospodarki komunalnej, mieszkalnictwa i rolnictwa wpłynęły cztery oferty, trzy spełniły wymagania formalne, największą liczbę punktów komisji konkursowej otrzymał właśnie Michał Szewczyk. Pracę w Urzędzie Miejskim zacznie z początkiem sierpnia.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl